fbpx
24 oktober, 2023 / Debattartiklar

Stark svensk röst kan bygga framtidens FN

Flera krig och konflikter, flykting- och klimatkriser, ökande klyftor och jämställdhet på tillbakagång – allt detta är globala utmaningar som påverkar vardagen även för människor i Sverige. Fortsatt aktivt svenskt FN-arbete, stöd till FN:s utvecklingsorganisationer och strategiskt arbete i motvindsfrågor är viktiga bidrag inför nästa års stora framtidskonferens i FN, skriver företrädare för fyra organisationer som arbetar med FN-frågor.

Sverige har, oavsett regering, varit en viktig och nära partner till FN sedan organisationen bildades för snart 80 år sedan. Hundra tusen svenskar har tjänstgjort i FN:s fredsfrämjande insatser och många, med förre FN-chefen Dag Hammarskjöld i spetsen, har haft framträdande positioner i världsorganisationen. Tack vare detta har svenska erfarenheter, kunskap och engagemang fått betydelse för arbetet för en bättre värld. Många svenskar har samtidigt fått en global utblick och insyn i internationella processer.

FN är även i dag – trots ökade geopolitiska spänningar och stora utmaningar – den främsta arenan för att hantera klimatförändringar, pandemier och snabbt uppkomna kriser och konflikter. I FN förhandlar världens länder fram internationella normer, konventioner och överenskommelser om internationell fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. FN erbjuder också fora för både civilsamhälle och näringsliv.

Den multilaterala regel- och värdebaserade världsordningen utmanas nu av alternativa allianser, regionala motsättningar och nationella konflikter. I dagens säkerhetspolitiska klimat, där komplexa kriser inte känner några nationsgränser, är det av vikt att Sverige och övriga medlemsländer fortsätter att ge finansiellt och politiskt stöd till FN. Följande uppgifter är särskilt angelägna:

Förebygg nya kriser Efter de senaste decenniernas framsteg har konflikter och pandemi åter kastat miljoner människor ut i fattigdom. Det skapar klyftor, oro och motsättningar. När biståndsviljan samtidigt minskar i flera länder måste tillgängliga medel användas så effektivt som möjligt. Motståndskraftiga samhällen byggs bäst genom att investera i till exempel vatten och sanitet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och vaccination för barn. Förebyggande insatser sparar dessutom enligt Världsbanken hundratals miljarder kronor per år.

Agenda 2030 Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är den färdplan som förenar världens länder i ett utmanande geopolitiskt läge. Agendan måste få en återstart och användas som grund för dialog i en värld med stora klyftor.

Ukraina Rysslands fullskaliga, olagliga och oprovocerade invasion i Ukraina har orsakat den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. Att Putin upphör med sin krigföring är avgörande för Sveriges, Europas och hela världens säkerhet. Enigheten och handlingskraften i EU är ett föredöme för andra regionala organisationer. Kommande insatser för Ukraina bör inriktas på hållbar ekonomisk uppbyggnad, stärkande av sociala sektorer och arbete för jämställdhet, inte minst vad gäller våldet mot kvinnor och flickor inklusive sexuellt våld i konflikt.

Världens mest utsatta FN:s organisationer strävar efter att minska följderna av de multipla kriserna, inte minst för människor som lever i fattigdom och förtryck. Länder som befann sig i ett utmanande finansiellt läge står nu inför större utmaningar än någonsin till följd av högre priser, ökad risk för undernäring och hot mot barns rätt till utbildning och hälsa.

Kärnstöd Genom kärnstöd kan FN snabbt och flexibelt ställa om och leverera resultat i länder som Ukraina, Afghanistan och Jemen. Trots att kärnstöd är den mest effektiva finansieringsformen för de multilaterala organisationerna ser vi en internationell trend där FN-systemet i allt högre grad finansieras av öronmärkta medel. En rapport från Dag Hammarskjöldfonden och FN:s Multi-Partner Trust Fund visar att mer än 70 procent av stödet till FN:s utvecklingsarbete är öronmärkt jämfört med 24 procent av stödet till Världsbanken och IMF och endast 3 procent av stödet till EU.

Jämställdhet Att Nobels fredspris i år gick till den fängslade kvinnorättsaktivisten Narges Mohammadi är ett stöd till kvinnokampen i Iran och en påminnelse om att kvinnors och flickors rättigheter är på tillbakagång även i andra länder. Det gäller såväl deltagande i utbildning, arbete och politik som hedersförtrycket som har fått global spridning. Sveriges erfarenheter och röst i jämställdhetsarbetet behövs mer än någonsin. I så kallade motvindsfrågor som SRHR är kärnstöd till FN avgörande för strategiskt och långsiktigt arbete.

FN-reformer Under generalförsamlingens öppnande tidigare i höstas ställdes relevanta frågor av bland andra FN-chefen António Guterres om världsorganisationens uppdrag och mandat – och om hur FN ska stärkas för att kunna hantera vår tids utmaningar. Det gäller allt från återkommande låsningar i säkerhetsrådet till arbetet för att vända hållbarhetsarbetet i rätt riktning. Medlemmarna måste på allvar engagera sig i de reformfrågor som behöver konkreta lösningar.

Sverige är som aktiv partner och givare av kärnstöd en föregångare i FN-arbetet. När medlemsländerna samlas till framtidskonferens nästa år – Summit of the Future – står både formerna för FN-arbetet och Agenda 2030 på dagordningen. Nya och stärkta politiska och ekonomiska åtaganden krävs från samtliga länder. De globala utmaningarna hänger samman – och FN och den regelbaserade världsordningen är avgörande för att de ska kunna lösas.

Annelie Börjesson, ordförande Svenska FN-förbundet

Ulrika Grandin, verksamhetschef UN Women Sverige

Annika Sandlund, representant för UNHCR i Norden och Baltikum

Åsa Widell, generalsekreterare Sverige för UNHCR

Läs artikeln i Göteborgs-Posten

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer