fbpx
Atombomb över Nagasaki. Foto: Wikimedia Commons
3 september, 2023 / Debattartiklar

Sverige bör delta i FN-manifestation mot kärnvapen

FN-mötet om kärnvapen den 26 september är ett tillfälle för Sveriges regering att ställa sig bakom kravet på totalt avskaffande, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Den 26 september är det 40 år sedan den sovjetiske överstelöjtnanten Stanislav Petrov räddade mänskligheten från katastrof genom att sätta magkänsla framför regelbok. Petrov valde då att ignorera ett falsklarm om att Sovjet var under anfall och kanske undveks starten på ett tredje världskrig tack vare detta.  

Den 26 september är sedan ett decennium också FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Dagen uppmärksammas med ett högnivåmöte under öppnandet av FN:s generalförsamling. Så sker också i år. 

Sverige har talat vid fem av de nio tidigare mötena, oftast med utrikesministern men ibland genom sin FN-ambassadör eller nedrustningsambassadör. Mötet är ett tillfälle för den svenska regeringen att visa att den står upp för nedrustningen av dessa vapen. 

Förra året, efter riksdagsvalet och ansökan om Nato-medlemskap, valde dock Sverige att avstå. Natos medlemsländer brukar tyvärr sällan delta, vilket hänger samman med att Nato betecknar sig som en kärnvapenallians medan de flesta av de länder som talar på mötet förespråkar anslutning till FN:s kärnvapenförbud, TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). 

Detta är olyckligt. Det vore mer rakryggat om Nato, och till Nato positivt sinnade länder, använde denna dag till att förklara vilka steg de kan tänkas ta för att leva upp till löftet om en kärnvapenfri värld som finns också i det icke-spridningsfördrag som de är bundna av. 

Sverige och en koalition av andra länder har förslag inom det så kallade Stockholmsinitiativet som med sitt fokus på riskreducering skulle vara viktiga att framföra på 40-årsdagen av händelsen med Petrov. Den visar på det obehagliga i att vi levde i – och fortsatt lever i – ett system byggt på hög beredskap att avfyra amerikanska och ryska kärnvapenarsenaler. Putins agerande under Ukrainakriget visar att även Ryssland av idag hotar med dessa vapen.  

Utöver förslagen i Stockholmsinitiativet kunde ett svenskt anförande kryddas med några positiva ord om åtaganden om att inte använda kärnvapen först (no first use), som också har lyfts fram av FN:s generalsekreterare António Guterres. Även den ryska kärnvapenspridningen till Belarus borde kritiseras. Den av Hans Blix ledda kommissionen mot massförstörelsevapen föreslog 2006 att kärnvapen aldrig skulle spridas utanför kärnvapenstaternas territorier. Det är ett klokt förslag som bör återuppväckas. 

Men passar det sig då att vi som Nato-kandidat gör något som Nato-länderna inte verkar göra? Ja, svenska politiker har lovat att Nato-medlemskapet inte ska påverka nedrustningsarbetet nämnvärt. Här finns en chans att visa att det inte är bara tomma ord. Nato-länderna Norge och Tyskland har, om än bara enstaka gånger, deltagit i detta FN-högnivåmöte och Nato-landet Turkiet deltar regelbundet. Det bör också Sverige göra.

Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet 
Irma Pelo-Hagberg. ordförande i Borlänge FN-förening 
Ingrid Escobar Sermeno, ordförande i Eskilstuna FN-förening. 
Annica Ericson, ordförande i Falu FN-förening 
Ulrika Nilsson, ordförande i Jönköpings FN-förening.  
Christer Gustavsson, ordförande i Karlstad FN-förening 
Jan Lindelöf, ordförande i Kristianstads FN-förening 
Tedde Gyllenstedt, ordförande i Kristinehamns FN-förening 
Ingvar Widell, ordförande i Köpings FN-förening 
Tomas Bylund, ordförande i Lerum/Partille FN-förening 
Anneli Särnblad Pederson, ordförande i Lidköpings FN-förening 
Agneta Larsson, ordförande i Mariestads FN-förening 
Klaudia Zielinska, ordförande i Malmös FN-förening 
Bosse Bergqvist, ordförande i Norrtälje FN förening 
Malin Westin Laving, ordförande i Nyköpings FN-förening 
Sylvia Wallin, ordförande i Stenungsund/Tjörn/Orust FN-förening 
Maria Appelblom, ordförande i Stockholms FN-förening 
Linn Tidbeck, ordförande i Södra Dalarnas FN-förening 
Mats Bäckman, ordförande i Tierps FN-förening 
AnnMari Lannge, ordförande i Torsby FN-förening 
Karl-Göran Sundvall, ordförande i Uddevalla FN-förening 
Eva Hallström, ordförande i Värmlands läns FN-distrikt 
Abiodun Ojoola, ordförande i Örnsköldsviks FN-förening 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Riksarkitekt Helena Bjarnegård: “Städer ska vara hållbara, men också inkluderande och berikande” 

27 september, 2023 / Världshorisont

Den 28 september börjar Bokmässan där ett av tre teman är Staden. Temat kommer bland annat fokusera på hur städer ska möta framtidens utmaningar samt urbanisering och hållbarhet med globala

Läs mer

Högnivåveckan: Mot ett starkare, mer effektivt och rättvist FN?

26 september, 2023 / Nyheter

FN:s högnivåvecka i New York har präglats av globala kriser inklusive Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Samtidigt har en viktig diskussion om FN:s framtid påbörjats. Vart leder den? Utvecklingsmål som

Läs mer

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer