Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening

Styrelsen 2021

  • Petter Ölmunger, ordförande 
  • Sylvia Wallin, sekreterare
  • Jimmy Lövgren, sekreterare 
  • Lars-Ebbe Pettersson, kassör
  • Najlah Ashrafi, ledamot 
  • Margareta Bohlin, ledamot
  • Viktoria Hasslöv, suppleant och vice ordförande