Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening

Styrelsen 2019

  • Sylvia Wallin, ordförande (vald på 2 år)
  • Jimmy Lövgren, vice ordförande (1 år)
  • Lars-Ebbe Pettersson, kassör (1 år)
  • Petter Ölmunger, sekreterare (2 år)
  • Martin Carlsson, ansvarig för lokalbokningar (2 år)
  • Pernilla (Lea) Ek, medlemsansvarig (1 år)
  • Jenny Sporrong (1 år)
  • Ingemar Uneback, suppleant (1 år)