Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening

Styrelsen 2020

  • Petter Ölmunger, ordförande 
  • Sylvia Wallin, sekreterare
  • Jimmy Lövgren, sekreterare 
  • Lars-Ebbe Pettersson, kassör
  • Pernilla (Lea) Ek, ledamot 
  • Birgitta Brown, ledamot 
  • Najlah Ashrafi, ledamot 
  • Jenny Sporrong, suppleant och vice ordförande