Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening

februari 2, 2022 / Uncategorized

Parlamentariker från mer än 40 länder kräver ett demokratiskt FN

I ett uttalande som publicerades den 26 januari 2022 kräver över 120 sittande parlamentariker från mer än 40 länder och sex kontinenter att Förenta Nationerna och dess medlemsstater stärker världsorganisationen och gör den mer demokratisk och inkluderande.

Uttalandet anser att tre förslag bör genomföras: ett världsmedborgarinitiativ inom FN som möjliggör för människor att lägga fram förslag kring viktiga frågor av globalt intresse; en parlamentarisk församling inom FN som inkluderar valda representanter; och ett FN-sändebud för civilsamhället för att främja deltagandet av civilsamhällets företrädare.

Parlamentarikeruttalandet ger politiskt stöd åt en global kampanj som mobiliserar för dessa förslag. Kampanjen, som stöds av runt 200 civilsamhällsorganisationer, har fått namnet “We The Peoples”, med anspelning på FN-stadgans inledande ord. STO FN-förening är en av de organisationer som har ställt sig bakom kampanjen, vilket vi tidigare har rapporterat om här.

Parlamentarikeruttalandet lanserades efter att FN-generalsekreteraren António Guterres i september 2021 publicerade sin rapport “Our Common Agenda”, en rapport som underströk behovet av starkare delaktighet och inkludering av olika aktörer i FN:s arbete men som saknade rekommendationer om nödvändiga reformer för att åstadkomma detta.

Parlamentarikeruttalandet understryker att ”existerande mekanismer är otillräckliga”. Undertecknarna av uppropet föreslår skapandet av en ”vängrupp för inkluderande global styrning” som arbetar för att främja dessa tre förslag ”i samarbete med parlamentariker, civilsamhälle och experter”, med sikte på det framtidstoppmöte (Summit of the Future) som Guterres har föreslagit ska hållas 2023.

Uttalandet skickar en stark signal om att den globala styrningen behöver genomgå en demokratisk förvandling

Democracy Without Borders, Democracy International och CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation är de ledande organisationerna bakom kampanjen “We The Peoples”. De kommenterade att stödet från parlamentariker runt om i världen – mitt under pågående global pandemi och klimatkris – skickar starka signaler om att den globala styrningen nu skyndsamt behöver genomgå en demokratisk förvandling för att föra vanliga medborgare närmare FN och det globala beslutsfattandet.

Uttalandet sprids på Twitter med hashtag #WeThePeoples

Parlamentariker kommenterar

Riksdagsledamoten Johan Büser, en av uppropets undertecknare, kommenterade: “FN ska vara en förebild när det gäller demokrati och delaktighet. Det handlar om organisationens trovärdighet, men också om att skapa förutsättningar för en mer effektiv global styrning.”

Även riksdagsledamoten Sofia Westergren ställde sig bakom uppropet med följande kommentar: “Vi lever i en allt mer sammankopplad värld. För att kunna försvara och stärka demokratin nationellt krävs det därför att vi verkar för demokratiska reformer också på global nivå, och inte minst inom FN.”

FN ska vara en förebild när det gäller demokrati och delaktighet

Här nedan följer ytterligare ett urval av uttalanden som inkommit från parlamentariker runtom i världen.

Den sydafrikanske parlamentarikern Ashor Sarupen anslöt sig till uppropet med följande kommentar: “FN måste reformeras för att förbli relevant i vår tid. Väljare kräver insyn och tillgänglighet i allt högre utsträckning. Det är inte tillräckligt att staters intressen representeras samtidigt som medborgarna i dessa stater antingen är splittrade eller förtryckta.”

Vad det gäller vikten av att inkludera civilsamhället i den globala styrningens strukturer sa den tyska parlamentarikern Susanne Menge: “Att involvera civilsamhällets representanter skulle bidra till att stärka det partnerskapsbaserade samarbetet gentemot maktpolitiska intressen samt stärka den sociala och ekologiska kompetensen i vår värld.”

Angela Brown Burke från Jamaicas parlament kommenterade att “vanliga människor måste hamna i centrum, särskilt med tanke på att de påverkas direkt av de beslut som regeringarna fattar”.

Nik Nazmi Nik Ahmad, ledamot av Malaysias parlament, sa: “Det finns ett djupt behov av förändring inom Förenta Nationerna. Jag är övertygad om att andan och förslagen som ryms i detta uttalande kommer hjälpa FN att mer effektivt hantera frågor som klimatförändringarna, fattigdom, hunger, våld och exkludering.”

Ivone Soares, ledamot av parlamentet i Moçambique, kommenterade slutligen: ”FN har inget eget organ som för samman parlamentariker så att de kan involveras och utöva översyn. Att upprätta en sådan församling skulle innebära en milstolpe tillsammans med förslagen för att stärka medborgarnas och civilsamhällets röst.”

Parlamentarikeruttalandet och listan med undertecknare har publicerats här.

Senaste nytt

Medlemsmöte 5/2, kl. 18.00. Kaptensrummet Fregatten

01 februari, 2024 / Uncategorized

STO FN-förening: Medlemsmöte måndag den 5/2 kl 18.00 i Kaptensrummet , Fregatten.

Läs mer

Hur mår världen, Ulrika Modéer?

17 september, 2021 / Uncategorized

Onlineföredrag torsdagen 21 oktober kl. 19 Välkommen till ett virtuellt föredrag med Ulrika Modéer, om UNDP, Agenda 2030 och om hur arbetet med de globala målen för hållbar utveckling påverkas

Läs mer

We The Peoples: Upprop för ett demokratiskt FN

27 april, 2021 / Uncategorized

Tillsammans med över 80 civilsamhällesorganisationer runt om i världen har STO FN-förening anslutit sig till ett upprop för en inkluderande global styrning och ett demokratiskt FN. Uppropet kommer på initiativ

Läs mer

Seminarium om Agenda 2030 i STO-regionen

05 januari, 2019 / Uncategorized

Till seminariet ”FN:s Agenda 2030 – Vad innebär den för STO-regionen” (som hölls i den avgränsade stora salen i Kulturhuset Fregatten, lördagen 1 december 2018 kl. 14-16) så hade STO

Läs mer

Händelserik förbundskongress tog ställning för ett demokratiskt FN

30 juli, 2018 / Uncategorized

16-17 juni 2018 var ett par hundra deltagare samlade till Svenska FN-förbundets kongress som hölls på översta våningen i Örebro slott. Från STO FN-förening deltog Petter Ölmunger som ombud och

Läs mer

För ett demokratiskt FN – kommentar till förbundsstyrelsens yttrande

17 maj, 2018 / Uncategorized

Svenska FN-förbundets styrelse har lämnat yttranden till de motioner som har inkommit till förbundskongressen i Örebro 16-17 juni 2018. I det följande avser vi i STO FN-förening kommentera de olika

Läs mer

”Vi har blivit som en liten familj” – intervju med Balkangruppen

22 april, 2018 / Uncategorized

I augusti kommer ungdomar från Stenungsund göra en studieresa till bland annat Srebrenica i Bosnien. Jimmy Lövgren, styrelseledamot i STO FN-förening, har träffat och intervjuat Balkangruppen på fritidsgården Hasselgården.  Vi

Läs mer

STO FN-förening uppmärksammade Internationella kvinnodagen 2018

20 mars, 2018 / Aktiviteter

  [caption id="" align="alignright" width="232"] Lea Ek pekar på foto-utställningen om flickors rättigheter.[/caption] Torsdagen 8 mars var Sylvia Wallin och Lea Ek från STO FN-förenings styrelse på plats på Kulturhuset

Läs mer

För ett demokratiskt FN – Motion till Svenska FN-förbundets kongress 2018

24 februari, 2018 / Uncategorized

(Motionen antagen av STO FN-förenings årsmöte 6 februari 2018 och skickas vidare till kongressen i Örebro 16-17 juni.) För ett demokratiskt FN Motion till Svenska FN-förbundets kongress 16-17 juni 2018

Läs mer