Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening

Här kan du läsa mer om vad som händer i vår förening, vilka som sitter i styrelsen och läsa tidigare protokoll genom att välja i menyn till vänster.

Om oss

Föreningens värdegrund

STO FN-förening är partipolitiskt och religiöst obunden. Alla människor har lika värde och ska också värderas lika. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att varje människas grundläggande behov och rättigheter kan tillgodoses. Vi delar också alla ett gemensamt ansvar för jordens miljö och för kommande generationers livsförutsättningar.

Vad gör vi?

Detta är exempel på vad vi gör för att stödja Förenta Nationernas viktiga arbete för global fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och för ett hållbart liv på jorden:

  • Vi deltar i FN-rörelsens insamlingar
  • Vi arrangerar föreläsningar
  • Vi visar film och sprider informationsmaterial
  • Vi anordnar inspirationsmöten
  • Vi samverkar med andra organisationer
  • Vi verkar för ett demokratiskt FN

Vad tycker du att vi ska göra mer? Välkommen att engagera dig i STO FN-förening!

Här kan du ladda ner vår informationsfolder (PDF-dokument, 2,2 MB).