Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening

april 27, 2021 / Uncategorized

We The Peoples: Upprop för ett demokratiskt FN

Tillsammans med över 80 civilsamhällesorganisationer runt om i världen har STO FN-förening anslutit sig till ett upprop för en inkluderande global styrning och ett demokratiskt FN. Uppropet kommer på initiativ från organisationerna Democracy Without Borders, CIVICUS och Democracy International. Bland de organisationer som ställt sig bakom finns exempelvis Greenpeace, Avaaz, Koalitionen för det FN vi behöver, samt FN-förbunden i Storbritannien och Sydafrika.

Uppropet kräver tre reformer som skulle bidra till att stärka människors röst och möjlighet att påverka FN:s beslutsprocesser: 1) Skapandet av en mekanism för världsmedborgarinitiativ inom FN (UNWCI), 2) upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) och 3) inrättandet av ett särskilt FN-sändebud för civilsamhället.

Uppropet och listan med dess understödjare kommer överlämnas till FN:s generalsekreterare António Guterres i förhoppning om att han ska inkludera dem i den rapport som han nu förbereder på uppdrag av generalförsamlingen. Rapporten ska innehålla rekommendationer för hur vi kan främja en “gemensam agenda” som inbegriper en uppgradering av FN och ett stärkande av dess partnerskap.

”FN är en fantastisk organisation som dagligen möjliggör livsavgörande insatser för miljontals människor. Men organisationen behöver stärkas ytterligare om vi ska kunna hantera vår tids gränsöverskridande utmaningar. Nyckeln ligger i att skapa bättre kanaler för demokratiskt inflytande och beslutsfattande i FN för världens medborgare. Det är precis vad förslagen i detta upprop skulle bidra till”, kommenterade Petter Ölmunger, ordförande för STO FN-förening.

Här kan man läsa mer om uppropet, vilka som stöder det, samt ansluta sig själv eller sin organisation.

Senaste nytt

Medlemsmöte 5/2, kl. 18.00. Kaptensrummet Fregatten

01 februari, 2024 / Uncategorized

STO FN-förening: Medlemsmöte måndag den 5/2 kl 18.00 i Kaptensrummet , Fregatten.

Läs mer

Parlamentariker från mer än 40 länder kräver ett demokratiskt FN

02 februari, 2022 / Uncategorized

I ett uttalande som publicerades den 26 januari 2022 kräver över 120 sittande parlamentariker från mer än 40 länder och sex kontinenter att Förenta Nationerna och dess medlemsstater stärker världsorganisationen och gör

Läs mer

Hur mår världen, Ulrika Modéer?

17 september, 2021 / Uncategorized

Onlineföredrag torsdagen 21 oktober kl. 19 Välkommen till ett virtuellt föredrag med Ulrika Modéer, om UNDP, Agenda 2030 och om hur arbetet med de globala målen för hållbar utveckling påverkas

Läs mer

Seminarium om Agenda 2030 i STO-regionen

05 januari, 2019 / Uncategorized

Till seminariet ”FN:s Agenda 2030 – Vad innebär den för STO-regionen” (som hölls i den avgränsade stora salen i Kulturhuset Fregatten, lördagen 1 december 2018 kl. 14-16) så hade STO

Läs mer

Händelserik förbundskongress tog ställning för ett demokratiskt FN

30 juli, 2018 / Uncategorized

16-17 juni 2018 var ett par hundra deltagare samlade till Svenska FN-förbundets kongress som hölls på översta våningen i Örebro slott. Från STO FN-förening deltog Petter Ölmunger som ombud och

Läs mer

För ett demokratiskt FN – kommentar till förbundsstyrelsens yttrande

17 maj, 2018 / Uncategorized

Svenska FN-förbundets styrelse har lämnat yttranden till de motioner som har inkommit till förbundskongressen i Örebro 16-17 juni 2018. I det följande avser vi i STO FN-förening kommentera de olika

Läs mer

”Vi har blivit som en liten familj” – intervju med Balkangruppen

22 april, 2018 / Uncategorized

I augusti kommer ungdomar från Stenungsund göra en studieresa till bland annat Srebrenica i Bosnien. Jimmy Lövgren, styrelseledamot i STO FN-förening, har träffat och intervjuat Balkangruppen på fritidsgården Hasselgården.  Vi

Läs mer

STO FN-förening uppmärksammade Internationella kvinnodagen 2018

20 mars, 2018 / Aktiviteter

  [caption id="" align="alignright" width="232"] Lea Ek pekar på foto-utställningen om flickors rättigheter.[/caption] Torsdagen 8 mars var Sylvia Wallin och Lea Ek från STO FN-förenings styrelse på plats på Kulturhuset

Läs mer

För ett demokratiskt FN – Motion till Svenska FN-förbundets kongress 2018

24 februari, 2018 / Uncategorized

(Motionen antagen av STO FN-förenings årsmöte 6 februari 2018 och skickas vidare till kongressen i Örebro 16-17 juni.) För ett demokratiskt FN Motion till Svenska FN-förbundets kongress 16-17 juni 2018

Läs mer