Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening

För ett demokratiskt FN

FN behöver demokratiseras för att bättre kunna möta de stora globala utmaningar vi som mänsklighet står inför. Vi i STO FN-förening verkar därför för ett demokratiskt FN och för att det upprättas och gradvis utvecklas ett FN-parlament.

Ett FN-parlament skulle:
• vara ett uttryck för alla människors lika värde och rätt att delta i den globala politiken på lika villkor.
• ge hela mänskligheten en kanal för sin samlade röst.
• ge FN en bättre översikt och samordning av sina många viktiga program och verksamheter.
• ge organisationen större öppenhet och legitimitet.
• kunna vara med och bestämma om de regler och ramar som vi behöver för att kunna forma ett rättvist, fredligt och hållbart globalt samhälle.
• göra FN till en förebild för demokrati i världen.

UNPA-förslaget

Ett första steg på väg mot ett framtida demokratiskt FN-parlament skulle kunna vara att upprätta en i första skedet rådgivande parlamentarisk församling inom FN (UNPA). Detta kan göras i enlighet med FN-stadgan och utan möjlighet för Säkerhetsrådets Veto-makter att blockera. Sverige skulle kunna leda en allians av progressiva medlemsstater och driva denna fråga inom FN-systemet.

UNPA-förslaget stöds av ca 1500 sittande och tidigare parlamentariker från mer än 100 länder, och av en mängd FN-tjänstemän, akademiker, nobelpristagare och företrädare från civilsamhället. Bland de som stöder förslaget återfinns bland annat tidigare generalsekreteraren för FN Boutros Boutros-Ghali, FN:s demokratiexpert Alfred de Zayas och EU:s utrikeschef Federica Mogherini.

Svenskt stöd för förslaget

Drygt 40 svenska europaparlamentariker och riksdagsledamöter från sex nationella partier har uttryckt stöd för UNPA-förslaget, däribland flera partiledare och ministrar. Därutöver stöds förslaget av ett stort antal företrädare och aktivister från det svenska civilsamhället. Flera organisationer har också ställt sig bakom förslaget, däribland Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, Kristna Fredsrörelsen och Humanisterna.

FN-rörelsen behövs för ett mer demokratiskt FN

Världsföreningen av FN-förbund (WFUNA) antog år 2006 en resolution till stöd för upprättandet av ett UNPA. Det tyska FN-förbundet har återkommande sedan 2005 tagit ställning för förslaget. På sin kongress i Göteborg 2015 beslutade även Svenska FN-förbundet, i enlighet med en motion ”För ett demokratiskt FN” från STO FN-förening, att uttrycka ”stöd för UNPA-kampanjens förslag att det upprättas och gradvis utvecklas ett demokratiskt FN-parlament”.

fnkongress2015

Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundets ordförande, i samband med kongressen i Göteborg 13-14 juni 2015. Bild: Jesper Prytz

I ett utlåtande efter kongressen sa Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic:

”Svenska FN-förbundet vill se en starkare roll för det globala civilsamhället och för NGOs inom FN-systemet. Därför stöder vi också upprättandet och det gradvisa utvecklandet av ett demokratiskt FN-parlament.”

Vi i STO FN-förening är förstås väldigt glada för Svenska FN-förbundets ställningstagande för ett FN-parlament och för ett mer demokratiskt FN. Vi uppmanar alla FN-rörelsens föreningar, medlemsorganisationer och individer att följa detta exempel. Ge mänskligheten en röst – skriv under appellen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN. FN-rörelsen behövs för ett mer demokratiskt FN.

 

 

Länkar: