Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening

För ett demokratiskt FN

FN behöver bli mer demokratiskt för att bättre kunna möta de stora globala utmaningar vi som mänsklighet står inför. STO FN-förening stöder därför förslaget om att upprätta en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) och förslaget om att inrätta en kanal för världsmedborgarinitiativ inom FN (UNWCI).

UNPA

Vi kan inte bara drömma, eller vänta på att någon annan förverkligar vår dröm. Vi måste agera nu. Därför vill jag ge er min starkaste uppmuntran i er kamp för en parlamentarisk församling inom FN. När den väl har upprättats kommer detta nya organ att innebära ett avgörande bidrag till att stärka demokratin på alla nivåer.

Boutros Boutros-Ghali, tidigare generalsekreterare för FN, maj 2007

Ett första steg på väg mot ett framtida demokratiskt FN-parlament är att upprätta en i första skedet rådgivande parlamentarisk församling inom FN (United Nations Parliamentary Assembly, UNPA). En UNPA kan enligt artikel 22 i FN-stadgan upprättas som ett underorgan till Generalförsamlingen genom ett beslut i Generalförsamlingen. Eftersom det inte skulle krävas en ändring av FN-stadgan kan en UNPA upprättas utan möjlighet för någon av Säkerhetsrådets Veto-makter att blockera ett sådant beslut. Sverige skulle kunna leda en allians av progressiva medlemsstater och driva denna fråga inom FN-systemet.

UNPA-förslaget har fått stöd av mer än 1600 parlamentariker från mer än 100 länder, och av en mängd FN-tjänstemän, akademiker, nobelpristagare och företrädare från civilsamhället. Stora delar av FN-rörelsen står bakom förslaget, bland annat Svenska FN-förbundet och FN-förbundens världsfederation (WFUNA). Även politiska institutioner som Europaparlamentet och Panafrikanska parlamentet har återkommande uttryckt stöd för upprättandet av en UNPA.

Läs mer på www.unpacampaign.org

UNWCI

I många länder och kommuner finns det verktyg som ger sina medborgare möjlighet att lämna förslag till beslutsfattarna att ta i beaktande. På transnationell nivå, i Europeiska Unionen, finns också ett sådan kanal genom det europeiska medborgarinitiativet (ECI), som ger alla EU-medborgare rätt att föreslå EU-lagstiftning till EU-kommissionen.

På liknande sätt föreslår ett stort antal civilsamhällesorganisationer att det bör upprättas ett verktyg för medborgarinitiativ inom FN (UN World Citizens Initiative, UNWCI). Tanken med UNWCI är att FN-organ såsom Generalförsamlingen och Säkerhetsrådet skulle vara tvungna att behandla förslag som lämnats in och fått stöd av ett visst antal världsmedborgare globalt. Med en kanal för UNWCI blir det därför möjligt för världsmedborgare mer direkt delta och göra sina röster hörda i FN:s beslutsprocesser.

Läs mer på www.worldcitizensinitiative.org