• Aktiviteter
  • Uncategorized

Händelserik förbundskongress tog ställning för ett demokratiskt FN juli 30, 2018

16-17 juni 2018 var ett par hundra deltagare samlade till Svenska FN-förbundets kongress som hölls på översta våningen i Örebro slott. Från STO FN-förening deltog