• Aktiviteter
  • Uncategorized

För ett demokratiskt FN – kommentar till förbundsstyrelsens yttrande maj 17, 2018

Svenska FN-förbundets styrelse har lämnat yttranden till de motioner som har inkommit till förbundskongressen i Örebro 16-17 juni 2018. I det följande avser vi i