30 september, 2020 / Nyheter

Tre toppmöten i FN:s generalförsamling

Efter förra veckans deklaration om FN:s 75-årsjubileum och framtidens utmaningar möts nu världens länder i FN om om tre frågor: biologisk mångfald, kvinnors rättigheter och avskaffande av kärnvapen.

Årets allmänna debatt i FN:s generalförsamling föregicks av ett toppmöte om världsorganisationens 75 första år och de utmaningar som väntar i framtiden. Vid mötet antogs en deklaration som omfattar tolv punkter, bland annat att stärka FN, skydda planeten och främja det digitala samarbetet.

Den här veckan hålls inte mindre än tre toppmöten i FN-högkvarteret. Inledningsvis hålls på onsdag den 30 september ett möte om biologisk mångfald. Den biologiska mångfalden minskar snabbare än någonsin och en miljon arter riskerar att utrotas. Avsikten med mötet är att inleda arbetet med ett globalt ramverk som enligt planerna ska antas av statsparterna till konventionen om biologisk mångfald vid ett möte i Kina under det andra kvartalet 2021.

Torsdagen är vikt åt ett uppföljningsmöte för att markera att 25 år har gått sedan Pekingplattformen för kvinnors rättigheter antogs. Sedan dess har utvecklingen avstannat i och i vissa avseenden förvärrats. Särskild uppmärksamhet ägnas åt de effekter som coronapandemin har fått på jämställdhetsarbetet.

Avslutningsvis hålls på fredag den 2 oktober ett högnivåmöte för att högtidlighålla FN-dagen för totalt avskaffande av kärnvapen som inföll den 26 september. Konferensen hålls mot bakgrund av behovet av förnyade nedrustningsansträngningar. FN:s generalsekreterare António Guterres, som har uppmanat världens länder att göra sig av med kärnvapnen, håller ett anförande.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Rolf Ekéus är Årets FN-vän

21 oktober, 2020 / Pressmeddelanden

Diplomaten, ambassadören och nedrustningsvännen Rolf Ekéus tilldelas Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-vän. Ekéus får priset i förbundets program inför FN-dagen som webbsänds den 21 oktober kl 13.00-14.00.

Läs mer

Fler länder måste söka plats i FN-rådet för mänskliga rättigheter

16 oktober, 2020 / Nyheter

Om fler länder kandiderar till FN-rådet för mänskliga länder ökar chansen att fler länder som respekterar mänskliga rättigheter väljs in, säger Svenska FN-förbundet efter att Kina, Ryssland och Kuba röstats in som medlemmar.

Läs mer

FN-arbete som räddar flickor

11 oktober, 2020 / Blogg

Humanitära FN-insatser kan vara skillnaden mellan liv och död för utsatta flickor, skriver Annelie Börjesson på FN-bloggen på internationella flickdagen.

Läs mer

Nobels fredspris: Viktig påminnelse om hunger och konflikt

09 oktober, 2020 / Pressmeddelanden

Att FN:s livsmedelsprogram WFP får Nobels fredspris är en viktig påminnelse om hunger som konfliktorsak – och om vikten av FN:s humanitära arbete i coronapandemin.

Läs mer

Sverige och FN: Litet land med stort inflytande

09 oktober, 2020 / Världshorisont

Sverige är sedan länge en framträdande aktör inom FN. Men hur kommer det sig att just Sverige har ett så varmt förhållande till den världsomspännande 75-åringen? Världshorisont fick en intervju med Carl Skau, chef för FN-enheten på Utrikesdepartementet.

Läs mer

Mycket nytta för lite pengar

07 oktober, 2020 / Världshorisont

FN-systemet bedriver ett omfattande arbete världen över, trots knappa resurser. Organisationens ordinarie budget 2020 uppgår endast till drygt hälften av Stockholms stads.

Läs mer

Civila måste skyddas i Nagorno-Karabach

06 oktober, 2020 / Nyheter

Svenska FN-förbundet uppmanar till eldupphör och dialog och betonar att civila måste skyddas i konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan.

Läs mer

Unga om de globala målen: Vår framtid står på spel

05 oktober, 2020 / Debattartiklar

Handlingsprogrammet Agenda 2030 med de 17 globala målen antogs för fem år sedan. Om våra politiker misslyckas att säkra en hållbar värld försämras våra möjligheter i livet, skriver FN-förbundets unga ambassadörer för de globala målen i en debattartikel.

Läs mer

FN 75: Milstolpar ur FN:s historia – 1990-talet

02 oktober, 2020 / Nyheter

Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum. Vi presenterar milstolpar från de gångna decennierna. Under 1990-talet höll FN flera världskonferenser, understödde fredssträvanden och inledde reformer i ljuset av fruktansvärda förbrytelser i Rwanda och på Balkan.

Läs mer