Magawa med sin minimedalj och tränaren Malen. Foto: Apopo
27 juli, 2021 / Nyheter

Råttor räddar liv i kampen mot minor

I 60 av världens länder ligger minor kvar i marken som dolda hot. Med hjälp av fyrfota tränade hjältar räddas många liv varje år. Nu har en av de riktiga veteranerna, jättepåsråttan Magawa, gått i välförtjänt pension och fått medalj för trogen tjänst.  

En arbetsam råtta uppmärksammades nyligen i medier över hela världen. Det var den gambiska jättepåsråttan Magawa som plötsligt fick stålkastarna riktade mot sig när det var dags för honom att gå i pension. För Magawa är inte vilken jättepåsråtta som helst utan en erfaren minröjare. Den sju år gamla minråttan har sniffat efter minor i fem år och har hunnit röja över 252 000 kvadratmeter land i Kambodja, enligt Dagens Nyheter.

– Magawas insats har varit ojämförbar och jag har varit så stolt över att jobba med honom. Han har hjälpt till att rädda så många liv men nu behöver han sakta ner på tempot och det får vi respektera, säger Magawas handledare Malen till organisationen Apopo.

Många drabbade är barn

Kambodja är ett av världens mest drabbade länder men det finns minor kvar i marken i runt 60 länder över hela världen och det drabbar civilbefolkningen hårt.

– Vi uppskattar att 5-8000 människor årligen avlider eller skadas svårt av minor. Många lemlästas också och mister kroppsdelar. 80 procent av alla som dör eller skadas är civila och nästan hälften är barn, säger Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i en intervju med P4 Extra tidigare i sommar.

Minröjning är därför livsviktigt för att människor ska kunna återvända hem efter en konflikt. Med minor kvar i marken kan människor inte bruka sin jord, gå och hämta vatten eller ta sig till skolan eller jobbet.

Minråttor är snabba och effektiva

Att råttor tränas att röja minor är inte ovanligt. Likt hundar har de välutvecklade luktsinnen som vida överträffar människors. I jämförelse med hundar har dock råttor fördelen att de är mindre och lättare, vilket gör minröjning i vissa områden både säkrare och snabbare.

– Att använda råttor är väldigt effektivt. De väger runt ett kilo så om de går över en mina detonerar den inte. Råttorna är lätta, smidiga och dessutom snabba. De kan röja en yta lika stor som en tennisplan på 20 minuter. För en människa skulle det ta mellan en och fyra dagar, säger Annelie Börjesson.

Utmaningar och framgångar för UNMAS

Magawa arbetar för organisationen Apopo. Även FN har en minröjningsserice – UNMAS, som är aktiv i 19 av världens drabbade länder, främst i Afrika men även Asien och Sydamerika. I de områden UNMAS arbetar lämpar det sig främst att arbeta med mänskliga minröjare, tränade minhundar och tekniska lösningar så som fordon. Det är ett oerhört viktigt arbete eftersom runt 110 miljoner minor fortfarande bedöms vara kvar i marken runt om i världen. Under 2020 röjde UNMAS 60 kvadratkilometer mark och förstörde över 70 000 landminor och andra explosiva lämningar. Så även om intensiva insatser pågår är det även som mycket arbete kvarstår. Dock finns det ljusglimtar. I exempelvis Demokratiska republiken Kongo, som är ett av de länder där Svenska FN-förbundet samarbetar med det nationella FN-förbundet, har UNMAS arbete under 2020 resulterat i att landet snart är helt minfritt.

Svenska FN-förbundet stödjer UNMAS arbete för en minfri värld genom projekt Minor.

Stöd projekt Minor

Ge en gåva för en minfri värld.

Ge en gåva >

Senaste nytt

Agenda 2030 fyller år – och behöver stöd!

24 september, 2021 / Nyheter

Den 25 september är det sex år sedan världen tog beslut om Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Pandemin har inneburit att vi nu inom nästan samtliga av de globala målen ser en tillbakagång eller stagnation vad gäller utvecklingen globalt. Den senaste rapporten om Sverige resultat visar både framsteg och tillbakagång.

Läs mer

Kärnvapensamtal över generationsgränserna

24 september, 2021 / Världshorisont

Rolf Ekéus är före detta toppdiplomat med fokus på kärnvapenfrågan. Hamza Jamous är aktiv i Uddevalla FN-förening och har engagerat sig i kampen mot kärnvapen. Världshorisont förde samman dem i ett samtal om kärnvapen.

Läs mer

”Antingen är du för eller emot kärnvapen”

22 september, 2021 / Världshorisont

Tariq Rauf, en av världens veteraner inom nedrustning, ser mörkt på framtiden. Med över 30 år av engagemang för nedrustning har han upplevt hur synen på kärnvapen förändrats och hur normer förflyttats. Han är kritisk till Sveriges val att stå utanför FN-avtalet TPNW.

Läs mer

Guterres manar till mer globalt samarbete i ny FN-rapport

20 september, 2021 / Nyheter

Den nya FN-rapporten Our Common Agenda målar upp en bild av att världen står vid ett vägskäl. Ett förnyat multilateralt samarbete är nödvändigt för att hantera de stora globala utmaningarna. Särskilt viktigt är det att integrera unga personer i beslutsprocesserna.

Läs mer

Dubbelt upp för demokratin!

15 september, 2021 / Blogg

I dagarna fyller kvinnors rösträtt i Sverige 100 år. Den 15 september är också internationella dagen för demokrati, skriver Annelie Börjesson och manar på FN-bloggen till försvar för demokratin.

Läs mer

Hammarskjölds liv och gärning

11 september, 2021 / Nyheter

Vi uppmärksammar 60-årsdagen av förre FN-chefen Dag Hammarskjölds bortgång med ett digitalt frukostseminarium som gästas av professor emeritus Ove Bring. Välkommen den 17 september – anmäl dig nu!

Läs mer

Bekämpa rasism med tydlig lag och skärpt tillämpning

09 september, 2021 / Nyheter

Tillämpning av lagstiftning som är tydlig och precis krävs för att bekämpa organiserad rasism, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svält och sexuellt våld hotar Etiopiens kvinnor

03 september, 2021 / Nyheter

Norra Etiopien slits sönder av inbördeskrig. Civilbefolkningen är hårt drabbad av både det väpnade våldet och brist på mat och sjukvård. FN varnar nu för en humanitär katastrof där kvinnor är särskilt utsatta.

Läs mer

Viktig roll för FN i Afghanistan – medlemmarnas stöd är avgörande

25 augusti, 2021 / Nyheter

Förra veckans möte om Afghanistan i FN:s säkerhetsråd, MR-chefens larm om människorättsbrott samt FN:s humanitära närvaro visar världsorganisationens betydelse i en krissituation.

Läs mer