Vi stödjer Unmas

Genom vårt projekt Minor stödjer vi FN:s minröjningsservice UNMAS i Demokratiska republiken Kongo.

Vad är Unmas?

UNMAS står för United Nations Mine Action Service och är FN:s minröjningsservice. UNMAS etablerades 1997 och är en del av FN:s fredsbevarande arbete.

Vad gör Unmas?

UNMAS leder, koordinerar och implementerar insatser kopplade till begränsandet av hot från minor och explosiva lämningar efter krig. Deras arbete med minröjning är brett och inkluderar undersökningar, kartläggning och minfältsmarkering såväl som det faktiska arbetet med att avlägsna minor från marken. Att minröja mark efter krig är viktigt för att civila ska kunna återvända och leva i säkerhet utan hot från dolda minor och explosiva lämningar i marken.

Allt arbete börjar med undersökningar och faktainsamling. Fakta och data samlas in från alla tillgängliga källor och inkluderar exempelvis sökningar i register och intervjuer. Materialet som samlats in ligger till grund för en kartläggning och planering av insats. När ett område med minor identifierats måste det märkas upp och lokalbefolkningen i området måste informeras. Först när alla dessa förberedelser gjorts kan ett område börja minröjas.Röjningen kan ske manuellt, med hjälp av minhundar eller genom mekanisk röjning.

Vid manuell minröjning används utbildade minröjarna. De är tränade inom området och använder sig av bland annat metalldetektorer för att hitta minorna. Ibland använder minröjarna sig av tränade minhundar som upptäcker minor med hjälp av sitt skarpa luktsinne.

Ibland används maskiner för röjning i vissa typer av terräng. Denna typ av röjning är kostsam och inte alltid 100 procent pålitlig vilket gör att arbetet måste säkras med andra typer av tekniker efteråt.

Att utbilda och informera i drabbade områden är en viktig del av arbetet. Även påverkansarbete och opinionsbildning för att öka kunskapen och sätta fokus på frågan internationellt är viktigt.

Vad gör Unmas i DR Kongo?

Sedan Demokraktiska republiken Kongo blev självständigt 1960 har landet drabbats av en rad väpnade konflikter. Långvariga har gjort att marken är full av minor och explosiva vapendelar. UNMAS har arbetat i DR Kongo sedan 2002. De arbetar tillsammans med landets regering, MONUSCO och FN:s team för att koordinera och implementera insatser. Fokus ligger på att stärka DR Kongos polis i arbetet med att hantera förekomsten av vapen och ammunition, att kartlägga drabbade områden och att röja dessa från minor, samt att öka medvetenheten om riskerna med vapen, ammunition och minor bland befolkningen. Vi stödjer UNMAS arbete i DR Kongo genom projektet Minor.

Läs mer om UNMAS arbete i DR Kongo på unmas.org.

Ge en gåva

Stöd vårt arbete, ge en gåva till projektet Minor.

Ge en gåva >