Förtroendeskapande samarbete i DR Kongo

Vi arbetade tillsammans med FN-förbundet i Demokratiska republiken Kongo fram till år 2021 för förtroendeskapande och mänsklig säkerhet i de östra delarna av landet som berörts av aktiv konflikt. Arbetet ingick i vårt gemensamma program med fokus på civilsamhällets arbete för hållbar utveckling och mänsklig säkerhet, vilket finansierades med stöd från Sida genom Forum Syd.

Fokus för samarbetet med FN-förbundet i DR Kongo var att genom civilsamhället bidra till ökat förtroende mellan olika grupper och fredsbyggande. Detta arbete gjordes genom kapacitetsbyggande och stärka rösten för civilsamhällsorganisationer och lokala samhällen som arbetar för hållbar förändring inom fred och säkerhet.

Programmet skapade utrymme för en ökad samverkan och ett ökat samarbete som gör det möjligt att skapa kopplingar mellan målgrupper, partners och beslutsfattare, både för statliga och lokala myndigheter samt FN-kontor och FN-styrkor i landet (Monusco). Arbetet genomfördes i norra och södra Kivu där civilbefolkningen fortfarande utsätts för återkommande övergrepp.

Svenska FN-förbundet har samarbetat med FN-förbundet i DR Kongo sedan 2005.

Stöd vårt arbete

Stöd vårt arbete för en bättre värld.

Bli medlem >

Besök från DR Kongo

Cissa Wa Numbe, generalsekreterare på vårt systerförbund i DR Kongo, besökte oss i maj 2018.

Läs intervjun

Internationell praktik

Är du intresserad av att göra internationell praktik hos något av våra systerförbund?

Läs mer

FN-förbundet i DR Kongo

Läs mer om vårt systerförbund i DR Kongo på anu-rdc.org.

Läs mer