fbpx

Förtroendeskapande samarbete i DR Kongo

Vi arbetade tillsammans med FN-förbundet i Demokratiska republiken Kongo från 2005 fram till år 2021 för förtroendeskapande och mänsklig säkerhet i de östra delarna av landet som berörts av aktiv konflikt. Arbetet ingick i vårt gemensamma program med fokus på civilsamhällets arbete för hållbar utveckling och mänsklig säkerhet, vilket finansierades med stöd från Sida genom Forum Syd.

Fokus för samarbetet med FN-förbundet i DR Kongo var att genom civilsamhället bidra till ökat förtroende mellan olika grupper och fredsbyggande. Detta arbete gjordes genom kapacitetsbyggande och genom att stärka rösten för civilsamhällsorganisationer och lokala samhällen som arbetar för hållbar förändring inom fred och säkerhet.

Programmet skapade utrymme för en ökad samverkan och ett ökat samarbete som gör det möjligt att skapa kopplingar mellan målgrupper, partners och beslutsfattare, både för statliga och lokala myndigheter samt FN-kontor och FN-styrkor i landet (Monusco). Arbetet genomfördes i norra och södra Kivu där civilbefolkningen fortfarande utsätts för återkommande övergrepp.

Stöd vårt arbete

Stöd vårt arbete för en bättre värld.

Bli medlem >