fbpx
En målning föreställande George Floyd för att hedra hans minne. Foto: Unsplash/Munshots.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har efter mordet på afroamerikanen George Floyd kritiserat den strukturella rasismen i USA. För Svenska FN-förbundet är arbetet mot rasism och diskriminering centralt.

Polisingripandet som ledde till att afroamerikanen George Floyd dödades har upprört en hel värld. I hundratals städer i USA och andra länder har människor samlats för att uttrycka sin avsky mot våld och rasism i den amerikanska poliskåren.

Till de som har reagerat hör FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet som också är chef för FN:s kontor för mänskliga rättigheter i Genève.

– Rösterna som kräver ett slut på dödandet av obeväpnade afroamerikaner måste höras. Rösterna som kräver ett slut på polisvåld måste höras. Och rösterna som kräver ett slut på den utbredda och strukturella rasismen som förstör det amerikanska samhället måste höras, sa Bachelet i ett skarpt formulerat uttalande i förra veckan.

Oroande utveckling för mänskliga rättigheter i USA
För Svenska FN-förbundet och dess medlemmar och medlemsorganisationer är mänskliga rättigheter och antirasism centrala frågor. Förbundet, som bevakar MR-läget i omvärlden och i Sverige, kräver rättvisa för George Floyd och hans familj. Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet, ser med oro på utvecklingen i USA.

– Precis som MR-högkommissarien ser vi att långvarig diskriminering och utanförskap nu exploderar i form av våldsamheter och ökade motsättningar. USA behöver ett ledarskap som kan samla landet kring de kärnvärden som också låg till grund för bildandet av FN. De fyra friheterna – yttrandefrihet, religionsfrihet, frihet från nöd och frihet från rädsla – måste försvaras också av dagens amerikanska ledare, säger hon.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet på besök hos Svenska FN-förbundet och förbundsordförande Annelie Börjesson.

Utmaningar med rasism även i Sverige
Rasism är ett globalt problem och inte heller Sverige är förskonat från rasistiska yttringar. Svenska FN-förbundet har i en rad rapporter pekat på brister i Sveriges efterlevnad av FN:s rasdiskrimineringskonvention.

– Vi har år efter år visat för FN:s experter att också Sverige har problem med hatbrott, rasistisk organisering och diskriminering av urfolk och minoriteter. Vi har också, tillsammans med andra organisationer, krävt att Sverige inrättar en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter. När nu regeringen har sagt att en sådan ska bli verklighet är det viktigt att den får mandat och resurser för att kunna arbeta effektivt, säger Annelie Börjesson.

Vid sidan av rapporteringen till FN arbetar Svenska FN-förbundet brett för att motverka rasism. Kontakter med myndigheter och beslutsfattare, nätverk med andra frivilligorganisationer och opinionsbildning är några metoder.

Arbetet för ökad jämlikhet och minskat utanförskap går som en röd tråd genom FN-förbundets verksamhet. Vid sidan av det antirasistiska arbetet gäller det bland annat arbetet för flickors och kvinnors rättigheter och kampen mot barnäktenskap, könsstympning och hedersförtryck i såväl omvärlden som i Sverige.

– FN-tanken och en rad grundläggande FN-dokument, inte minst den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, handlar om att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, bakgrund, religiös eller annan grupptillhörighet, understryker Annelie Börjesson.

Fredlig kamp för mänskliga rättigheter
I sitt uttalande påpekar FN:s MR-högkommissarie Michelle Bachelet att problemen med polisbrutalitet och diskriminering inte kan lösas genom våld och plundring. Kraven på rättvisa måste framföras fredligt, säger MR-chefen som också uppmanar polisen att inte använda överdrivet våld.

Annelie Börjesson instämmer.

– Att förstöra för andra utsatta för inte det antirasistiska arbetet framåt. Också det dödliga coronaviruset är ett starkt argument för att demonstrationer måste genomföras fredligt, med begränsat antal deltagare och med tydligt avståndstagande från våldsanvändning – och med tanke på den pågående pandemin gärna via sociala medier, säger Annelie Börjesson.

Just coronapandemin är en utmaning för hela FN-systemet. När världens länder är upptagna med att bekämpa coronaviruset krävs förnyade ansträngningar för att värna det globala samarbetet. Behovet av att samverka i FN för fred, utveckling och mänskliga rättigheter kommer att vara ännu större efter pandemin. I det arbetet behövs alla goda krafter.

– Arbetet mot alla former av förtryck och diskriminering är centralt för att förverkliga FN-tanken om alla människors lika värde och rättigheter. Vi välkomnar alla att bli medlemmar i Svenska FN-förbundet och vara med i det arbetet, avslutar Annelie Börjesson.

Vill du vara med och arbeta för mänskliga rättigheter tillsammans med oss? Bli medlem i Svenska FN-förbundet!

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer