fbpx
En målning föreställande George Floyd för att hedra hans minne. Foto: Unsplash/Munshots.
10 juni, 2020 / Nyheter

Fallet George Floyd synliggör det globala problemet rasism

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har efter mordet på afroamerikanen George Floyd kritiserat den strukturella rasismen i USA. För Svenska FN-förbundet är arbetet mot rasism och diskriminering centralt.

Polisingripandet som ledde till att afroamerikanen George Floyd dödades har upprört en hel värld. I hundratals städer i USA och andra länder har människor samlats för att uttrycka sin avsky mot våld och rasism i den amerikanska poliskåren.

Till de som har reagerat hör FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet som också är chef för FN:s kontor för mänskliga rättigheter i Genève.

– Rösterna som kräver ett slut på dödandet av obeväpnade afroamerikaner måste höras. Rösterna som kräver ett slut på polisvåld måste höras. Och rösterna som kräver ett slut på den utbredda och strukturella rasismen som förstör det amerikanska samhället måste höras, sa Bachelet i ett skarpt formulerat uttalande i förra veckan.

Oroande utveckling för mänskliga rättigheter i USA
För Svenska FN-förbundet och dess medlemmar och medlemsorganisationer är mänskliga rättigheter och antirasism centrala frågor. Förbundet, som bevakar MR-läget i omvärlden och i Sverige, kräver rättvisa för George Floyd och hans familj. Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet, ser med oro på utvecklingen i USA.

– Precis som MR-högkommissarien ser vi att långvarig diskriminering och utanförskap nu exploderar i form av våldsamheter och ökade motsättningar. USA behöver ett ledarskap som kan samla landet kring de kärnvärden som också låg till grund för bildandet av FN. De fyra friheterna – yttrandefrihet, religionsfrihet, frihet från nöd och frihet från rädsla – måste försvaras också av dagens amerikanska ledare, säger hon.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet på besök hos Svenska FN-förbundet och förbundsordförande Annelie Börjesson.

Utmaningar med rasism även i Sverige
Rasism är ett globalt problem och inte heller Sverige är förskonat från rasistiska yttringar. Svenska FN-förbundet har i en rad rapporter pekat på brister i Sveriges efterlevnad av FN:s rasdiskrimineringskonvention.

– Vi har år efter år visat för FN:s experter att också Sverige har problem med hatbrott, rasistisk organisering och diskriminering av urfolk och minoriteter. Vi har också, tillsammans med andra organisationer, krävt att Sverige inrättar en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter. När nu regeringen har sagt att en sådan ska bli verklighet är det viktigt att den får mandat och resurser för att kunna arbeta effektivt, säger Annelie Börjesson.

Vid sidan av rapporteringen till FN arbetar Svenska FN-förbundet brett för att motverka rasism. Kontakter med myndigheter och beslutsfattare, nätverk med andra frivilligorganisationer och opinionsbildning är några metoder.

Arbetet för ökad jämlikhet och minskat utanförskap går som en röd tråd genom FN-förbundets verksamhet. Vid sidan av det antirasistiska arbetet gäller det bland annat arbetet för flickors och kvinnors rättigheter och kampen mot barnäktenskap, könsstympning och hedersförtryck i såväl omvärlden som i Sverige.

– FN-tanken och en rad grundläggande FN-dokument, inte minst den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, handlar om att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, bakgrund, religiös eller annan grupptillhörighet, understryker Annelie Börjesson.

Fredlig kamp för mänskliga rättigheter
I sitt uttalande påpekar FN:s MR-högkommissarie Michelle Bachelet att problemen med polisbrutalitet och diskriminering inte kan lösas genom våld och plundring. Kraven på rättvisa måste framföras fredligt, säger MR-chefen som också uppmanar polisen att inte använda överdrivet våld.

Annelie Börjesson instämmer.

– Att förstöra för andra utsatta för inte det antirasistiska arbetet framåt. Också det dödliga coronaviruset är ett starkt argument för att demonstrationer måste genomföras fredligt, med begränsat antal deltagare och med tydligt avståndstagande från våldsanvändning – och med tanke på den pågående pandemin gärna via sociala medier, säger Annelie Börjesson.

Just coronapandemin är en utmaning för hela FN-systemet. När världens länder är upptagna med att bekämpa coronaviruset krävs förnyade ansträngningar för att värna det globala samarbetet. Behovet av att samverka i FN för fred, utveckling och mänskliga rättigheter kommer att vara ännu större efter pandemin. I det arbetet behövs alla goda krafter.

– Arbetet mot alla former av förtryck och diskriminering är centralt för att förverkliga FN-tanken om alla människors lika värde och rättigheter. Vi välkomnar alla att bli medlemmar i Svenska FN-förbundet och vara med i det arbetet, avslutar Annelie Börjesson.

Vill du vara med och arbeta för mänskliga rättigheter tillsammans med oss? Bli medlem i Svenska FN-förbundet!

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer