fbpx

Sverige i förhör med FN:s kommitté mot rasism, maj 2018

I februari i år var det återigen dags för Sveriges regering att lämna en rapport till FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering, CERD (Committee on the Elimination of Racial Discrimination).

Kommitténs uppdrag är att övervaka implementeringen av FN:s konvention för avskaffandet av alla former av rasdiskriminering. Enligt artikel 9 i konventionen måste en medlemsstat som har anslutit sig till, eller ratificerat, konventionen regelbundet rapportera till kommittén om hur konventionen efterlevs i landet. Något den svenska staten har gjort sedan 1993. När medlemsstaten har lämnat in sin rapport granskas den av FN-kommittén, som sedan lämnar sina betänkligheter och rekommendationer om det som rapporterats i vad som kallas ”concluding observations”. Kommittén har vid upprepade tillfällen riktat kritik mot Sverige om att samer, romer och andra minoriteter diskrimineras, att hatbrott för sällan leder till åtal och att Sverige inte uppfyller konventionens krav gällande rasistiska organisationer.

I rapporteringsprocessen välkomnar kommittén också landets civilsamhällsorganisationer att lämna en parallellrapport om arbetet mot rasdiskriminering. I samarbete med andra organisationer från det svenska civilsamhället sammanställer därför Svenska FN-förbundet alltid en parallellrapport om arbetet mot rasism i Sverige.

Sveriges regering ska förhöras av FN-kommittén i Genève i maj 2018, under kommitténs 95 session i ordningen (23 april 2018–11 maj 2018). Svenska FN-förbundet kommer då vara på plats för att presentera sin alternativa rapport som lämnas till kommittén i mars. Rapporten utgör ett viktigt underlag inför det förhör som kommittén ska hålla med den svenska regeringen. Årets rapport pekar bland annat på brister i statliga åtgärder mot rasism, i särskilda insatser för utsatta grupper, samt i likabehandling och lika rättigheter oavsett etnicitet. I rapporten förs även en diskussion om rasistisk propaganda och rasistiska organisationer, där Sverige utmärker sig genom att inte följa kommitténs rekommendationer.

Läs mer om aktuella frågor inom området mänskliga rättigheter och om hur vi på FN-förbundet arbetar med dem.