fbpx
Förenta nationernas kontor i Genève.
21 mars, 2023 / Nyheter

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

En av FN-samarbetets största framgångar är den katalog över mänskliga rättigheter som tagits fram för att reglera medlemsländernas ansvar gentemot sina medborgare. Världens regeringar ges möjlighet att på frivillig basis ansluta sig till konventioner och tilläggsprotokoll och åtar sig samtidigt att låta sig granskas av FN:s experter. FN-systemet förser också medlemsländerna med exempelvis juridisk kompetens och utbildning för att de ska kunna säkra dessa rättigheter.

Viktiga organisationsrapporter

FN kallar regelbundet världens regeringar till granskningar som inte sällan hålls i FN-staden Genève. Inför dessa förhör lämnar regeringarna sina rapporter till FN:s experter. Samtidigt inkommer civilsamhället med rapporter som kompletterar regeringarnas underlag. Organisationsrapporterna är en förutsättning för att FN:s granskningskommittéer ska få en oberoende och bredare bild av MR-situationen i medlemsländerna.

Nio så kallade kärnkonventioner är centrala i försvaret för de mänskliga rättigheterna. FN:s barnkonvention, kvinnokonventionen och tortyrkonventionen hör till de mest kända. I Sverige fördelas ansvaret för att bevaka dessa mellan civilsamhällets organisationer. Svenska FN-förbundet är samordningsansvarig för rapportering om FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, CERD).

Granskning av Sverige inom ramen för rasdiskrimineringskonventionen sker nästa gång 2024. Den 21 mars är FN:s internationella dag mot rasism och under våren påbörjas arbetet med den rapport som så småningom ska överlämnas till FN:s granskningskommitté. Arbetet sker under ledning av FN-förbundet i nätverket för mänskliga rättigheter som samlar ett 30-tal organisationer. Därtill kan organisationer lämna egna rapporter till FN-kommittén.

Runt om i världen övervakar tusentals frivilligorganisationer att beslutsfattare och myndigheter följer de åtaganden som deras regeringar har gjort i FN. Att arbetet ger resultat tar sig uttryck bland annat genom att förslag och synpunkter från organisationerna återkommer i de rekommendationer som FN i sin tur ger till regeringarna. Ett konkret exempel är inrättandet 2022 av ett nationellt institut för mänskliga rättigheter i Sverige som föregicks av återkommande rekommendationer från civilsamhället under många år.

Hot mot civilsamhället

Civilsamhällets betydelse för försvaret för de mänskliga rättigheterna och ett öppet och demokratiskt samhälle kan inte underskattas. Ett orosmoln är de inskränkningar av civilsamhällets utrymme till följd av regeringars alltmer auktoritära agerande i skuggan av bland annat coronapandemin. Yttrandefrihet, pressfrihet och föreningsfrihet är under tryck och MR-försvarare, inklusive journalister och aktivister, attackeras, varnar FN:s kontor för mänskliga rättigheter.

Inte heller Sverige är förskonat från denna utveckling. Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor rapporterar om bred utsatthet bland engagerade och företrädare för det civila samhället. Desinformation, propaganda och näthat utgör nya hot i en digital tid. Samtidigt försämras nu förutsättningarna för många civilsamhällesorganisationer att informera, rapportera och bilda opinion genom nedskärningar av stödet till civilsamhället i regeringens biståndsbudget.


Läs mer:

Så fungerar det – om FN-förbundets rapportering till FN:s rasdiskrimineringskommitté (ur antologin ”Från vardagsrasism till folkmord”)

Demokratin på tillbakagång i världen (Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 4/2022)

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer