fbpx
Förenta nationernas kontor i Genève.
21 mars, 2023 / Nyheter

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

En av FN-samarbetets största framgångar är den katalog över mänskliga rättigheter som tagits fram för att reglera medlemsländernas ansvar gentemot sina medborgare. Världens regeringar ges möjlighet att på frivillig basis ansluta sig till konventioner och tilläggsprotokoll och åtar sig samtidigt att låta sig granskas av FN:s experter. FN-systemet förser också medlemsländerna med exempelvis juridisk kompetens och utbildning för att de ska kunna säkra dessa rättigheter.

Viktiga organisationsrapporter

FN kallar regelbundet världens regeringar till granskningar som inte sällan hålls i FN-staden Genève. Inför dessa förhör lämnar regeringarna sina rapporter till FN:s experter. Samtidigt inkommer civilsamhället med rapporter som kompletterar regeringarnas underlag. Organisationsrapporterna är en förutsättning för att FN:s granskningskommittéer ska få en oberoende och bredare bild av MR-situationen i medlemsländerna.

Nio så kallade kärnkonventioner är centrala i försvaret för de mänskliga rättigheterna. FN:s barnkonvention, kvinnokonventionen och tortyrkonventionen hör till de mest kända. I Sverige fördelas ansvaret för att bevaka dessa mellan civilsamhällets organisationer. Svenska FN-förbundet är samordningsansvarig för rapportering om FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, CERD).

Granskning av Sverige inom ramen för rasdiskrimineringskonventionen sker nästa gång 2024. Den 21 mars är FN:s internationella dag mot rasism och under våren påbörjas arbetet med den rapport som så småningom ska överlämnas till FN:s granskningskommitté. Arbetet sker under ledning av FN-förbundet i nätverket för mänskliga rättigheter som samlar ett 30-tal organisationer. Därtill kan organisationer lämna egna rapporter till FN-kommittén.

Runt om i världen övervakar tusentals frivilligorganisationer att beslutsfattare och myndigheter följer de åtaganden som deras regeringar har gjort i FN. Att arbetet ger resultat tar sig uttryck bland annat genom att förslag och synpunkter från organisationerna återkommer i de rekommendationer som FN i sin tur ger till regeringarna. Ett konkret exempel är inrättandet 2022 av ett nationellt institut för mänskliga rättigheter i Sverige som föregicks av återkommande rekommendationer från civilsamhället under många år.

Hot mot civilsamhället

Civilsamhällets betydelse för försvaret för de mänskliga rättigheterna och ett öppet och demokratiskt samhälle kan inte underskattas. Ett orosmoln är de inskränkningar av civilsamhällets utrymme till följd av regeringars alltmer auktoritära agerande i skuggan av bland annat coronapandemin. Yttrandefrihet, pressfrihet och föreningsfrihet är under tryck och MR-försvarare, inklusive journalister och aktivister, attackeras, varnar FN:s kontor för mänskliga rättigheter.

Inte heller Sverige är förskonat från denna utveckling. Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor rapporterar om bred utsatthet bland engagerade och företrädare för det civila samhället. Desinformation, propaganda och näthat utgör nya hot i en digital tid. Samtidigt försämras nu förutsättningarna för många civilsamhällesorganisationer att informera, rapportera och bilda opinion genom nedskärningar av stödet till civilsamhället i regeringens biståndsbudget.


Läs mer:

Så fungerar det – om FN-förbundets rapportering till FN:s rasdiskrimineringskommitté (ur antologin ”Från vardagsrasism till folkmord”)

Demokratin på tillbakagång i världen (Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 4/2022)

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Nytt samarbete med FN-förbundet i Albanien

24 maj, 2023 / Nyheter

En delegation från Albaniens FN-förbund besökte i veckan Svenska FN-förbundets kansli i Stockholm för att signera ett samarbetsavtal mellan organisationerna. Svenska FN-förbundets internationella programansvariga, Mikaela Engwall, berättar om det nya partnerskapet.

Läs mer

FN-hjälp mot alla odds

16 maj, 2023 / Nyheter

I Afghanistan har talibanstyret förbjudit kvinnor att arbeta i internationella hjälpinsatser. Beslutet innebär ytterligare inskränkningar av kvinnors rättigheter i landet. Läs om hur FN bedriver humanitär verksamhet i en av världens svåraste situationer.

Läs mer

Unga i FN vill ha färre tal och mer dialog

11 maj, 2023 / Världshorisont

Dagens unga är morgondagens beslutsfattare. I rapporten ”Our common agenda” lyfter FN:s generalsekreterare António Guterres fram vikten av att lyssna till, och arbeta med, unga. Men hur väl är FN rustat för att låta unga tar mer plats i rummet? Och blir de lyssnade till?

Läs mer

Öppet brev till Sveriges statsminister

02 maj, 2023 / Nyheter

Omkring 40 organisationer skriver ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson om framtiden för Institutet för mänskliga rättigheter. Läs brevet här!

Läs mer

Glokala Sverige avslutades 30 april

02 maj, 2023 / Nyheter

Den 30 april 2023 avslutades samverkansprojektet Glokala Sverige. Samtliga 21 regioner och 189 kommuner deltog i projektet vid nedläggningen. Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige har pågått sedan 2018 med finansiering

Läs mer

Edik kämpar för ett demokratiskt samhälle 

30 april, 2023 / Världshorisont

20-årige Edik Kamalian är engagerad i det georgiska FN-förbundet UNAG. Han är en av många unga georgier som i mars i år tillsammans genom omfattande protester lyckades stoppa en lag som skulle ha fört landet i auktoritär riktning. 

Läs mer

Mänskliga rättigheter i föränderliga tider

28 april, 2023 / Blogg

Det är på många sätt en besynnerlig tid vi lever i. De snabba svängningarna i politiken och i världen är något vi alla märker av på olika sätt. Ett område som utmanas är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Ny rapport: Arbetsgrupp presenterar förslag för stärkt FN-samarbete

19 april, 2023 / Nyheter

Världens länder behöver agera på sex områden för att stärka det globala samarbetet. Det säger en rådgivande högnivågrupp under ledning av Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfven och Liberias tidigare president Ellen Johnson Sirleaf.

Läs mer

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer