fbpx
Noir Khalif i Irak trampade på en improviserad sprängladdning när hon var på flykt från Islamiska staten. Foto: Unmas/Cengiz Yar
3 april, 2020 / Nyheter

Bomben dödade Noirs son

På ett ögonblick ödelades Noirs liv när hon under sin flykt från IS trampade på en hemmagjord bomb. Hennes son dödades och hennes hand slets av. Två år senare utbildar Noir andra i hanteringen av de minor och andra explosiva lämningar som finns kvar efter IS ockupation av Mosul i Irak.

– Jag vill inte att någon ska behöva gå igenom det som jag har gått igenom, säger Noir när hon berättar om dagen som förändrades hennes liv.

Noir var på flykt från Islamiska staten (IS) i Irak tillsammans med sin man och sina två barn när den hemmagjorda bomben exploderade och tog hennes sons liv. Noirs ena hand gick heller inte att rädda. Hennes man lämnade henne kort därefter och tog deras andra son med sig.

Idag är Irak befriat från IS och Noir bor tillsammans med sin mamma i västra Mosul. Men riskerna är många och området de bor i är inte återuppbyggt efter kriget. Behoven av hjälp är stora, berättar Noir.

Farligt för flyktingar att återvända hem

Om inte områden röjs och hus säkras kan det innebära livsfara för de som återvänder till sina hem. Den hemmagjorda bomben som Noir trampade på var en så kallad improviserad sprängladdning, ett okonventionellt vapen som kan detonera vid till exempel kontakt med människor, av rörelsesensorer eller vid fjärrutlösning. De har blivit allt vanligare i Irak och de riskerar att explodera när flyktingar återvänder hem. Att öppna dörren, kylskåpet eller slå på lampan kan innebära livsfara och göra att en sprängladdning exploderar.

Enligt FN:s minröjningsorgan Unmas behöver 1,4 miljoner människor fortfarande återvända till sina hem i Irak. Det är avgörande att Unmas har resurser att röja mark och säkerställa att hem och samhällsbärande byggnader som sjukhus och skolor är säkra.

Irak fullt av kvarlämnade sprängämnen

Unmas har ett enormt arbete framför sig och saknar tillräckligt med resurser. Irak anses vara en av de värst drabbade länderna i världen, med explosiva lämningar från kriget mellan Iran och Irak, Gulfkriget och från Islamiska staten.

Under 2019 röjde Unmas i Irak bland annat 862 explosiva lämningar och 423 improviserade sprängladdningar. Hundratals människor tränades i att röja mark och utbilda andra om riskhantering, och hundratusentals barn i skolor och boende i flyktingläger informerades om riskerna med bomber och minor.

Kvinnor och barn i riskzonen

I dag gör Noir allt hon kan för att hennes öde inte ska drabba andra. Därför utbildar hon andra om riskerna som gömmer sig i byggnader och under marken. Utbildningar ger människor i riskområden kunskap i hur minor ser ut, var de kan finns och hur någon ska agera om hen ser en mina. Särskilt utsatta är kvinnor och nyfikna barn, men även flyktingar som är nya i området.

Utbildningsinsatserna riktar sig därför framförallt till kvinnor och barn som riskerar att drabbas när de går till skolan eller för att hämta vatten. Särskilt viktigt är att nå barnen med förebyggande insatser eftersom de leker i naturen och är nyfikna på nya föremål. Plockar de upp en mina är risken stor att barnet skadas eller dör.

Svenska FN-förbundet stödjer Unmas arbete över hela världen genom projektet Minor. FN-förbundet och alla givare är avgörande för att Unmas ska kunna fortsätta det livsviktiga arbetet med att röja minor och bomber, utbilda människor i riskhantering och hjälpa minoffer. Även du som privatperson kan bidra till att de människor som återvänder hem efter krig, kan leva ett liv i säkerhet.

Röj en mina

Stöd arbetet med att röja minor i krigsdrabbade länder

Ge en gåva >

Senaste nytt

Större framsteg när jämställdhet kopplas till klimatanpassning 

11 januari, 2023 / Världshorisont

Liberia är ett av många länder där den tidigare svenska regeringens feministiska utrikespolitik omvandlats till konkreta projekt. Martin Demmelmaier, medlem i FN-förbundet, var i våras i landet i tre månader och utförde fältstudier för både ett examensarbete och för Sveriges ambassad. Projektet undersökte hur feministisk utrikespolitik kan samverka med klimatresilient utveckling och resulterade i konkreta förslag för ambassadens arbete. 

Läs mer

Vi måste få besked om biståndspolitiken

10 januari, 2023 / Debattartiklar

Regeringen måste inleda en dialog med civilsamhället om hur vi tillsammans ska verka för effektivt, långsiktigt och transparent bistånd, skriver sjutton organisation i Svenska Dagbladet.

Läs mer

Gott nytt 1998!

28 december, 2022 / Blogg

Årsskifte och nyårsfestande stundar, men för oss fredsvänner måste 2022 sägas ha varit ett riktigt dåligt år. Jag tänker förstås på Putins folkrättsvidriga invasion av Ukraina, men också på många

Läs mer

Dags skrota BNP? Nya mått för välstånd behövs 

27 december, 2022 / Världshorisont

Miljö- och klimatkris parallellt med ökande fattigdom och social oro gör att BNP som mått på välstånd har spelat ut sin roll, menar många. Världshorisont har tittat närmare på några nya sätt att mäta.

Läs mer

FN och en världsordning i krig och fred

22 december, 2022 / Blogg

Kriget i Ukraina är det yttersta uttrycket för nödvändigheten att hålla fast vid den regelbaserade världsordningen, skriver Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet, i en betraktelse över det gångna året.

Läs mer

6 700 namn mot Rysslands krig

21 december, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet lämnade på onsdagen en lista med över 6 700 namn mot kriget i Ukraina till Rysslands ambassad i Stockholm. Demonstrationerna utanför ambassaden har pågått hela året och återupptas den 11 januari.

Läs mer

Iran utesluts ur FN:s kvinnokommission

15 december, 2022 / Nyheter

FN:s ekonomiska och sociala råd Ecosoc har beslutat att dra in Irans medlemskap i FN:s kvinnokommission.

Läs mer

FN-förbundets internationella program: Unga driver förändring 

14 december, 2022 / Världshorisont

Genom samarbete med FN-förbund runt om i världen bidrar Svenska FN-förbundet till demokratisk utveckling globalt. Systerförbunden i Armenien, Georgien och Tanzania satsar på unga som förändringsaktörer i sina länder. 

Läs mer

Hallå där, Cecilia Ruthström-Ruin!  

13 december, 2022 / Världshorisont

Cecilia Ruthström-Ruin, ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer svarar på Världshorisonts frågor.

Läs mer