fbpx
Noir Khalif i Irak trampade på en improviserad sprängladdning när hon var på flykt från Islamiska staten. Foto: Unmas/Cengiz Yar
3 april, 2020 / Nyheter

Bomben dödade Noirs son

På ett ögonblick ödelades Noirs liv när hon under sin flykt från IS trampade på en hemmagjord bomb. Hennes son dödades och hennes hand slets av. Två år senare utbildar Noir andra i hanteringen av de minor och andra explosiva lämningar som finns kvar efter IS ockupation av Mosul i Irak.

– Jag vill inte att någon ska behöva gå igenom det som jag har gått igenom, säger Noir när hon berättar om dagen som förändrades hennes liv.

Noir var på flykt från Islamiska staten (IS) i Irak tillsammans med sin man och sina två barn när den hemmagjorda bomben exploderade och tog hennes sons liv. Noirs ena hand gick heller inte att rädda. Hennes man lämnade henne kort därefter och tog deras andra son med sig.

Idag är Irak befriat från IS och Noir bor tillsammans med sin mamma i västra Mosul. Men riskerna är många och området de bor i är inte återuppbyggt efter kriget. Behoven av hjälp är stora, berättar Noir.

Farligt för flyktingar att återvända hem

Om inte områden röjs och hus säkras kan det innebära livsfara för de som återvänder till sina hem. Den hemmagjorda bomben som Noir trampade på var en så kallad improviserad sprängladdning, ett okonventionellt vapen som kan detonera vid till exempel kontakt med människor, av rörelsesensorer eller vid fjärrutlösning. De har blivit allt vanligare i Irak och de riskerar att explodera när flyktingar återvänder hem. Att öppna dörren, kylskåpet eller slå på lampan kan innebära livsfara och göra att en sprängladdning exploderar.

Enligt FN:s minröjningsorgan Unmas behöver 1,4 miljoner människor fortfarande återvända till sina hem i Irak. Det är avgörande att Unmas har resurser att röja mark och säkerställa att hem och samhällsbärande byggnader som sjukhus och skolor är säkra.

Irak fullt av kvarlämnade sprängämnen

Unmas har ett enormt arbete framför sig och saknar tillräckligt med resurser. Irak anses vara en av de värst drabbade länderna i världen, med explosiva lämningar från kriget mellan Iran och Irak, Gulfkriget och från Islamiska staten.

Under 2019 röjde Unmas i Irak bland annat 862 explosiva lämningar och 423 improviserade sprängladdningar. Hundratals människor tränades i att röja mark och utbilda andra om riskhantering, och hundratusentals barn i skolor och boende i flyktingläger informerades om riskerna med bomber och minor.

Kvinnor och barn i riskzonen

I dag gör Noir allt hon kan för att hennes öde inte ska drabba andra. Därför utbildar hon andra om riskerna som gömmer sig i byggnader och under marken. Utbildningar ger människor i riskområden kunskap i hur minor ser ut, var de kan finns och hur någon ska agera om hen ser en mina. Särskilt utsatta är kvinnor och nyfikna barn, men även flyktingar som är nya i området.

Utbildningsinsatserna riktar sig därför framförallt till kvinnor och barn som riskerar att drabbas när de går till skolan eller för att hämta vatten. Särskilt viktigt är att nå barnen med förebyggande insatser eftersom de leker i naturen och är nyfikna på nya föremål. Plockar de upp en mina är risken stor att barnet skadas eller dör.

Svenska FN-förbundet stödjer Unmas arbete över hela världen genom projektet Minor. FN-förbundet och alla givare är avgörande för att Unmas ska kunna fortsätta det livsviktiga arbetet med att röja minor och bomber, utbilda människor i riskhantering och hjälpa minoffer. Även du som privatperson kan bidra till att de människor som återvänder hem efter krig, kan leva ett liv i säkerhet.

Röj en mina

Stöd arbetet med att röja minor i krigsdrabbade länder

Ge en gåva >

Senaste nytt

Nytt samarbete med FN-förbundet i Albanien

24 maj, 2023 / Nyheter

En delegation från Albaniens FN-förbund besökte i veckan Svenska FN-förbundets kansli i Stockholm för att signera ett samarbetsavtal mellan organisationerna. Svenska FN-förbundets internationella programansvariga, Mikaela Engwall, berättar om det nya partnerskapet.

Läs mer

FN-hjälp mot alla odds

16 maj, 2023 / Nyheter

I Afghanistan har talibanstyret förbjudit kvinnor att arbeta i internationella hjälpinsatser. Beslutet innebär ytterligare inskränkningar av kvinnors rättigheter i landet. Läs om hur FN bedriver humanitär verksamhet i en av världens svåraste situationer.

Läs mer

Unga i FN vill ha färre tal och mer dialog

11 maj, 2023 / Världshorisont

Dagens unga är morgondagens beslutsfattare. I rapporten ”Our common agenda” lyfter FN:s generalsekreterare António Guterres fram vikten av att lyssna till, och arbeta med, unga. Men hur väl är FN rustat för att låta unga tar mer plats i rummet? Och blir de lyssnade till?

Läs mer

Öppet brev till Sveriges statsminister

02 maj, 2023 / Nyheter

Omkring 40 organisationer skriver ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson om framtiden för Institutet för mänskliga rättigheter. Läs brevet här!

Läs mer

Glokala Sverige avslutades 30 april

02 maj, 2023 / Nyheter

Den 30 april 2023 avslutades samverkansprojektet Glokala Sverige. Samtliga 21 regioner och 189 kommuner deltog i projektet vid nedläggningen. Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige har pågått sedan 2018 med finansiering

Läs mer

Edik kämpar för ett demokratiskt samhälle 

30 april, 2023 / Världshorisont

20-årige Edik Kamalian är engagerad i det georgiska FN-förbundet UNAG. Han är en av många unga georgier som i mars i år tillsammans genom omfattande protester lyckades stoppa en lag som skulle ha fört landet i auktoritär riktning. 

Läs mer

Mänskliga rättigheter i föränderliga tider

28 april, 2023 / Blogg

Det är på många sätt en besynnerlig tid vi lever i. De snabba svängningarna i politiken och i världen är något vi alla märker av på olika sätt. Ett område som utmanas är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Ny rapport: Arbetsgrupp presenterar förslag för stärkt FN-samarbete

19 april, 2023 / Nyheter

Världens länder behöver agera på sex områden för att stärka det globala samarbetet. Det säger en rådgivande högnivågrupp under ledning av Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfven och Liberias tidigare president Ellen Johnson Sirleaf.

Läs mer

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer