fbpx
Noir Khalif i Irak trampade på en improviserad sprängladdning när hon var på flykt från Islamiska staten. Foto: Unmas/Cengiz Yar
3 april, 2020 / Nyheter

Bomben dödade Noirs son

På ett ögonblick ödelades Noirs liv när hon under sin flykt från IS trampade på en hemmagjord bomb. Hennes son dödades och hennes hand slets av. Två år senare utbildar Noir andra i hanteringen av de minor och andra explosiva lämningar som finns kvar efter IS ockupation av Mosul i Irak.

– Jag vill inte att någon ska behöva gå igenom det som jag har gått igenom, säger Noir när hon berättar om dagen som förändrades hennes liv.

Noir var på flykt från Islamiska staten (IS) i Irak tillsammans med sin man och sina två barn när den hemmagjorda bomben exploderade och tog hennes sons liv. Noirs ena hand gick heller inte att rädda. Hennes man lämnade henne kort därefter och tog deras andra son med sig.

Idag är Irak befriat från IS och Noir bor tillsammans med sin mamma i västra Mosul. Men riskerna är många och området de bor i är inte återuppbyggt efter kriget. Behoven av hjälp är stora, berättar Noir.

Farligt för flyktingar att återvända hem

Om inte områden röjs och hus säkras kan det innebära livsfara för de som återvänder till sina hem. Den hemmagjorda bomben som Noir trampade på var en så kallad improviserad sprängladdning, ett okonventionellt vapen som kan detonera vid till exempel kontakt med människor, av rörelsesensorer eller vid fjärrutlösning. De har blivit allt vanligare i Irak och de riskerar att explodera när flyktingar återvänder hem. Att öppna dörren, kylskåpet eller slå på lampan kan innebära livsfara och göra att en sprängladdning exploderar.

Enligt FN:s minröjningsorgan Unmas behöver 1,4 miljoner människor fortfarande återvända till sina hem i Irak. Det är avgörande att Unmas har resurser att röja mark och säkerställa att hem och samhällsbärande byggnader som sjukhus och skolor är säkra.

Irak fullt av kvarlämnade sprängämnen

Unmas har ett enormt arbete framför sig och saknar tillräckligt med resurser. Irak anses vara en av de värst drabbade länderna i världen, med explosiva lämningar från kriget mellan Iran och Irak, Gulfkriget och från Islamiska staten.

Under 2019 röjde Unmas i Irak bland annat 862 explosiva lämningar och 423 improviserade sprängladdningar. Hundratals människor tränades i att röja mark och utbilda andra om riskhantering, och hundratusentals barn i skolor och boende i flyktingläger informerades om riskerna med bomber och minor.

Kvinnor och barn i riskzonen

I dag gör Noir allt hon kan för att hennes öde inte ska drabba andra. Därför utbildar hon andra om riskerna som gömmer sig i byggnader och under marken. Utbildningar ger människor i riskområden kunskap i hur minor ser ut, var de kan finns och hur någon ska agera om hen ser en mina. Särskilt utsatta är kvinnor och nyfikna barn, men även flyktingar som är nya i området.

Utbildningsinsatserna riktar sig därför framförallt till kvinnor och barn som riskerar att drabbas när de går till skolan eller för att hämta vatten. Särskilt viktigt är att nå barnen med förebyggande insatser eftersom de leker i naturen och är nyfikna på nya föremål. Plockar de upp en mina är risken stor att barnet skadas eller dör.

Svenska FN-förbundets stödjer FN:s minröjningssorganisation, UNMAS. UNMAS arbetar med att förhindra olyckor genom bland annat minröjning och riskutbildning för människor i särskilt utsatta områden.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig inom fred, säkerhet och nedrustning.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer