Noir Khalif i Irak trampade på en improviserad sprängladdning när hon var på flykt från Islamiska staten. Foto: Unmas/Cengiz Yar
3 april, 2020 / Nyheter

Bomben dödade Noirs son

På ett ögonblick ödelades Noirs liv när hon under sin flykt från IS trampade på en hemmagjord bomb. Hennes son dödades och hennes hand slets av. Två år senare utbildar Noir andra i hanteringen av de minor och andra explosiva lämningar som finns kvar efter IS ockupation av Mosul i Irak.

– Jag vill inte att någon ska behöva gå igenom det som jag har gått igenom, säger Noir när hon berättar om dagen som förändrades hennes liv.

Noir var på flykt från Islamiska staten (IS) i Irak tillsammans med sin man och sina två barn när den hemmagjorda bomben exploderade och tog hennes sons liv. Noirs ena hand gick heller inte att rädda. Hennes man lämnade henne kort därefter och tog deras andra son med sig.

Idag är Irak befriat från IS och Noir bor tillsammans med sin mamma i västra Mosul. Men riskerna är många och området de bor i är inte återuppbyggt efter kriget. Behoven av hjälp är stora, berättar Noir.

Farligt för flyktingar att återvända hem

Om inte områden röjs och hus säkras kan det innebära livsfara för de som återvänder till sina hem. Den hemmagjorda bomben som Noir trampade på var en så kallad improviserad sprängladdning, ett okonventionellt vapen som kan detonera vid till exempel kontakt med människor, av rörelsesensorer eller vid fjärrutlösning. De har blivit allt vanligare i Irak och de riskerar att explodera när flyktingar återvänder hem. Att öppna dörren, kylskåpet eller slå på lampan kan innebära livsfara och göra att en sprängladdning exploderar.

Enligt FN:s minröjningsorgan Unmas behöver 1,4 miljoner människor fortfarande återvända till sina hem i Irak. Det är avgörande att Unmas har resurser att röja mark och säkerställa att hem och samhällsbärande byggnader som sjukhus och skolor är säkra.

Irak fullt av kvarlämnade sprängämnen

Unmas har ett enormt arbete framför sig och saknar tillräckligt med resurser. Irak anses vara en av de värst drabbade länderna i världen, med explosiva lämningar från kriget mellan Iran och Irak, Gulfkriget och från Islamiska staten.

Under 2019 röjde Unmas i Irak bland annat 862 explosiva lämningar och 423 improviserade sprängladdningar. Hundratals människor tränades i att röja mark och utbilda andra om riskhantering, och hundratusentals barn i skolor och boende i flyktingläger informerades om riskerna med bomber och minor.

Kvinnor och barn i riskzonen

I dag gör Noir allt hon kan för att hennes öde inte ska drabba andra. Därför utbildar hon andra om riskerna som gömmer sig i byggnader och under marken. Utbildningar ger människor i riskområden kunskap i hur minor ser ut, var de kan finns och hur någon ska agera om hen ser en mina. Särskilt utsatta är kvinnor och nyfikna barn, men även flyktingar som är nya i området.

Utbildningsinsatserna riktar sig därför framförallt till kvinnor och barn som riskerar att drabbas när de går till skolan eller för att hämta vatten. Särskilt viktigt är att nå barnen med förebyggande insatser eftersom de leker i naturen och är nyfikna på nya föremål. Plockar de upp en mina är risken stor att barnet skadas eller dör.

Svenska FN-förbundet stödjer Unmas arbete över hela världen genom projektet Minor. FN-förbundet och alla givare är avgörande för att Unmas ska kunna fortsätta det livsviktiga arbetet med att röja minor och bomber, utbilda människor i riskhantering och hjälpa minoffer. Även du som privatperson kan bidra till att de människor som återvänder hem efter krig, kan leva ett liv i säkerhet.

Röj en mina

Stöd arbetet med att röja minor i krigsdrabbade länder

Ge en gåva >

Senaste nytt

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer