Om Projekt Minor

Krig tar inte slut när vapnen tystnar. Minor som ligger gömda i marken dödar civila människor i både fred- och krigstider och hindrar länder från att gå vidare efter en konflikt. Tusentals människor dödas och skadas varje år. Majoriteten är civila och nästan hälften är barn. Minor hindrar barn från att gå i skolan, bönder från att bruka sin mark och flyktingar från att återvända hem när kriget är slut. Därför driver vi Projekt Minor.

Genom projektet vill vi öka kunskapen om minors förödande effekter, skapa opinion för en värld utan minor och ge stöd till FN:s livsviktiga arbete mot minor. Projektet stödjer FN:s minröjningsorganisation UNMAS och dess viktiga arbete världen över. Vi är med och ser till så att:

  • Minoffer får det stöd och den sjukvård de behöver
  • Mer mark kan röjas
  • Människor som bor i mindrabbade områden får riskutbildning

Se FN:s film om arbetet mot minor

Stöd Projekt Minor

Ge en gåva >

Berättelser från verkligheten

Möt personer som drabbats av minor.

Läs mer

Ge en gåva

Hjälp oss i arbetet för en bättre värld - stöd projektet Minor.

Ge en gåva

Vår samarbetspartner UNMAS

Vi stödjer FN:s minröjningsorganisation UNMAS.

Läs mer

Frågor om minröjning

Vanliga frågor och svar om minröjning.

Läs mer

Minor och Agenda 2030

Genom att röja minor bidrar projektet till flera av de globala målen.

Läs mer