Om projektet Minor

Efter krig kommer fred? Minor som ligger gömda i marken skadar och dödar även när kriget lämnat. Det är en tyst katastrof som hindrar barn från att gå i skolan, bönder från att bruka sina marker och flyktingar från att återvända hem när kriget är slut. Majoriteten av de som drabbas av explosiva lämningar är civila. Många av dem är barn.

Genom projektet vill vi öka kunskapen om minors förödande effekter, skapa opinion för en värld utan minor och ge stöd till FN:s livsviktiga arbete mot minor. Projektet stödjer FN:s minröjningsorganisation, Unmas, i Demokratiska Republiken Kongo.

FN röjer minor i DR Kongo

Långvariga konflikter i Demokratiska republiken Kongo har gjort att marken är full av minor och explosiva vapendelar. Miljontals människor lever i ständig rädsla och otrygghet. FN:s minröjningsorganisation Unmas förhindrar olyckor genom bland annat minröjning och riskutbildning för människor i särskilt utsatta områden. För att nå ut till så många som möjligt används bland annat lokalradio och sms-meddelanden på lokala språk.

Stöd projektet mot minor

Ge en gåva >