fbpx
Aisha är en av de som är djupt engagerade i projekt Flicka i norra Etiopien. Foto: UNFPA
26 maj, 2021 / Nyheter

Aisha – en lokal hjälte mot könsstympning

Motståndet mot kvinnlig könsstympning och barnäktenskap ökar när lokala ledare engageras. Den etiopiska traditionella barnmorskan Aisha har sett vilken smärta könsstympning innebär vid förlossning. Projekt Flicka har stärkt henne att stå upp mot de skadliga sedvänjorna.

Aisha Dima Abdella bor i Abala, Afar-regionen i norra Etiopien. Hon har arbetat som traditionell barnmorska i halva sitt liv i byn där hon bor. Där har hon deltagit i otaliga födslar och kan berätta om den förskräckliga smärtan som könsstympning orsakat kvinnor och flickor vid förlossning.

Även om Aisha var negativ till kvinnlig könsstympning och barnäktenskap redan innan FN:s befolkningsfond UNFPA startade ett projekt i hennes region har projektet stärkt hennes övertygelse. UNFPA arbetar för att stoppa kvinnlig könsstympning och barnäktenskap i Afar-regionen, vilket FN-förbundets projekt Flicka stödjer. Projektet startade för sex år sedan och Aisha deltar aktivt i de lokala diskussioner som äger rum varannan vecka och som är en viktig del av projektet. Då samlas olika delar av samhället för att diskutera hur könsstympning och barnäktenskap skadar kvinnor och flickor. Aisha utbildar inte bara byborna om de skadliga konsekvenserna – utöver mötena går hon också från hus till hus för att berätta om problemen. 

Aisha och andra lokala ledare har en viktig roll att spela i spridandet av kunskap om könsstympning och barnäktenskap. Det är till stor del tack vare dem som projektet blivit så framgångsrikt och flera samhällen i regionen har deklarerat att kvinnlig könsstympning nu är förbjudet.

– Jag är väldigt glad över att få se sådana förändringar under min livstid – att se att kvinnor föder barn på sjukhus och att flickor inte behöver genomgå könsstympning, säger Aisha.

Förebilder som Aisha kan med sin kunskap spela en nyckelroll när det kommer till att förändra missuppfattningar kring skadliga sedvänjor. Men social förändring kommer inte utan utmaningar, och Aisha är redo att möta även dem.

– Om jag ser att någon könsstympar eller gifter bort sitt barn kommer jag att göra vad som krävs för att rapportera handlingarna till myndigheterna, säger Aisha.

Kvinnlig könsstympning och barnäktenskap är olagligt i Etiopien, men fortsätter ändå att ske i flera delar i landet. Det är viktigt att arbetet för att förändra normer och traditioner kommer från lokalbefolkningen för att få långsiktig kraft, vilket UNFPA:s projekt och projekt Flicka syftar till.

– Jag är inte rädd för att förändringen vi ser och framstegen vi gjort kommer att vända eftersom samhället har anammat förändringen. Men jag vet att drivkraften måste bibehållas för att de skadliga sedvänjorna inte ska ske i hemlighet, säger Aisha.

Svenska FN-förbundet stöttar FN:s befolkningsfond, UNFPA, och dess arbete i Etiopien sedan 2011 genom projekt Flicka. Projekt Flicka stärker flickor och kvinnor genom att stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning.

Ge en gåva som förändrar liv – stöd projekt Flicka.

Stöd projekt Flicka

Ge en gåva som förändrar liv.

Ge en gåva >

Senaste nytt

Riksarkitekt Helena Bjarnegård: “Städer ska vara hållbara, men också inkluderande och berikande” 

27 september, 2023 / Världshorisont

Den 28 september börjar Bokmässan där ett av tre teman är Staden. Temat kommer bland annat fokusera på hur städer ska möta framtidens utmaningar samt urbanisering och hållbarhet med globala

Läs mer

Högnivåveckan: Mot ett starkare, mer effektivt och rättvist FN?

26 september, 2023 / Nyheter

FN:s högnivåvecka i New York har präglats av globala kriser inklusive Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Samtidigt har en viktig diskussion om FN:s framtid påbörjats. Vart leder den? Utvecklingsmål som

Läs mer

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer