fbpx
Aisha är en av de som är djupt engagerade i projekt Flicka i norra Etiopien. Foto: UNFPA
26 maj, 2021 / Nyheter

Aisha – en lokal hjälte mot könsstympning

Motståndet mot kvinnlig könsstympning och barnäktenskap ökar när lokala ledare engageras. Den etiopiska traditionella barnmorskan Aisha har sett vilken smärta könsstympning innebär vid förlossning. Projekt Flicka har stärkt henne att stå upp mot de skadliga sedvänjorna.

Aisha Dima Abdella bor i Abala, Afar-regionen i norra Etiopien. Hon har arbetat som traditionell barnmorska i halva sitt liv i byn där hon bor. Där har hon deltagit i otaliga födslar och kan berätta om den förskräckliga smärtan som könsstympning orsakat kvinnor och flickor vid förlossning.

Även om Aisha var negativ till kvinnlig könsstympning och barnäktenskap redan innan FN:s befolkningsfond UNFPA startade ett projekt i hennes region har projektet stärkt hennes övertygelse. UNFPA arbetar för att stoppa kvinnlig könsstympning och barnäktenskap i Afar-regionen, vilket FN-förbundets projekt Flicka stödjer. Projektet startade för sex år sedan och Aisha deltar aktivt i de lokala diskussioner som äger rum varannan vecka och som är en viktig del av projektet. Då samlas olika delar av samhället för att diskutera hur könsstympning och barnäktenskap skadar kvinnor och flickor. Aisha utbildar inte bara byborna om de skadliga konsekvenserna – utöver mötena går hon också från hus till hus för att berätta om problemen. 

Aisha och andra lokala ledare har en viktig roll att spela i spridandet av kunskap om könsstympning och barnäktenskap. Det är till stor del tack vare dem som projektet blivit så framgångsrikt och flera samhällen i regionen har deklarerat att kvinnlig könsstympning nu är förbjudet.

– Jag är väldigt glad över att få se sådana förändringar under min livstid – att se att kvinnor föder barn på sjukhus och att flickor inte behöver genomgå könsstympning, säger Aisha.

Förebilder som Aisha kan med sin kunskap spela en nyckelroll när det kommer till att förändra missuppfattningar kring skadliga sedvänjor. Men social förändring kommer inte utan utmaningar, och Aisha är redo att möta även dem.

– Om jag ser att någon könsstympar eller gifter bort sitt barn kommer jag att göra vad som krävs för att rapportera handlingarna till myndigheterna, säger Aisha.

Kvinnlig könsstympning och barnäktenskap är olagligt i Etiopien, men fortsätter ändå att ske i flera delar i landet. Det är viktigt att arbetet för att förändra normer och traditioner kommer från lokalbefolkningen för att få långsiktig kraft, vilket UNFPA:s projekt och projekt Flicka syftar till.

– Jag är inte rädd för att förändringen vi ser och framstegen vi gjort kommer att vända eftersom samhället har anammat förändringen. Men jag vet att drivkraften måste bibehållas för att de skadliga sedvänjorna inte ska ske i hemlighet, säger Aisha.

Svenska FN-förbundet stöttar FN:s befolkningsfond, UNFPA, och dess arbete i Etiopien sedan 2011 genom projekt Flicka. Projekt Flicka stärker flickor och kvinnor genom att stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning.

Ge en gåva som förändrar liv – stöd projekt Flicka.

Stöd projekt Flicka

Ge en gåva som förändrar liv.

Ge en gåva >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer