fbpx
Aisha är en av de som är djupt engagerade i projekt Flicka i norra Etiopien. Foto: UNFPA

Motståndet mot kvinnlig könsstympning och barnäktenskap ökar när lokala ledare engageras. Den etiopiska traditionella barnmorskan Aisha har sett vilken smärta könsstympning innebär vid förlossning. Projekt Flicka har stärkt henne att stå upp mot de skadliga sedvänjorna.

Aisha Dima Abdella bor i Abala, Afar-regionen i norra Etiopien. Hon har arbetat som traditionell barnmorska i halva sitt liv i byn där hon bor. Där har hon deltagit i otaliga födslar och kan berätta om den förskräckliga smärtan som könsstympning orsakat kvinnor och flickor vid förlossning.

Även om Aisha var negativ till kvinnlig könsstympning och barnäktenskap redan innan FN:s befolkningsfond UNFPA startade ett projekt i hennes region har projektet stärkt hennes övertygelse. UNFPA arbetar för att stoppa kvinnlig könsstympning och barnäktenskap i Afar-regionen, vilket FN-förbundets projekt Flicka stödjer. Projektet startade för sex år sedan och Aisha deltar aktivt i de lokala diskussioner som äger rum varannan vecka och som är en viktig del av projektet. Då samlas olika delar av samhället för att diskutera hur könsstympning och barnäktenskap skadar kvinnor och flickor. Aisha utbildar inte bara byborna om de skadliga konsekvenserna – utöver mötena går hon också från hus till hus för att berätta om problemen. 

Aisha och andra lokala ledare har en viktig roll att spela i spridandet av kunskap om könsstympning och barnäktenskap. Det är till stor del tack vare dem som projektet blivit så framgångsrikt och flera samhällen i regionen har deklarerat att kvinnlig könsstympning nu är förbjudet.

– Jag är väldigt glad över att få se sådana förändringar under min livstid – att se att kvinnor föder barn på sjukhus och att flickor inte behöver genomgå könsstympning, säger Aisha.

Förebilder som Aisha kan med sin kunskap spela en nyckelroll när det kommer till att förändra missuppfattningar kring skadliga sedvänjor. Men social förändring kommer inte utan utmaningar, och Aisha är redo att möta även dem.

– Om jag ser att någon könsstympar eller gifter bort sitt barn kommer jag att göra vad som krävs för att rapportera handlingarna till myndigheterna, säger Aisha.

Kvinnlig könsstympning och barnäktenskap är olagligt i Etiopien, men fortsätter ändå att ske i flera delar i landet. Det är viktigt att arbetet för att förändra normer och traditioner kommer från lokalbefolkningen för att få långsiktig kraft, vilket UNFPA:s projekt och projekt Flicka syftar till.

– Jag är inte rädd för att förändringen vi ser och framstegen vi gjort kommer att vända eftersom samhället har anammat förändringen. Men jag vet att drivkraften måste bibehållas för att de skadliga sedvänjorna inte ska ske i hemlighet, säger Aisha.

Svenska FN-förbundet stöttar FN:s befolkningsfond, UNFPA, och dess arbete i Etiopien sedan 2011 genom projekt Flicka. Projekt Flicka stärker flickor och kvinnor genom att stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning.

Ge en gåva som förändrar liv – stöd projekt Flicka.

Stöd projekt Flicka

Ge en gåva som förändrar liv.

Ge en gåva >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer