Edit Forsberg (ordförande) och Isaac Mintz (vice ordförande) i Göteborgs FN-förenings lokal.

Runt om i landet arbetar eldsjälar i lokala FN-föreningar med att sprida kunskap och engagemang för FN och globalt samarbete. På vissa håll finns även regionalt samarbete i så kallade FN-distrikt. Ideellt arbetande ungdomsambassadörer har också blivit en viktig del av den lokala FN-rörelsen under senare år.

– I föreningen har vi just nu fyra aktiva grupper och en ungdomssektion, berättar Isaac Mintz, viceordförande i Göteborgs FN-förening.

Han räknar upp dem – miljögruppen, gruppen för mänskliga rättigheter, fred- och säkerhetsgruppen, genusgruppen och ungdomssektionen. De ordnar loppisar, möten, bokcirklar och föreläsningar som handlar om ett specifikt ämne. Grupperna är olika till storlek och engagemang. Ungdomssektionen har till och med en egen styrelse.

Att en FN-förening har sådana här grupper hör inte till vanligheterna, men Isaac ser en klar fördel.

Enkelt sätt att engagera sig

–  Systemet med grupper är jättebra. Om man är osäker är tröskeln att delta låg. Man behöver inte kontakta föreningen utan kan besöka en grupp som sysslar med just det man själv är intresserad av, säger han.

Han förklarar att man kan trappa upp engagemanget gradvis, när man väl börjat i en grupp, med allt från styrelsearbete till att jobba med olika projekt. Att informera är en central del av arbetet. Föreningen informerar om viktiga frågor, som förbud mot kärnvapen, via event, föreläsningar, workshops, seminarier och sociala medier. Föreningen riktar också information till specifika organisationer.

–  Men ibland går det till på annat sätt, som då Sveriges Radio sökte upp mig och ordföranden för ungdomssektionen för intervju, säger Isaac. Det skedde på ljusvakan som föreningen ordnade på FN-dagen.

Göteborgs FN-förening är en av 81 lokala FN-föreningar som sammanlagt har ca 5 400 medlemmar. Föreningarna i sin tur är organiserade i distrikt. Föreningen i Göteborg ingår tillsammans med fyra andra i Göteborgs och Bohus FN-distrikt.

Isaac berättar att han varit viceordförande i ett år i FN-föreningen och tidigare bland annat har haft uppdrag som FN-förbundets ambassadör för de globala målen.

– Men sedan ville jag jobba mera på lokal nivå, säger han.

Bli ung ambassadör

Amanda Van den Tempel Almaas från Stockholm är ambassadör för de globala målen, som Isaac var tidigare. Innan dess hade hon deltagit i föreläsningar om FN, men visste inte så mycket om den svenska FN-rörelsen. Nu föreläser hon själv och har hittills varit bland annat på ett gymnasium och i en förening med fokus på hållbar utveckling.

–  Det är jätteroligt och man behöver faktiskt inte veta så mycket då man börjar eftersom man får utbildning av FN-förbundet, säger hon. Jag träffar en massa människor, lär mig hela tiden och känner att jag utvecklas. Uppdraget som ambassadör är något som jag verkligen rekommenderar.
_______

Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 1 2019).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (230 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer