fbpx
Edit Forsberg (ordförande) och Isaac Mintz (vice ordförande) i Göteborgs FN-förenings lokal.
17 mars, 2019 / Världshorisont

Eldsjälar bär upp FN-arbetet

Runt om i landet arbetar eldsjälar i lokala FN-föreningar med att sprida kunskap och engagemang för FN och globalt samarbete. På vissa håll finns även regionalt samarbete i så kallade FN-distrikt. Ideellt arbetande ungdomsambassadörer har också blivit en viktig del av den lokala FN-rörelsen under senare år.

– I föreningen har vi just nu fyra aktiva grupper och en ungdomssektion, berättar Isaac Mintz, viceordförande i Göteborgs FN-förening.

Han räknar upp dem – miljögruppen, gruppen för mänskliga rättigheter, fred- och säkerhetsgruppen, genusgruppen och ungdomssektionen. De ordnar loppisar, möten, bokcirklar och föreläsningar som handlar om ett specifikt ämne. Grupperna är olika till storlek och engagemang. Ungdomssektionen har till och med en egen styrelse.

Att en FN-förening har sådana här grupper hör inte till vanligheterna, men Isaac ser en klar fördel.

Enkelt sätt att engagera sig

–  Systemet med grupper är jättebra. Om man är osäker är tröskeln att delta låg. Man behöver inte kontakta föreningen utan kan besöka en grupp som sysslar med just det man själv är intresserad av, säger han.

Han förklarar att man kan trappa upp engagemanget gradvis, när man väl börjat i en grupp, med allt från styrelsearbete till att jobba med olika projekt. Att informera är en central del av arbetet. Föreningen informerar om viktiga frågor, som förbud mot kärnvapen, via event, föreläsningar, workshops, seminarier och sociala medier. Föreningen riktar också information till specifika organisationer.

–  Men ibland går det till på annat sätt, som då Sveriges Radio sökte upp mig och ordföranden för ungdomssektionen för intervju, säger Isaac. Det skedde på ljusvakan som föreningen ordnade på FN-dagen.

Göteborgs FN-förening är en av 81 lokala FN-föreningar som sammanlagt har ca 5 400 medlemmar. Föreningarna i sin tur är organiserade i distrikt. Föreningen i Göteborg ingår tillsammans med fyra andra i Göteborgs och Bohus FN-distrikt.

Isaac berättar att han varit viceordförande i ett år i FN-föreningen och tidigare bland annat har haft uppdrag som FN-förbundets ambassadör för de globala målen.

– Men sedan ville jag jobba mera på lokal nivå, säger han.

Bli ung ambassadör

Amanda Van den Tempel Almaas från Stockholm är ambassadör för de globala målen, som Isaac var tidigare. Innan dess hade hon deltagit i föreläsningar om FN, men visste inte så mycket om den svenska FN-rörelsen. Nu föreläser hon själv och har hittills varit bland annat på ett gymnasium och i en förening med fokus på hållbar utveckling.

–  Det är jätteroligt och man behöver faktiskt inte veta så mycket då man börjar eftersom man får utbildning av FN-förbundet, säger hon. Jag träffar en massa människor, lär mig hela tiden och känner att jag utvecklas. Uppdraget som ambassadör är något som jag verkligen rekommenderar.
_______

Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 1 2019).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (230 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer