Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Göteborgs FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter – vi tänker globalt och agerar lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner och idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas.

Efter att andra världskriget var över och att Förenta Nationerna bildades 1945, bildades sedan Göteborgs FN-förening november år 1947. Hoppet om en bättre värld hade återkommit. Drivkraften om mellanfolkligt samarbete var starkt och engagemanget i Göteborg var stort. 

Under 2024 kommer föreningen satsa på att sprida kunskap om FN:s tidigare och pågående arbete i omvärlden. Kolla gärna in föreningens nya tillskott: Barnsektionen!

Vare sig du väljer att vara stödmedlem eller aktiv är du hjärtligt välkommen! Desto fler vi är som sprider FN:s budskap och arbetar för en bättre värld, desto starkare blir vi!

Välkommen att bli medlem i Sveriges äldsta FN-förening!

Göteborgs FN-Förening på sociala medier

Aktuellt


Sommaruppehåll

FN-föreningen i Göteborg har sommaruppehåll mellan den 4 juni – 15 augusti.
Vi önskar alla tack för en underbar början på det här året.
Vi ses i höst och ha en trevlig sommar!