Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Välkommen till Göteborgs FN-förening!sfn_logopayoff_pos_right

Göteborgs FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Välkommen till Sveriges äldsta FN-förening!

Bli medlem!

Som medlem i Göteborgs FN-förening kan du antingen vara passiv stödmedlem och ev. komma på föreläsningar och liknande som intresserar dig, eller så kan du engagera dig i någon eller några av de fokusgrupper och aktiviteter som vi aktivt driver. Här nedan hittar du mer om vad vi har gjort tidigare i år och vad som kommer hända framöver. Tveka inte att kontakta oss om det är något du skulle vilja engagera dig i! Kanske är det också så att du saknar något och har en idé på någon aktivitet?

Vare sig du väljer att vara stödmedlem eller aktiv är du hjärtligt välkommen! Ju fler vi är som sprider FN:s budskap och arbetar för en bättre värld, desto starkare blir vi! Välkommen som medlem!

Göteborgs FN-Förening på sociala medier

Göteborgs FN-Förenings fokusgrupper

Aktuellt


Kommande viktiga datum

Medlemskväll
17:e Januari kl 18:00, Linnégatan 21, Viktoriahuset Göteborg

På medlemskvällen kommer styrelsen att presenteras och dessutom kommer en representant från varje fokusgrupp att vara representerade under kvällen för att prata om det gånga året.

Årsmöte
21:a Februari kl 18:00, Linnégatan 21, Viktoriahuset Göteborg

På årsmötet väljs styrelsen för kommande år formellt in.

Mer information kommer!


Den 28:e november var styrelseledamot för föreningen Frank Larsson och föreläste på Göteborgs universitet om sin erfarenhet av att jobba på FN. Frank berättar att det var positivt överraskande att se så många unga som är nyfikna på ett framtid jobb inom FN.


🧡 Idag lyser världen i orange 🧡

Idag uppmärksammar vi Orange day – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

En av tre kvinnor i världen utsätts under sin livstid för fysiskt eller sexuellt våld. Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Orange Day är dagen då FN uppmanar världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor och flickor.

#orangeday#orangetheworld#stoppamänsvåldmotkvinnor
#noexcuse


🧡Orange Day och UNITE kampanjen är FN:s pågående globala insats för att förebygga och eliminera våld mot kvinnor och flickor i världen, där 25:e varje månad är utnämnt till Orange Day. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. FN uppmanar med kampanjen regeringar, företag, organisationer, media, civilsamhället och privatpersoner att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor.

År 2008 startade FN:s dåvarande generalsekreterare FN-kampanjen UNiTE To End Violence Against Women för att stödja civilsamhället och det globala initiativet 16 Days of Activism against Gender-Based Violence. 16 days startar varje år den 25 november på internationella dagen mot våld mot kvinnor och avslutas den 10 december på internationella dagen för mänskliga rättigheter. FN:s nuvarande generalsekreterare António Guterres fortsätter att driva kampanjen där årets tema är Invest to prevent violence against women and girls.

På Orange Day den 25 november och under 16 days färgas hela världen orange för att manifestera mot våldet. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig genom att anordna event och manifestationer för att uppmärksamma våld mot kvinnor.🧡

Om du vill veta mer vad som görs under Orange Day så hittar du det på @unwomensweden

Källa:
https://www.unwomen.se/om-oss/un-women/vald-mot-kvinnor-och-flickor/


🧡 Hur blev Orange Day till en viktig dag för kampen mot våld mot kvinnor? 🧡

Dagen baseras på ett 1960-talets Dominikanska Republiken där de tre Mirabal-systrarna Patria, Minerva och María Teresa motsatte sig diktatorn Rafael Trujillo och var involverade i hemliga aktiviteter mot hans regim.

Minerva hade den mest aktiva rollen inom politiken av systrarna och var grundare av den revolutionära rörelsen ”14 juni” tillsammans med sin make. Maria Teresa blev också involverad den i rörelsen, men den äldre systern Patria stöttade dem istället genom att lagra på vapen och material från upprorsmännen. De tre systrarna fängslades och torterades flertalet gånger på grund av sina politiska aktiviteter mot ledaren.

Efter diktatorn Trujillos misslyckade försök att mörda Venezuelas president Rómulo Betancourt i juni 1960, bröt Organisationen för Amerikanska Stater (OAS) de diplomatiska banden och införde sanktioner mot den Dominikanska republiken, samtidigt drog USA tillbaka sitt stöd för regimen. Trujillo befann sig även på svagare mark inom landet, då den inflytelserika kyrkan fördömde hans regerings handlingar. Kort efter dessa bakslag beställdes en assassination av de tre systrarna och den 25 november 1960 förlorade de sina liv.

Mirabal-systrarna betraktas som stora hjältinnor och deras kvarlevor vilar i ett mausoleum. År 1999 utnämnde Förenta nationernas generalförsamling den 25 november som Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, till systrarnas ära. Mirabal-systrarna är symboler för både folkligt och feministiskt motstånd. 🧡🇩🇴

Källor:
BBC News Mundo 2021 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42060899
History Chanel 2021 https://www.history.com/news/mirabal-sisters-trujillo-dictator


🧡 Orange Week 🧡

Varje år den 25 november inträffar Orange Day – dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Vi kommer dagarna som leder fram till den 25 november uppmärksamma denna dag på olika sätt. Håll koll på vår Instagram i veckan! 🧡


Under onsdagskvällen hade vi nöjet att få lyssna på Fredrik Söderbaum, professor i fred- och utvecklingsstudier på Göteborgs Universitet, föreläsa om Kinas roll i Afrika.

Stort tack till Fredrik Söderbaum för en intressant föreläsning och tack till alla som kom och lyssnade!


✨ Stort tack till Adine, Romana och Josefine för ett intressant panelsamtal! ✨

FN- dagen firade vi i Göteborgs FN- förening med det världsaktuella temat ”Våld mot kvinnor i världen”. Våra gästande talare delade med sig av sina insikter och erfarenheter från studier och yrkesliv till publiken. Axel, gruppledaren från Fred- och Säkerhetsgruppen, guidade oss genom samtalet som moderator och vår ordförande Lena avslutade kvällen med att överlämna vackra blomsterbuketter till gästerna. 💐

Vi hoppas att alla som deltog hade en givande och lärorik kväll hos oss. Vi strävar alltid efter att öka medvetenheten och förståelsen kring viktiga globala ämnen. 💙


Göteborgs FN-Förening välkomnar er till en föreläsning om Kinas roll i Afrika, med Fredrik Söderbaum, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för Globala Studier, Göteborgs Universitet.

Kinas roll I Afrika är en av de mest kontroversiella frågorna i dagens Afrika. Det finns, speciellt i Västvärlden, farhågor om att Kina ”tar över Afrika”. Denna föreläsning ger en översikt av vad Kina faktiskt gör i Afrika, varför, och med vilka konsekvenser. Vad är Afrikas syn och respons på Kinas involvering? Vad är likheter och skillnader mellan Kina och andra externa aktörer, speciellt EU, forna kolonialmakter, USA, och Ryssland.  

Varmt välkommen onsdag 8/11 kl. 18.00 i Viktoriasalen (304), Viktoriahuset, Linnégatan 21.


Idag firar vi FN:s födelsedag! 🇺🇳🎉

Den 24 oktober 1945 trädde FN-stadgan i kraft, och med ratificeringen av det historiska dokumentet lades grunden för denna mellanstatliga organisation!

FN:s arbete har kunnat bidra till att skapa en bättre värld genom sin legitimitet och förmåga att samla nationer. FN visar på vikten av internationellt samarbete för att kunna främja fred, säkerhet, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i världen. 🌎

Imorgon, den 25 oktober, kommer vi i Göteborgs FN- förening fira dagen med ett panelsamtal om Våld mot kvinnor i världen med tre gästande debattörer (för mer info se vårt fastnålade inlägg). Varmt välkomna till oss på Linnégatan 21 kl. 18.00!

Glad FN-dag 💙


I slutet av september deltog Göteborgs FN-förening på Svenska FN-förbundets mötesplats för debatt om FN-frågor som arrangeras årligen. Ordförande Lena Ekman, kassör Misha Ohlsson, PR-ansvarig Adriana Gerdellaj och gruppledare Axel Seth från Fred- och säkerhetsgruppen var på plats för att träffa andra engagerade och diskutera Agenda 2030, strategier för framtiden och mycket mer.

Under dagen fick deltagarna lyssna på Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfvén föreläsa om HLAB, en rapport som tagits fram till generalförsamlingen innehållande en rekommendation om 6 steg eller ‘faser’ som vi som civilisation måste genomgå för att kunna nå Agenda 2030. Därefter var det dags för en föreläsning av Henrik Fredborg Larsen, chef för nordiska UNDP. Föreläsningen fokuserade på tankarna bakom var de valde att lägga resurser samt hur organisationen fungerade i helhet.

Dagen fortsatte med panelsamtal med Stefan Löfvén, Henrik Fredborg Larsson samt Oscar Molander, som är Sveriges ungdomsrepresentant i FN, för att sedan avslutas med workshop och samtal.

En lärorik dag med många intressanta samtal som vi tar med oss in i vårt fortsatta arbete! 🌏🌎🌍


✨Göteborgs FN- förening bjuder in till ett spännande panelsamtal!✨

Våld mot kvinnor är ett problem i alla delar av världen, och våra tre gästande debattörer är här för att berätta mer om just detta viktiga tema. Kom och delta i samtalet med frågor som just Du sitter på! Vi bjuder även på fika 🍪☕️

Info om våra gäster:

Adine Samadi är ordförande i UN Women i Göteborg. Hon är jurist och har länge arbetat med våld mot kvinnor och jämställdhet, både nationellt och internationellt. Senast arbetade hon för EU med utredningar gällande hur stater arbetar med våldsfrågor.

Romana Fortes Furtado är styrelseledamot i UN Women i Göteborg. Romana har sin bakgrund i socialpsykologi och har även en master i Folkhälsovetenskap med inriktning jämlik hälsa. Idag arbetar Romana som Socialsekreterare på försörjningsstöd.

Josefine Jacobsson arbetar som internationell utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Josefine är i grunden journalist och har arbetat med frågor rörande mänskliga rättigheter i tio år. Hennes specialistområde är jämställdhet och medier, men hon arbetar också brett med alla jämställdhetspolitiska mål.

🌟Var: Viktoriahuset, Linnégatan 21 i Göteborg
🌟När: den 25 oktober kl. 18:00

Välkomna! 💙


Förra veckan träffade Göteborgs FN-förenings ordförande Lena Ekman och sekreterare Nanna Malmborg några personer som är intresserade av att bli gruppledare i någon av föreningens fokusgrupper! Vår ordförande och sekreterare fick möjlighet att berätta mer om våra fokusgrupper och svara på frågor. Det blev ett bra möte och det är alltid lika kul att träffa engagerade personer som brinner för viktiga frågor!

Är du också intresserad av att engagera dig i någon av våra fokusgrupper? Du hittar mer info om varje fokusgrupp på deras Instagram! Hör av dig direkt till den fokusgrupp du är intresserad av för att veta mer om hur du kan engagera dig ✨

@gbg_fn_mr 

@fngbgung 

@fredfngbg 

@gbg_fn_miljo 

@fngenusgruppgbg


På styrelsemötet den 6 september hade vi nöjet att ha Håkan Svedberg som gäst (i grön t-shirt i bilden till vänster), en FN-polis med över 20 års erfarenhet av att arbeta inom FN. Håkan delade med sig av sina uppdrag runt om i världen där han hade utfört polisarbete i FN:s anda.

Som FN-polis representerar man sitt eget land, något som även FN-militärer gör, men inte civila. Håkan berättade om glädjen att arbeta internationellt med kollegor från olika delar av världen och hur mycket det berikade honom, men han nämnde också svårigheterna med att vara borta från sin familj under längre perioder, ibland utan möjlighet till kontakt.

Stort tack Håkan!


Förra veckan var Göteborgs FN-Förening på plats på Frihamnsdagarna i Göteborg.

Våra styrelsemedlemmar och fokusgrupper var där för att prata FN med nyfikna besökare. Det blev många intressanta samtal och diskussioner om FN i stort och vad vi i Göteborgs FN-förening gör.

Första dagen deltog vår styrelseledamot Frank i ett rundabordssamtal, och under alla tre dagar fick vi göra något som vi gillar, snacka FN! Vi fick möjlighet att prata FN med allt från föredragshållare och politiker, till gymnasieelever och samhällsintresserade personer och såklart andra från föreningslivet.

Vi fick också höra vilka frågor besökarna tyckte var viktiga, och vi tar med oss en massa intressanta idéer och tankar från våra möten under Frihamnsdagarna.

Vi vill ge ett varmt tack till alla som besökte oss under dessa tre dagar! ☀️


Nu är vi tillbaka efter sommaruppehåll och vi ser fram emot att fortsätta engagera oss tillsammans för en bättre värld. Är du nyfiken på vad det innebär att vara engagerad i Göteborgs FN-förening? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Vi vill börja höstterminen med att uppmärksamma Ukrainas nationaldag och självständighetsdag idag 24 augusti. Rysslands olagliga och fullskaliga invasionskrig har nu pågått i ett och ett halvt år och har orsakat ett enormt lidande för den ukrainska befolkningen. Ukraina behöver omvärldens fortsatta stöd och vi i Göteborgs FN-förening fortsätter stötta Ukraina 🇺🇦


Det årliga succéevenemanget @frihamnsdagarna närmar sig, och vi från Göteborgs FN-förening är glada att meddela att vi kommer vara på plats! Ni hittar oss på torget ”Framtidens Välfärd”. 💫 #frihamnsdagarna

▶ När? 31 augusti – 2 september
▶ Var är vi? Bananpiren på torget ”Framtidens Välfärd”, Göteborg
▶ Gratis inträde!


Ingrid Segerstedts platsinvigning

En ny och viktig händelse för oss i FN föreningen är att vi stolt kan introducera Ingrid Segerstedts plats! 🎉 Denna staty står nu stadigt utanför det samhällsvetenskapliga biblioteket i centrala Göteborg. Ingrid Segerstedt var en av grundarna till Göteborgs FN förening år 1946.

Vår ordförande Lena Ekman höll ett högtidligt tal vid platsinvigningen den 18 juni, där hon framhävde Ingrids betydande roll för kampen för mänskliga rättigheter. Ingrid Segerstedt var född år 1911, en tid då kvinnor inte hade någon rösträtt, men blev senare den första kvinnliga riksdagsledamoten. Hon var engagerad i FN, Unesco och Unicef och spelade en viktig roll vid bildandet av Göteborgs FN- förening för 76 år sedan, då kallad Västsvenska FN-föreningen. Vår förening har idag över 450 medlemmar som engagerar sig för fred, rättvisa och mänskliga rättigheter i Ingrids anda.

Denna staty hyllar Ingrid för hennes enastående insatser och betydelse, samt påminner oss om att enskilda personer kan göra stor skillnad. 🕊


Frihamnsdagarna

I slutet av sommaren träffar ni oss på Frihamnsdagarna i Göteborg. Vi kommer finnas på plats med ett bord bland utställarna. Kom gärna förbi, vi berättar gärna om vad vi gör i Göteborgs FN-förening och hur du kan engagera dig!

Frihamnsdagarna är 31 augusti – 2 september.


I maj hade vår ordförande Lena Ekman förmånen att träffa författaren Edwin Ortega Sevilla från Ecuador! 🇪🇨 De två diskuterade engagerat FNs roll i både Sverige och Ecuador, och berörde ämnen som global demokrati, jämlikhet och lycka. Edwin imponerades av jämställdheten mellan könen i Sverige, framförallt möjligheten för pappor att vara föräldralediga. 👨‍👧‍👦

I boken ”Mi resistencia a la tiranía” som syns på bilden lyfter Edwin vikten av att tänka inom ramen för alla människors frihet, jämlikhet och rättvisa, för en hållbar framtid. 🕊️💙

Med på bilden från vänster är Lena, Mariana Lundaby (Lenas vän från Ecuador som bor i Sverige) och Edwin.


I veckan var det sommaravslutning för Göteborgs FN-förenings styrelse. Vi diskuterade bland annat aktiviteter till hösten, har du en viktig fråga som du vill lyfta i höst, eller en aktivitet som du vill genomföra? Hör av dig till goteborgsfnforening@gmail.com

Vi i Göteborgs FN-förenings styrelse önskar er alla en härlig sommar!


10 MAJ

Varmt välkommen till Göteborgs FN-förenings styrelseledamot Frank Larssons föreläsning om hur det är att arbeta för FN. Frank har deltagit eller tränat FN-personal i ett flertal FN-operationer runt om i världen. Däribland förre detta Jugoslavien, Etiopien, Eritrea, Libanon, Georgien, Mali, Kongo DRC, Elfenbenskusten, Afghanistan och Sudan.

Frank kommer i sin föreläsning berätta mer om FN:s fredsbevarande operationer med betoning på den civila delen. Utöver detta kommer Frank också prata om FN:s organisation och struktur.

Föreläsningen börjar 18:00 och avslutas med en frågestund fram till klockan 19:00.

Vi kommer vara i Göteborgs FN-förenings lokaler i Viktoriahuset.

Välkomna!

Adress: Linnégatan 21.

19 APRIL