fbpx
Foto: Rawpixel/Unsplash.
3 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är ännu inte starka nog att möta de återkommande övergreppen mot civila ring om i värden. Svenska FN-förbundet har under mer än två decennier strävat efter att stärka FN:s metoder för att bekämpa krigsförbrytelser genom att främja rättskipning och betona de internationella domstolarnas centrala roll.
 
FN:s insatser inom rättskipning är avgörande för att säkerställa rättvisa och kräva ansvar för brott mot mänskligheten. Detta sker genom den internationella domstolen (ICJ), Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) och FN-tribunaler. 
 
Den internationella domstolen, ICJ, i Haag är FN:s huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut. Domstolen kan, bland annat, avgöra tvister mellan stater. Ett aktuellt fall är att Sydafrika anmälde Israel för att inte leva upp till folkmordskonventionen i samband med Gazakriget. 
 
Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) är en permanent domstol för att ställa ansvariga för krigsbrott till svars. ICC kan hålla individer ansvariga för sådana brott, inte endast stater (som i fallet med ICJ). Även, stats- och regeringschefer kan dock ställas till svars, för krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten. Ett aktuellt fall är Ukrainakriget. Under 2023 utfärdades en arresteringsorder mot Rysslands president och dess barnombudsman för misstänkt bortförande av ukrainska barn och under 2024 arresteringsorder mot två höga ryska militärer för attacker mot civila mål. Domstolen har också jurisdiktion över brott begångna i Palestina eller av palestinier.  
 
För att ställa individer till svars för krigsförbrytelser har FN även inrättat internationella tribunaler genom resolutioner från FN:s säkerhetsråd med hänvisning till kapitel VII i FN-stadgan.  
 
De internationella domstolarna och de internationella tribunalerna är viktiga verktyg för att FN ska kunna leva upp till sin skyldighet att skydda befolkningar från grova krigsförbrytelser. Svenska FN-förbundet arbetar aktivt för en bättre världsordning så att de som drabbas av krigsbrott får upprättelse och att krigsförbrytare inte går straffria.  Vi jobbar mot en värd fri från krigsbrott genom att: 
 

  • Samverka med andra folkrörelser världen över till stöd för Internationella brottmålsdomstolen ICC.  Vi har länge har varit medlem i koalitionen för Internationella brottmålsdomstolen (CICC) och är en av Nordens mest aktiva röster i frågan. 
  • Föra en dialog med politiker och beslutsfattare. Vi vill visa att detta är frågor som vi civilsamhällesorganisationer ser som centrala i arbetet för en bättre värld. 
  • Samla det svenska civilsamhället. Varje år samlar vi andra svenska organisationer till seminarier och träffar med beslutsfattare. 
  • Engagera och samla den globala FN-rörelsen. Vi försöker få fler FN-förbund inom WFUNA att engagera sig för ICC och andra verktyg i arbetet mot krigsbrott. 

 
Under maj, juni och juli kommer vi att uppmärksamma FN:s arbete för rättskipning i våra sociala medier.  Kampanjen avslutas på Straffrättsdagen den 17 juli.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer