fbpx
23 september, 2022 / Nyheter

Situationen i Nagorno-Karabach

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

FN:s säkerhetsråd blixtinkallades den 15 september på initiativ av det franska ordförandeskapet. Bakgrunden till mötet var rapporter om sammandrabbningar två dygn tidigare på armeniskt respektive azerbajdzjanskt territorium. Stridigheterna hade vid den tidpunkten krävt omkring 50 dödsoffer på respektive sida i konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan. Området har länge har varit föremål för tvist mellan de två länderna.

FN, USA och Ryssland, som tidigare har haft en roll som medlare i konflikten, uttalade oro över våldshandlingarna och uppmanade parterna till nedtrappning. Dagen innan säkerhetsrådets möte hade vapenvila proklamerats men nya rapporter gjorde gällande att den snabbt hade brutits.

Under säkerhetsrådets möte redogjorde FN:s assisterande generalsekreterare för Europa och Centralasien, Miroslav Jenča, för situationen. Både Armenien och Azerbajdzjan beskyller varandra för våldsutbrottet och i brev till FN-chefen och säkerhetsrådet talar båda ländernas regeringar om brott mot den vapenvila som förhandlades fram 2020.

– FN kan inte verifiera eller bekräfta innehållet i rapporterna. Vi är emellertid djupt oroade över den farliga upptrappningen inklusive dess möjliga följder för civila, sa den assisterande generalsekreteraren om utvecklingen.

Miroslav Jenča förklarade för säkerhetsrådets medlemmar att FN är redo att både samtala med myndigheter och bistå med humanitär hjälp om sådan begärs. Han uttryckte också att spänningarna mellan parterna kan komma att destabilisera regionen och upprepade att det internationella samfundet stödjer en fredlig lösning på den långvariga konflikten. Genom sin talesperson har också FN:s generalsekreterare António Guterres uppmanat parterna att visa återhållsamhet.

Även Ryssland och USA fortsätter att engagera sig. USA:s utrikesminister Anthony Blinken tog den 19 september emot sina motsvarigheter från Armenien och Azerbajdzjan i New York och uppmanade dem att mötas igen före september månads utgång.

Svenska FN-förbundet samarbetar med FN-förbundet i Armenien sedan 2006. Tillsammans verkar förbunden för att främja inkluderande demokrati och hållbar fred i regionen med särskilt fokus på ungas roll. Arbetet är en del av ett gemensamt program med fokus på civilsamhällets arbete för hållbar utveckling och mänsklig säkerhet och bedrivs med stöd av Sida genom ForumCiv. Förbundets internationella praktikant i Armenien arbetar tills vidare från Stockholm. Läs mer om vårt internationella utvecklingssamarbete.

Efter Sovjetunionens fall uppstod en konflikt mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach. Kriget har aldrig avslutats men sedan 1994 råder vapenvila mellan parterna. Den nuvarande situationen är den mest allvarliga sedan kriget 2020.

Läs mer:
UN News om säkerhetsrådets möte den 15 september
Fördjupning hos Utrikespolitiska institutet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer