fbpx
23 september, 2022 / Nyheter

Situationen i Nagorno-Karabach

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

FN:s säkerhetsråd blixtinkallades den 15 september på initiativ av det franska ordförandeskapet. Bakgrunden till mötet var rapporter om sammandrabbningar två dygn tidigare på armeniskt respektive azerbajdzjanskt territorium. Stridigheterna hade vid den tidpunkten krävt omkring 50 dödsoffer på respektive sida i konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan. Området har länge har varit föremål för tvist mellan de två länderna.

FN, USA och Ryssland, som tidigare har haft en roll som medlare i konflikten, uttalade oro över våldshandlingarna och uppmanade parterna till nedtrappning. Dagen innan säkerhetsrådets möte hade vapenvila proklamerats men nya rapporter gjorde gällande att den snabbt hade brutits.

Under säkerhetsrådets möte redogjorde FN:s assisterande generalsekreterare för Europa och Centralasien, Miroslav Jenča, för situationen. Både Armenien och Azerbajdzjan beskyller varandra för våldsutbrottet och i brev till FN-chefen och säkerhetsrådet talar båda ländernas regeringar om brott mot den vapenvila som förhandlades fram 2020.

– FN kan inte verifiera eller bekräfta innehållet i rapporterna. Vi är emellertid djupt oroade över den farliga upptrappningen inklusive dess möjliga följder för civila, sa den assisterande generalsekreteraren om utvecklingen.

Miroslav Jenča förklarade för säkerhetsrådets medlemmar att FN är redo att både samtala med myndigheter och bistå med humanitär hjälp om sådan begärs. Han uttryckte också att spänningarna mellan parterna kan komma att destabilisera regionen och upprepade att det internationella samfundet stödjer en fredlig lösning på den långvariga konflikten. Genom sin talesperson har också FN:s generalsekreterare António Guterres uppmanat parterna att visa återhållsamhet.

Även Ryssland och USA fortsätter att engagera sig. USA:s utrikesminister Anthony Blinken tog den 19 september emot sina motsvarigheter från Armenien och Azerbajdzjan i New York och uppmanade dem att mötas igen före september månads utgång.

Svenska FN-förbundet samarbetar med FN-förbundet i Armenien sedan 2006. Tillsammans verkar förbunden för att främja inkluderande demokrati och hållbar fred i regionen med särskilt fokus på ungas roll. Arbetet är en del av ett gemensamt program med fokus på civilsamhällets arbete för hållbar utveckling och mänsklig säkerhet och bedrivs med stöd av Sida genom ForumCiv. Förbundets internationella praktikant i Armenien arbetar tills vidare från Stockholm. Läs mer om vårt internationella utvecklingssamarbete.

Efter Sovjetunionens fall uppstod en konflikt mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach. Kriget har aldrig avslutats men sedan 1994 råder vapenvila mellan parterna. Den nuvarande situationen är den mest allvarliga sedan kriget 2020.

Läs mer:
UN News om säkerhetsrådets möte den 15 september
Fördjupning hos Utrikespolitiska institutet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer

Nytt FN-år med fokus på hållbarhet och samarbete

07 september, 2023 / Nyheter

I samband med generalförsamlingens öppnande hålls toppmöten om bland annat hållbarhet, klimatet, kärnvapen och FN:s framtid. Vi listar mötena som ingen bör missa! Det nya FN-året inleds när generalförsamlingens 78:e

Läs mer

Sverige bör delta i FN-manifestation mot kärnvapen

03 september, 2023 / Debattartiklar

FN-mötet om kärnvapen den 26 september är ett tillfälle för Sveriges regering att ställa sig bakom kravet på totalt avskaffande, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer