23 september, 2022 / Nyheter

Situationen i Nagorno-Karabach

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

FN:s säkerhetsråd blixtinkallades den 15 september på initiativ av det franska ordförandeskapet. Bakgrunden till mötet var rapporter om sammandrabbningar två dygn tidigare på armeniskt respektive azerbajdzjanskt territorium. Stridigheterna hade vid den tidpunkten krävt omkring 50 dödsoffer på respektive sida i konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan. Området har länge har varit föremål för tvist mellan de två länderna.

FN, USA och Ryssland, som tidigare har haft en roll som medlare i konflikten, uttalade oro över våldshandlingarna och uppmanade parterna till nedtrappning. Dagen innan säkerhetsrådets möte hade vapenvila proklamerats men nya rapporter gjorde gällande att den snabbt hade brutits.

Under säkerhetsrådets möte redogjorde FN:s assisterande generalsekreterare för Europa och Centralasien, Miroslav Jenča, för situationen. Både Armenien och Azerbajdzjan beskyller varandra för våldsutbrottet och i brev till FN-chefen och säkerhetsrådet talar båda ländernas regeringar om brott mot den vapenvila som förhandlades fram 2020.

– FN kan inte verifiera eller bekräfta innehållet i rapporterna. Vi är emellertid djupt oroade över den farliga upptrappningen inklusive dess möjliga följder för civila, sa den assisterande generalsekreteraren om utvecklingen.

Miroslav Jenča förklarade för säkerhetsrådets medlemmar att FN är redo att både samtala med myndigheter och bistå med humanitär hjälp om sådan begärs. Han uttryckte också att spänningarna mellan parterna kan komma att destabilisera regionen och upprepade att det internationella samfundet stödjer en fredlig lösning på den långvariga konflikten. Genom sin talesperson har också FN:s generalsekreterare António Guterres uppmanat parterna att visa återhållsamhet.

Även Ryssland och USA fortsätter att engagera sig. USA:s utrikesminister Anthony Blinken tog den 19 september emot sina motsvarigheter från Armenien och Azerbajdzjan i New York och uppmanade dem att mötas igen före september månads utgång.

Svenska FN-förbundet samarbetar med FN-förbundet i Armenien sedan 2006. Tillsammans verkar förbunden för att främja inkluderande demokrati och hållbar fred i regionen med särskilt fokus på ungas roll. Arbetet är en del av ett gemensamt program med fokus på civilsamhällets arbete för hållbar utveckling och mänsklig säkerhet och bedrivs med stöd av Sida genom ForumCiv. Förbundets internationella praktikant i Armenien arbetar tills vidare från Stockholm. Läs mer om vårt internationella utvecklingssamarbete.

Efter Sovjetunionens fall uppstod en konflikt mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach. Kriget har aldrig avslutats men sedan 1994 råder vapenvila mellan parterna. Den nuvarande situationen är den mest allvarliga sedan kriget 2020.

Läs mer:
UN News om säkerhetsrådets möte den 15 september
Fördjupning hos Utrikespolitiska institutet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Irans kvinnor behöver omvärldens stöd

05 oktober, 2022 / Nyheter

FN-förslaget att utreda Mahsa Aminis död i iranskt häkte måste få medlemsländernas stöd. Iran måste respektera flickors och kvinnors rättigheter och omvärldens tryck på regimen måste öka, säger Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Hallå där!

05 oktober, 2022 / Världshorisont

Stefan Löfven, tidigare statminister, som tillsammans med Ellen Johnson Sirleaf från Liberia leder FN:s högnivåpanel för effektivare multilateralism.

Läs mer

Annekteringarna av ukrainska regioner är ett brott mot folkrätten

30 september, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet fördömer Rysslands annektering av regionerna Cherson, Luhansk, Zaporizjzja och Donetsk i Ukraina.

Läs mer

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer