Demokratisering

Södra Kaukasien, dit Georgien och Armenien tillhör, är en region som präglas av såväl inre som yttre spänningar. Det finns pågående konflikter dels mellan Georgiens regering och utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien och dels mellan Armenien och Azerbajdzjan över regionen Nagorno-Karabach. De olösta konflikterna hämmar ländernas politiska, ekonomiska och sociala utveckling.

Tillsammans med FN-förbunden i södra Kaukasien arbetar vi för civil aktivism och att främja en inkluderande demokrati. Arbetet ingår i vårt gemensamma program med fokus på civilsamhällets arbete för hållbar utveckling och mänsklig säkerhet, vilket görs med stöd från Sida genom Forum Syd. Men även om det huvudsakliga syftet är gemensamt så har varje land även ett individuellt fokus.

Programmet i södra Kaukasien startade 2006 med syfte att öka förtroendet och interaktionen mellan ungdomar från de tre sydkaukasiska länderna Armenien, Azerbajdzjan och Georgien, som en åtgärd för att stimulera de rätta förutsättningarna för bättre relationer mellan grupperna i regionen, och för ett ömsesidigt förtroende mellan de berörda befolkningsgrupperna i regionen.

Vill du göra internationell praktik?

Våra praktikplatser >

FN-förbundet i Georgien

Vi samarbetar med FN-förbundet i Georgien.

Läs mer

FN-förbundet i Armenien

Vi samarbetar med FN-förbundet i Armenien

Läs mer

Internationell praktik

Vi erbjuder möjlighet till praktik hos våra systerförbund.

Läs mer