fbpx
Foto: UN-photos
17 maj, 2021 / Nyheter

Särskilt ansvar för Israel att stoppa våldsutvecklingen

FN har beslutat att Israel och Palestina ska leva i fred. Ändå dödas nu många civila, framför allt på den palestinska sidan, i ännu ett våldsutbrott. Vi beskriver FN:s och USA:s roll i konflikten, Israels särskilda ansvar som ockupationsmakt och möjligheter att skipa rättvisa.

Den senaste veckans eskalerande våld i Gaza och östra Jerusalem har upprört en hel värld och väckt krav på agerande från världssamfundet. Palestinska hälsomyndigheter uppger enligt nyhetsbyrån Reuters att 192 människor, varav 58 barn, har dödats i Gaza sedan förra måndagen. I Israel är dödstalet 10, inklusive två barn, enligt israeliska myndigheter.

Såväl FN:s generalsekreterare António Guterres som den särskilda samordnaren för Mellanöstern, norrmannen Tor Wennesland, har uppmanat till omedelbart eldupphör. Också högkommissarien för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet har uttalat sig.

FN:s resolution 242 från 1967 är fortfarande rättesnöret för den långvariga konflikten mellan Israel och Palestina. Den föreskriver en tvåstatslösning med fredliga och säkra gränser. FN:s säkerhetsråd har också vid flera tillfällen bekräftat att Jerusalem ska vara delad huvudstad. Trots det har rådet under lång tid misslyckats att nå samsyn om konflikten mellan Israel och Palestina. Det beror bland annat på att USA, som genom åren har haft en aktiv roll i konflikten, har stoppat initiativ om säkerhet och skydd för civila palestinier.

Efter den senaste veckans våldsutveckling pekas USA av många aktörer, inklusive den tidigare Mellanösternmedlaren Jan Egeland, åter ut som en nyckelspelare. Den nytillträdde presidenten Joe Bidens utrikesminister Antony Blinken har vädjat till alla parter i konflikten och betonat att Israel har ett stort ansvar för att undvika att civila dödas.

Israels bosättningspolitik ligger bakom den senaste tidens våldsspiral. Under den gångna veckan har Israel genomfört attacker mot Gaza som i oproportionerligt hög grad har drabbat civila. Samtidigt har israeliska områden beskjutits av Hamas. Alla dessa handlingar, liksom helgens israeliska attacker mot nyhetsredaktionerna för Al-Jazeera och AP, är att betrakta som misstänkta krigsbrott.

En möjlighet att bidra till rättsskipning i konflikten mellan Israel och Palestina är att låta misstänkta krigsbrott utredas av Internationella brottmålsdomstolen ICC som följer händelseutvecklingen. Svenska FN-förbundet är en del av den internationella koalitionen för ICC som förra året uppmanade USA och Israel att återkalla sanktioner mot domstolen och dess medarbetare. Koalitionen uppmanade samtidigt alla relevanta aktörer att samarbeta för att utreda situationen i Palestina.

FN-förbundet har också i en rad sammanhang framhållit att användandet av vetot i FN:s säkerhetsråd försvårar för rådet att utföra en av sina viktigaste uppgifter, att värna mänsklig säkerhet i världens konfliktområden.

Läs om konflikten mellan Israel och Palestina på Globalis.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer