Foto: UN-photos

FN har beslutat att Israel och Palestina ska leva i fred. Ändå dödas nu många civila, framför allt på den palestinska sidan, i ännu ett våldsutbrott. Vi beskriver FN:s och USA:s roll i konflikten, Israels särskilda ansvar som ockupationsmakt och möjligheter att skipa rättvisa.

Den senaste veckans eskalerande våld i Gaza och östra Jerusalem har upprört en hel värld och väckt krav på agerande från världssamfundet. Palestinska hälsomyndigheter uppger enligt nyhetsbyrån Reuters att 192 människor, varav 58 barn, har dödats i Gaza sedan förra måndagen. I Israel är dödstalet 10, inklusive två barn, enligt israeliska myndigheter.

Såväl FN:s generalsekreterare António Guterres som den särskilda samordnaren för Mellanöstern, norrmannen Tor Wennesland, har uppmanat till omedelbart eldupphör. Också högkommissarien för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet har uttalat sig.

FN:s resolution 242 från 1967 är fortfarande rättesnöret för den långvariga konflikten mellan Israel och Palestina. Den föreskriver en tvåstatslösning med fredliga och säkra gränser. FN:s säkerhetsråd har också vid flera tillfällen bekräftat att Jerusalem ska vara delad huvudstad. Trots det har rådet under lång tid misslyckats att nå samsyn om konflikten mellan Israel och Palestina. Det beror bland annat på att USA, som genom åren har haft en aktiv roll i konflikten, har stoppat initiativ om säkerhet och skydd för civila palestinier.

Efter den senaste veckans våldsutveckling pekas USA av många aktörer, inklusive den tidigare Mellanösternmedlaren Jan Egeland, åter ut som en nyckelspelare. Den nytillträdde presidenten Joe Bidens utrikesminister Antony Blinken har vädjat till alla parter i konflikten och betonat att Israel har ett stort ansvar för att undvika att civila dödas.

Israels bosättningspolitik ligger bakom den senaste tidens våldsspiral. Under den gångna veckan har Israel genomfört attacker mot Gaza som i oproportionerligt hög grad har drabbat civila. Samtidigt har israeliska områden beskjutits av Hamas. Alla dessa handlingar, liksom helgens israeliska attacker mot nyhetsredaktionerna för Al-Jazeera och AP, är att betrakta som misstänkta krigsbrott.

En möjlighet att bidra till rättsskipning i konflikten mellan Israel och Palestina är att låta misstänkta krigsbrott utredas av Internationella brottmålsdomstolen ICC som följer händelseutvecklingen. Svenska FN-förbundet är en del av den internationella koalitionen för ICC som förra året uppmanade USA och Israel att återkalla sanktioner mot domstolen och dess medarbetare. Koalitionen uppmanade samtidigt alla relevanta aktörer att samarbeta för att utreda situationen i Palestina.

FN-förbundet har också i en rad sammanhang framhållit att användandet av vetot i FN:s säkerhetsråd försvårar för rådet att utföra en av sina viktigaste uppgifter, att värna mänsklig säkerhet i världens konfliktområden.

Läs om konflikten mellan Israel och Palestina på Globalis.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer