fbpx
Foto: UN-photos
17 maj, 2021 / Nyheter

Särskilt ansvar för Israel att stoppa våldsutvecklingen

FN har beslutat att Israel och Palestina ska leva i fred. Ändå dödas nu många civila, framför allt på den palestinska sidan, i ännu ett våldsutbrott. Vi beskriver FN:s och USA:s roll i konflikten, Israels särskilda ansvar som ockupationsmakt och möjligheter att skipa rättvisa.

Den senaste veckans eskalerande våld i Gaza och östra Jerusalem har upprört en hel värld och väckt krav på agerande från världssamfundet. Palestinska hälsomyndigheter uppger enligt nyhetsbyrån Reuters att 192 människor, varav 58 barn, har dödats i Gaza sedan förra måndagen. I Israel är dödstalet 10, inklusive två barn, enligt israeliska myndigheter.

Såväl FN:s generalsekreterare António Guterres som den särskilda samordnaren för Mellanöstern, norrmannen Tor Wennesland, har uppmanat till omedelbart eldupphör. Också högkommissarien för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet har uttalat sig.

FN:s resolution 242 från 1967 är fortfarande rättesnöret för den långvariga konflikten mellan Israel och Palestina. Den föreskriver en tvåstatslösning med fredliga och säkra gränser. FN:s säkerhetsråd har också vid flera tillfällen bekräftat att Jerusalem ska vara delad huvudstad. Trots det har rådet under lång tid misslyckats att nå samsyn om konflikten mellan Israel och Palestina. Det beror bland annat på att USA, som genom åren har haft en aktiv roll i konflikten, har stoppat initiativ om säkerhet och skydd för civila palestinier.

Efter den senaste veckans våldsutveckling pekas USA av många aktörer, inklusive den tidigare Mellanösternmedlaren Jan Egeland, åter ut som en nyckelspelare. Den nytillträdde presidenten Joe Bidens utrikesminister Antony Blinken har vädjat till alla parter i konflikten och betonat att Israel har ett stort ansvar för att undvika att civila dödas.

Israels bosättningspolitik ligger bakom den senaste tidens våldsspiral. Under den gångna veckan har Israel genomfört attacker mot Gaza som i oproportionerligt hög grad har drabbat civila. Samtidigt har israeliska områden beskjutits av Hamas. Alla dessa handlingar, liksom helgens israeliska attacker mot nyhetsredaktionerna för Al-Jazeera och AP, är att betrakta som misstänkta krigsbrott.

En möjlighet att bidra till rättsskipning i konflikten mellan Israel och Palestina är att låta misstänkta krigsbrott utredas av Internationella brottmålsdomstolen ICC som följer händelseutvecklingen. Svenska FN-förbundet är en del av den internationella koalitionen för ICC som förra året uppmanade USA och Israel att återkalla sanktioner mot domstolen och dess medarbetare. Koalitionen uppmanade samtidigt alla relevanta aktörer att samarbeta för att utreda situationen i Palestina.

FN-förbundet har också i en rad sammanhang framhållit att användandet av vetot i FN:s säkerhetsråd försvårar för rådet att utföra en av sina viktigaste uppgifter, att värna mänsklig säkerhet i världens konfliktområden.

Läs om konflikten mellan Israel och Palestina på Globalis.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer

Nytt FN-år med fokus på hållbarhet och samarbete

07 september, 2023 / Nyheter

I samband med generalförsamlingens öppnande hålls toppmöten om bland annat hållbarhet, klimatet, kärnvapen och FN:s framtid. Vi listar mötena som ingen bör missa! Det nya FN-året inleds när generalförsamlingens 78:e

Läs mer

Sverige bör delta i FN-manifestation mot kärnvapen

03 september, 2023 / Debattartiklar

FN-mötet om kärnvapen den 26 september är ett tillfälle för Sveriges regering att ställa sig bakom kravet på totalt avskaffande, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer