Några av FN-förbundets ambassadörer för globala målen vid en träff i september 2022.

Med mindre än tio år kvar till att Agenda 2030 ska nås är din insats viktigare än någonsin. Som Svenska FN-förbundets ambassadör för globala målen sprider du kunskap och engagemang för att världen ska vara en hållbar plats. Nu kan du ansöka om det spännande uppdraget för 2023.

Svenska FN-förbundet har drivit ambassadörsprogrammet i fem år och hittills har omkring hundra ambassadörer engagerats för de globala målen och Agenda 2030.

Som ambassadör för globala målen får du utbildning om FN-systemet, internationellt samarbete och Agenda 2030 – men också i projektledning och marknadsföring. Tillsammans byter ambassadörerna i gruppen erfarenheter med varandra och kontakter knyts för framtiden.

Ismail Abdullahi är snart 23 år och bor i Jönköping där han under sommaren tog sin examen i globala studier. Ismail har under flera år varit aktiv i FN-förbundet genom de lokala föreningarna i Västerås och Jönköping. Sedan januari 2022 är han en av FN-förbundets ambassadörer för de globala målen.

– När jag gick i gymnasiet träffade jag några som engagerade sig i FN-föreningen i Västerås och där kom jag i kontakt med föreningen. När man har intresse för globala frågor är FN-förbundet en självklar aktör att gå med i, säger Ismail.

Uppdragen som ambassadörerna utför kan variera stort och projekten både bestäms och drivs av ambassadören själv. Klaudia Zielinska är en annan av FN-förbundets ambassadörer under 2022:

– Jag har gjort en massa spännande uppdrag som ambassadör: resor, konferenser, träffar, möten, föreläsningar, workshops och så mycket mer!

Globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa framtidsplanen som världens länder någonsin antagit. Fram till år 2030 ska världens länder arbeta tillsammans för att avskaffa all extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen.

Sista dagen att söka till ambassadörsprogrammet är den 14 november.

Skicka in din ansökan

Ansök om att bli en av FN-förbundets ambassadörer för globala målen!

Ansök här >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer