fbpx
Jane-Ange och Maria innan avresa.
21 februari, 2019 / Nyheter

Nu är våra praktikanter på plats i Georgien och Tanzania!

Vårens internationella praktikanter Maria Pettersson och Jane-Ange Musekura har nu påbörjat sin praktiktid hos våra systerförbund i Tanzania och Georgien. Under våren kommer de att jobba med frågor inom demokratisering och hållbar utveckling i en internationell kontext.

Varje termin erbjuder Svenska FN-förbundet internationella praktikplatser till ungdomar med en passion för utvecklingsfrågor. Under vårterminen har chansen gått till Maria Pettersson och Jane-Ange Musekura.

För Maria, som kommer att praktisera hos FN-förbundet i Georgien, kommer huvudfokus för arbetet att ligga på demokratifrågor. Jane-Ange, som praktiserar hos FN-förbundet i Tanzania, kommer att ha hållbar utveckling och de globala målen som sitt främsta arbetsområdet.

Jane-Ange är 23 år och har läst kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Hon ser fram emot att sätta sig in i hur Tanzania arbetar med att implementera de globala målen.

– Jag känner mig extremt taggad på att ta del av ungdomsaktivismen i Tanzania. Det jag brinner allra mest för är kvinnors rättigheter men jag har även fått ett ökat intresse för utbildning och miljöfrågor, säger Jane-Ange.

Maria är 26 år och har läst en kandidatexamen i statsvetenskap vid Glasgows universitet, samt en masterexamen i hållbar utveckling vid Londons universitet.

– Jag ser verkligen fram emot att få praktisk erfarenhet som knyter till mina studier och att få uppleva en helt ny kultur. Min hjärtefråga är hållbar och inkluderande utveckling och där är kunskapsutbyte mellan aktörer viktigt, säger Maria.

Praktikanterna kommer att dela med sig av sina upplevelser och nya kunskaper i vår blogg och i våra sociala medier under våren. Håll utkik i våra kanaler!

Om du är intresserad av att söka internationell praktik, eller känner någon som är det, läs gärna mer om vårt praktikantprogram.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer

Allt fler restriktioner för flickor och kvinnor i Afghanistan

03 mars, 2023 / Världshorisont

Afghanistan kallas ofta världens farligaste land för kvinnor. Nyligen införde talibanstyret nya restriktioner som ytterligare begränsar kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Oron och osäkerheten inför framtiden är stor.

Läs mer