Jane-Ange och Maria innan avresa.

Vårens internationella praktikanter Maria Pettersson och Jane-Ange Musekura har nu påbörjat sin praktiktid hos våra systerförbund i Tanzania och Georgien. Under våren kommer de att jobba med frågor inom demokratisering och hållbar utveckling i en internationell kontext.

Varje termin erbjuder Svenska FN-förbundet internationella praktikplatser till ungdomar med en passion för utvecklingsfrågor. Under vårterminen har chansen gått till Maria Pettersson och Jane-Ange Musekura.

För Maria, som kommer att praktisera hos FN-förbundet i Georgien, kommer huvudfokus för arbetet att ligga på demokratifrågor. Jane-Ange, som praktiserar hos FN-förbundet i Tanzania, kommer att ha hållbar utveckling och de globala målen som sitt främsta arbetsområdet.

Jane-Ange är 23 år och har läst kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Hon ser fram emot att sätta sig in i hur Tanzania arbetar med att implementera de globala målen.

– Jag känner mig extremt taggad på att ta del av ungdomsaktivismen i Tanzania. Det jag brinner allra mest för är kvinnors rättigheter men jag har även fått ett ökat intresse för utbildning och miljöfrågor, säger Jane-Ange.

Maria är 26 år och har läst en kandidatexamen i statsvetenskap vid Glasgows universitet, samt en masterexamen i hållbar utveckling vid Londons universitet.

– Jag ser verkligen fram emot att få praktisk erfarenhet som knyter till mina studier och att få uppleva en helt ny kultur. Min hjärtefråga är hållbar och inkluderande utveckling och där är kunskapsutbyte mellan aktörer viktigt, säger Maria.

Praktikanterna kommer att dela med sig av sina upplevelser och nya kunskaper i vår blogg och i våra sociala medier under våren. Håll utkik i våra kanaler!

Om du är intresserad av att söka internationell praktik, eller känner någon som är det, läs gärna mer om vårt praktikantprogram.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer