Gör internationell praktik

På grund av pandemin och det osäkra världsläget erbjuder vi just nu inga internationella praktikplatser. I vanliga fall erbjuder vi internationell praktik för våra unga medlemmar till FN-förbunden i Armenien, Georgien och Tanzania. Alla lediga praktikplatser annonseras ut under våra lediga tjänster

Vad får du göra under praktiken?

På grund av pandemin och det osäkra världsläget erbjuder vi just nu inga internationella praktikplatser, här nedan kan du läsa mer om arbetsuppgifter som en framtida praktikplats kan innebära.

Som praktikant blir din uppgift att genomföra olika aktiviteter med fokus på ungas deltagande inom utvecklingsprogrammen i värdlandet.

FN-förbunden i Georgien och Armenien samarbetar i ett fred- och säkerhetsprogram med fokus på demokratisering, medan Tanzanias FN-förbund arbetar inom ett program med fokus på Agenda 2030.

Praktikanterna kommer att vara placerade vid organisationens huvudkontor i Tbilisi, Jerevan, Dar Es Salaam respektive Harare, men det kan även ingå resor ut i landet. Det kommer att finnas en handledare tillgänglig ifrån systerorganisationen och flera kontaktpersoner på Svenska FN-förbundet för att stötta praktikanten i sitt arbete.

En viktig del av praktiken är informationsarbetet i Sverige, då praktikanterna sprider sina kunskaper och erfarenheter vidare till en svensk målgrupp via sociala medier, föreläsningar och workshops.

Tidsplan för din praktik

Tidsaxel

Villkor för praktiken

Svenska FN-förbundet täcker kostnader för resa, boende, försäkring, vaccination och visum. Du kommer även att få ett mindre belopp för levnadskostnader under fältperioden.

Vem kan ansöka om praktik?

 • Du fyller minst 20 år eller högst 30 år det år som praktiken börjar
 • Du är intresserad av utvecklingsfrågor
 • Du är medlem i Svenska FN-förbundet vid ansökningstiden
 • Du är skicklig på att tala och skriva på engelska och svenska
 • Du är bekväm med att tala inför grupp
 • Du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • Du tar inte emot CSN-stöd under fältpraktiken
 • Du har inte tidigare varit anställd vid Svenska FN-förbundet
 • Du har inte tidigare gjort praktik via Sidas internationella praktikantprogram

Meriterande

 • Akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper inom relevant område (t.ex. utvecklingsstudier, freds- och konfliktstudier, mänskliga rättigheter, kommunikation, journalistik)
 • Ideellt engagemang inom folkrörelser eller civilsamhället
 • Erfarenhet av att arbeta med ungdomsengagemang
 • Erfarenhet av informations– och kommunikationsarbete, gärna van användare av sociala medier
 • Språkkunskaper som är relevanta för praktiken

Hur ansöker du om praktikplats?

Utlysningen av nya praktikplatser görs under lediga tjänster.

Har du frågor?

Kontakta vår internationella projekthandläggare. Vi har fått många frågor om när vi kommer att erbjuda internationella praktikplatser igen. Det är inte aktuellt i nuläget med anledning av pandemin och det osäkra världsläget. Till er som är intresserade av praktiken uppmuntrar vi er att hålla koll på vår hemsida samt lediga tjänster.

Bli medlem

Som medlem kan du söka våra internationella praktikplatser

Bli medlem >

Arbete för de globala målen

Läs mer om vårt samarbete med FN-förbunden i Tanzania och Zimbabwe.

Läs mer

Demokratisering

Läs mer om vårt samarbete med FN-förbunden i södra Kaukasien.

Läs mer

Erika praktiserade i Armenien 2019

Erika berättar om hennes tid som praktikant i Armenien.

Läs mer

Nairi praktiserade i Armenien 2018

Nairi berättar om hennes tid som praktikant i Armenien.

Läs mer