Gör internationell praktik

Varje år erbjuder vi internationell praktik för våra unga medlemmar. Under 2018 erbjuder vi praktikplatser hos FN-förbunden i Armenien, Georgien och Tanzania.

Vad får du göra under praktiken?

Som praktikant blir din uppgift att genomföra olika aktiviteter med fokus på ungas deltagande inom utvecklingsprogrammen i värdlandet.

FN-förbunden i Georgien och Armenien samarbetar i ett fred- och säkerhetsprogram med fokus på demokratisering, medan Tanzanias FN-förbund arbetar inom ett program med fokus på Agenda 2030.

Praktikanterna kommer att vara placerade vid organisationens huvudkontor i Tbilisi, Jerevan, Dar Es Salaam respektive Harare, men det kan även ingå resor ut i landet. Det kommer att finnas en handledare tillgänglig ifrån systerorganisationen och flera kontaktpersoner på Svenska FN-förbundet för att stötta praktikanten i sitt arbete.

En viktig del av praktiken är informationsarbetet i Sverige, då praktikanterna sprider sina kunskaper och erfarenheter vidare till en svensk målgrupp via sociala medier, föreläsningar och workshops.

Tidsplan för din praktik

Tidsaxel

Villkor för praktiken

Svenska FN-förbundet täcker kostnader för resa, boende, försäkring, vaccination och visum. Du kommer även att få ett mindre belopp för levnadskostnader under fältperioden.

Vem kan ansöka om praktik?

 • Du fyller minst 20 år eller högst 30 år det år som praktiken börjar
 • Du är intresserad av utvecklingsfrågor
 • Du är medlem i Svenska FN-förbundet vid ansökningstiden
 • Du är skicklig på att tala och skriva på engelska och svenska
 • Du är bekväm med att tala inför grupp
 • Du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • Du tar inte emot CSN-stöd under fältpraktiken
 • Du har inte tidigare varit anställd vid Svenska FN-förbundet
 • Du har inte tidigare gjort praktik via Sidas internationella praktikantprogram

Meriterande

 • Akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper inom relevant område (t.ex. utvecklingsstudier, freds- och konfliktstudier, mänskliga rättigheter, kommunikation, journalistik)
 • Ideellt engagemang inom folkrörelser eller civilsamhället
 • Erfarenhet av att arbeta med ungdomsengagemang
 • Erfarenhet av informations– och kommunikationsarbete, gärna van användare av sociala medier
 • Språkkunskaper som är relevanta för praktiken

Hur ansöker du om praktikplats?

Utlysningen av nya praktikplatser görs i början av året (vanligtvis i mitten av februari) under lediga tjänster.

Har du frågor?

Kontakta vår internationella projekthandläggare.

Bli medlem

Som medlem kan du söka våra internationella praktikplatser

Bli medlem >

Arbete för de globala målen

Läs mer om vårt samarbete med FN-förbunden i Tanzania och Zimbabwe.

Läs mer

Demokratisering

Läs mer om vårt samarbete med FN-förbunden i södra Kaukasien.

Läs mer

Jennie praktiserade i Georgien

Läs mer om Jennies tid som praktikant i Georgien.

Läs mer

Saudas praktik i Tanzania

Se Saudas film om sin praktik.

Se filmen