fbpx
FN:s kontor i Genève. Foto: UN Photo/Violaine Martin
13 juli, 2023 / Nyheter

FN-råd i fokus

FN:s råd för mänskliga rättigheter är åter i blickfånget efter veckans möte om koranbränningar. Läs om rådets arbete och budskapet om religiös tolerans och yttrandefrihet från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. 

FN:s råd för mänskliga rättigheter inrättades i början av 2000-talet som efterföljare till den tidigare kommissionen för mänskliga rättigheter. Rådet har 47 medlemmar och möts vid sex ordinarie tillfällen per år i FN-staden Genève. MR-rådet är en av flera instanser i FN-systemet som hanterar frågor som rör medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna.  

Som flera andra FN-instanser är MR-rådet en spegling av världen som den ser ut. Det innebär att flera länder i rådet uppvisar bristande respekt för de mänskliga rättigheterna trots det uttalade kravet att alla medlemmar ska vara goda föredömen. Svenska FN-förbundet har understrukit dels att fler länder måste kandidera till rådet så att de lämpligaste kan väljas, dels att världens demokratier aktivt måste försvara de mänskliga fri- och rättigheterna i rådet.

Att frågor som rör yttrandefrihet och religion diskuteras i FN-sammanhang är inget nytt. Det är heller ingen hemlighet att medlemsländerna har olika syn på frågorna.

När MR-rådet i början av veckan på initiativ av Pakistan diskuterade koranbränningar talade FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, österrikaren Volker Türk, till mötet. MR-kommissarien efterlyste respekt för religiös tolerans och framhöll samtidigt att begränsning av yttrandefriheten måste vara ett undantag, särskilt med tanke på att auktoritära regeringar ofta missbrukar sådana inskränkningar för egna syften. Türk sa vidare att politiska och religiösa ledare har en särskilt viktig roll att uttala sig mot intolerans. De måste också klargöra att våldsamheter inte kan rättfärdigas av verkliga eller upplevda tidigare provokationer, sa MR-kommissarien som efterlyste bland annat dialog och utbildning i alla samhällen för att motverka hatbrott. 

Med röstsiffrorna 28 mot 12 antog rådet en resolution som uppmanar länderna att åtala handlingar och främjande av religiöst hat. Sju länder avstod. MR-rådets yttrande är en rekommendation och inte ett tvingande beslut. 

Läs mer om FN-rådet för mänskliga rättigheter.

Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson om veckans möte.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer