fbpx
FN:s kontor i Genève. Foto: UN Photo/Violaine Martin
13 juli, 2023 / Nyheter

FN-råd i fokus

FN:s råd för mänskliga rättigheter är åter i blickfånget efter veckans möte om koranbränningar. Läs om rådets arbete och budskapet om religiös tolerans och yttrandefrihet från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. 

FN:s råd för mänskliga rättigheter inrättades i början av 2000-talet som efterföljare till den tidigare kommissionen för mänskliga rättigheter. Rådet har 47 medlemmar och möts vid sex ordinarie tillfällen per år i FN-staden Genève. MR-rådet är en av flera instanser i FN-systemet som hanterar frågor som rör medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna.  

Som flera andra FN-instanser är MR-rådet en spegling av världen som den ser ut. Det innebär att flera länder i rådet uppvisar bristande respekt för de mänskliga rättigheterna trots det uttalade kravet att alla medlemmar ska vara goda föredömen. Svenska FN-förbundet har understrukit dels att fler länder måste kandidera till rådet så att de lämpligaste kan väljas, dels att världens demokratier aktivt måste försvara de mänskliga fri- och rättigheterna i rådet.

Att frågor som rör yttrandefrihet och religion diskuteras i FN-sammanhang är inget nytt. Det är heller ingen hemlighet att medlemsländerna har olika syn på frågorna.

När MR-rådet i början av veckan på initiativ av Pakistan diskuterade koranbränningar talade FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, österrikaren Volker Türk, till mötet. MR-kommissarien efterlyste respekt för religiös tolerans och framhöll samtidigt att begränsning av yttrandefriheten måste vara ett undantag, särskilt med tanke på att auktoritära regeringar ofta missbrukar sådana inskränkningar för egna syften. Türk sa vidare att politiska och religiösa ledare har en särskilt viktig roll att uttala sig mot intolerans. De måste också klargöra att våldsamheter inte kan rättfärdigas av verkliga eller upplevda tidigare provokationer, sa MR-kommissarien som efterlyste bland annat dialog och utbildning i alla samhällen för att motverka hatbrott. 

Med röstsiffrorna 28 mot 12 antog rådet en resolution som uppmanar länderna att åtala handlingar och främjande av religiöst hat. Sju länder avstod. MR-rådets yttrande är en rekommendation och inte ett tvingande beslut. 

Läs mer om FN-rådet för mänskliga rättigheter.

Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson om veckans möte.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer