En tydlig tillämpning av lagstiftning krävs.
9 september, 2021 / Nyheter

Bekämpa rasism med tydlig lag och skärpt tillämpning

Tillämpning av lagstiftning som är tydlig och precis krävs för att bekämpa organiserad rasism, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Svenska FN-förbundet lämnade på måndagen sitt yttrande över betänkandet ”Ett förbud mot rasistiska organisationer” (SOU 2021:27).

En parlamentariskt sammansatt kommitté presenterade i våras förslag på ny straffrättslig lagstiftning mot rasistiska organisationer genom införandet av två nya brott i 16 kap. brottsbalken, organiserad rasism och stöd till organiserad rasism. Lagförslaget presenterades som ett preventivt verktyg för att förhindra rasistiska organisationers verksamhet och fäste i samhället.

FN-förbundet understryker i sitt remissvar att grundlagens skydd för åsikts- och mötesfrihet är grundpelare i ett samhälle som vilar på demokratiska värderingar. Dessa rättigheter har också direkt bäring på andra rättigheter, skriver förbundet som ser ett symboliskt värde i införandet av ny lagstiftning som klargör var gränsen går för spridning av rasistiska åsikter och rasistiskt hat som leder till diskriminering.

FN-förbundet betonar samtidigt vikten av att lagstiftningen är rättssäker och går att tillämpa i praktiken. Mot denna bakgrund anser förbundet att det presenterade lagförslaget har vissa brister och frågar vilka situationer det nya lagförslaget skulle komma att användas i.

I dagsläget saknas en precisering av begreppet rasistisk organisation, skriver förbundet. Lagstiftningen måste därför utformas på ett sätt som är tillgänglig och begripligt, för såväl den enskilde som för allmänheten.

FN-förbundet pekar vidare i sitt remissyttrande på att rasistiska organisationers traditionella aktiviteter är på nedåtgång. Samtidigt utvecklas fristående grupperingar och nätverk utan egentlig organisationskultur. Kravet på systematik i förföljelsen av sammanslutningen kan bli svåruppnått när dessa nya former av rasistisk organisering ska prövas enligt det presenterade lagförslaget, anser förbundet.

FN-förbundet anser inte att utredningen i tillräcklig grad har redogjort för varför gällande rätt på området är bristfällig och hur det presenterade lagförslaget skulle bidra till motverkandet av rasistisk organisering. För att värna om principen om allas lika värde och skyddet för mänskliga rättigheter behövs rättssäker lagstiftning med beaktande av internationella åtaganden. Tillämpningen av sådan lagstiftning måste vara det centrala i utformningen, skriver FN-förbundet avslutningsvis.

Svenska FN-förbundet har i en rad inlägg efterlyst mer strikt tillämpning av existerande lagstiftning mot organiserad rasism. Det kan, med rättsväsendets agerande på 1990-talet som modell, göras till exempel genom att vara restriktiv med demonstrationstillstånd, utdöma straff för användning av nazistiska symboler och prioritera anmälningar av misstänkta brott mot hetslagstiftningen.

Svenska FN-förbundet samordnar det svenska civilsamhällets parallellrapportering till FN:s kommitté mot rasdiskriminering samt till FN:s råd för mänskliga rättigheter inom ramen för den så kallade allmänna ländergranskningen (UPR). Läs om förbundets rapporter till FN:s granskningsmekanismer.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Pandemi, krig och klimatkris – arbetet i FN fortsätter

20 juli, 2022 / Blogg

Så är årets HLPF (High Level Political Forum) om hållbar utveckling över. Konferensen hålls varje sommar i FN:s högkvarter i New York och vid varje tillfälle rapporterar drygt 40 medlemsländer om sitt arbete med Agenda 2030 och de globala målen.

Läs mer

Ukrainakriget visar på behov av starkare domstol mot krigsförbrytelser

17 juli, 2022 / Nyheter

20-årsjubilerande krigsförbrytardomstolen ICC har en viktig roll att spela, inte minst i Ukrainakriget. Men det är ett rättssystem som behöver förstärkningar, säger Svenska FN-förbundet på Internationella straffrättsdagen 17 juli.

Läs mer

Att strypa tillgången till abort riskerar kvinnors liv

11 juli, 2022 / Blogg

Idag, den 11 juli, uppmärksammas världsbefolkningsdagen och året då världens befolkning förväntas nå hela 8 miljarder. Mina tankar går spontant till situationen för de som utgör mer än hälften av denna siffra – nämligen kvinnor och flickor.

Läs mer

HLPF 2022: Världen är långt ifrån halvvägs till målen

08 juli, 2022 / Nyheter

Årets högnivåmöte för Agenda 2030, High Level Political Forum (HLPF), öppnade i New York den 5 juli. För första gången sedan 2019 träffas delegaterna fysiskt. Utbildning, jämställdhet, tillstånden för ekosystemen i hav och land samt partnerskap och genomförande är i fokus under årets möte. Men istället för att vara halvvägs mot målen går utvecklingen inom många områden åt fel håll.

Läs mer

Almedalen: Håll löftena om svenskt FN-stöd!

01 juli, 2022 / Nyheter

Alla riksdagspartier står bakom FN-samarbetet och sex av åtta partier stödjer enprocentsmålet för biståndet, enligt en enkät i Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont. I en osäker värld med konflikter, pandemi och klimathot måste politikerna hålla sina löften om stöd till världsorganisationen, säger FN-förbundet som medverkar under Almedalsveckan.

Läs mer

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer