fbpx
Koll & kommentar
En tydlig tillämpning av lagstiftning krävs.
9 september, 2021 / Nyheter

Bekämpa rasism med tydlig lag och skärpt tillämpning

Tillämpning av lagstiftning som är tydlig och precis krävs för att bekämpa organiserad rasism, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Svenska FN-förbundet lämnade på måndagen sitt yttrande över betänkandet ”Ett förbud mot rasistiska organisationer” (SOU 2021:27).

En parlamentariskt sammansatt kommitté presenterade i våras förslag på ny straffrättslig lagstiftning mot rasistiska organisationer genom införandet av två nya brott i 16 kap. brottsbalken, organiserad rasism och stöd till organiserad rasism. Lagförslaget presenterades som ett preventivt verktyg för att förhindra rasistiska organisationers verksamhet och fäste i samhället.

FN-förbundet understryker i sitt remissvar att grundlagens skydd för åsikts- och mötesfrihet är grundpelare i ett samhälle som vilar på demokratiska värderingar. Dessa rättigheter har också direkt bäring på andra rättigheter, skriver förbundet som ser ett symboliskt värde i införandet av ny lagstiftning som klargör var gränsen går för spridning av rasistiska åsikter och rasistiskt hat som leder till diskriminering.

FN-förbundet betonar samtidigt vikten av att lagstiftningen är rättssäker och går att tillämpa i praktiken. Mot denna bakgrund anser förbundet att det presenterade lagförslaget har vissa brister och frågar vilka situationer det nya lagförslaget skulle komma att användas i.

I dagsläget saknas en precisering av begreppet rasistisk organisation, skriver förbundet. Lagstiftningen måste därför utformas på ett sätt som är tillgänglig och begripligt, för såväl den enskilde som för allmänheten.

FN-förbundet pekar vidare i sitt remissyttrande på att rasistiska organisationers traditionella aktiviteter är på nedåtgång. Samtidigt utvecklas fristående grupperingar och nätverk utan egentlig organisationskultur. Kravet på systematik i förföljelsen av sammanslutningen kan bli svåruppnått när dessa nya former av rasistisk organisering ska prövas enligt det presenterade lagförslaget, anser förbundet.

FN-förbundet anser inte att utredningen i tillräcklig grad har redogjort för varför gällande rätt på området är bristfällig och hur det presenterade lagförslaget skulle bidra till motverkandet av rasistisk organisering. För att värna om principen om allas lika värde och skyddet för mänskliga rättigheter behövs rättssäker lagstiftning med beaktande av internationella åtaganden. Tillämpningen av sådan lagstiftning måste vara det centrala i utformningen, skriver FN-förbundet avslutningsvis.

Svenska FN-förbundet har i en rad inlägg efterlyst mer strikt tillämpning av existerande lagstiftning mot organiserad rasism. Det kan, med rättsväsendets agerande på 1990-talet som modell, göras till exempel genom att vara restriktiv med demonstrationstillstånd, utdöma straff för användning av nazistiska symboler och prioritera anmälningar av misstänkta brott mot hetslagstiftningen.

Svenska FN-förbundet samordnar det svenska civilsamhällets parallellrapportering till FN:s kommitté mot rasdiskriminering samt till FN:s råd för mänskliga rättigheter inom ramen för den så kallade allmänna ländergranskningen (UPR). Läs om förbundets rapporter till FN:s granskningsmekanismer.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer