De nya ambassadörerna samlades i februari för att prata om de globala målen.

I år har 23 utvalda unga ambassadörer från hela Sverige utbildats i frågor om de globala målen. De står nu redo att hjälpa Svenska FN-förbundet att sprida kunskap om hållbar utveckling för att vi ska nå de globala målen i tid.

Svenska FN-förbundet har drivit ett årligt ambassadörsprogram för engagerade unga medlemmar sedan 2012.  Alla medlemmar mellan 16 och 26 år med ett särskilt intresse för globala frågor och hållbar utveckling kan ansöka om att bli ambassadör. I år har 23 ungdomar valts ut för att sprida information och öka engagemanget för de globala målen.

– Ambassadörerna är otroligt viktiga i vårt arbete att nå ut till fler människor och ger oss fantastiska möjligheter att väcka engagemang för frågorna på olika håll i landet, säger Pernilla Bergström, programansvarig på Svenska FN-förbundet.

FN-förbundets ambassadörer får lära sig om hållbar utveckling, men också om hur kommunikation och projektledning kan hjälpa dem att sprida kunskapen vidare. Ambassadörerna bidrar sedan till att fler människor och aktörer engagerar sig för att vi tillsammans ska nå de globala målen i tid.

– De globala målen är konkreta satsningar på hur världen ska bli bättre, vilket jag tycker är jättebra, säger Felicia Sandin, 20 år från Umeå och en av de utvalda ambassadörerna.

Ambassadörerna arbetar just nu över hela landet och utgör en länk mellan Svenska FN-förbundet och rörelsen. De genomför olika lokala projekt och åker exempelvis själva ut till skolor och delar med sig av sin kunskap, tillsammans med bland annat FN-föreningar och FN-skolor.

– Jag ser fram emot att få komma ut och föreläsa. När jag själv var yngre tyckte jag att det var inspirerande få tala med folk i min egen ålder, det blir mer slagkraftigt då, säger nya ambassadören David Ekelund, 23 år från Göteborg.

Årets ambassadörer är, efter en helg fullspäckad med utbildning och information, igång med det viktiga arbetet att sprida kunskap för en mer hållbar värld.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer