fbpx
Workshop arrangerad av AUNA, FN-förbundet i Armenien
11 oktober, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Armenien: Hållbar utveckling kräver jämställdhet

Efter två veckor i Jerevan har jag bemästrat konsten att korsa gatan lika självsäkert som lokalbefolkningen, och jag blir inte längre lika andfådd av att gå de 97 trappstegen upp till min lägenhet. Stämningen i staden är förändrad sedan den senaste tidens upptrappning av konflikten med Azerbajdzjan. Det finns en nedstämdhet som blir tydlig i tomma restauranger och bröllop som ställs in.

Alltjämt fortsätter arbetet för en hållbar och rättvis värld hos Armeniens FN-förbund (AUNA). Ett av Armeniens stora utmaningar relaterat till Agenda 2030 är mål nummer fem om jämställdhet. Armenien har näst högst andel könsselektiva aborter i världen, efter Kina. Flickfoster aborteras eftersom flickor anses mindre värda än pojkar. Skiljaktigheter i synen på kön i Armenien märks även i löneklyftan mellan män och kvinnor. Mannen ses som familjens försörjare varpå kvinnan inte bör tjäna mer än sin man, trots att kvinnor i Armenien generellt har högre utbildning än män.[1]

Jämställdhetsperspektivet genomsyrar AUNA:s verksamhet för att säkerställa att dess arbete bidrar till att skapa likvärdiga möjligheter för män och kvinnor. Projektkoordinatorn på AUNA, Inessa Pambukhchyan, berättar att “Ojämställdhet är ett hinder för att nå hållbar utveckling” och att förbundet därför prioriterar aktiviteter på ämnet. Jag fick chansen att följa med på ett fältbesök till AUNA:s ungdomsgrupp i Ayrum, beläget i Tavush-regionen, då en workshop om genus och jämställdhet anordnades. Workshopen leddes av en genus-expert som genom en föreläsning och praktiska övningar uppmuntrade ungdomar att diskutera och reflektera kring könsideal och fördomar.

Vidare driver AUNA ett forskningsprojekt om kvinnors entreprenörskap. Arbetet leds av ungdomar som utbildats i forskningsmetodik och datainsamling. Naira Baghdasar leder forskningsarbetet och förklarar att “Syftet är att synliggöra kvinnors innovation på landsbygden och att uppmärksamma bristen på liknande forskning i Armenien”. Jag känner mig hedrad över möjligheten att få bidra till sammanställningen av denna betydelsefulla forskningsrapport.

Elin Malmqvist, Internationell praktikant, Armenien


[1] Mer information om jämställdhetsutmaningar i Armenien finns här

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer

Förändring på förbundskansliet

07 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets styrelse kommenterar förändringen i kansliledningen.

Läs mer