Workshop arrangerad av AUNA, FN-förbundet i Armenien

Efter två veckor i Jerevan har jag bemästrat konsten att korsa gatan lika självsäkert som lokalbefolkningen, och jag blir inte längre lika andfådd av att gå de 97 trappstegen upp till min lägenhet. Stämningen i staden är förändrad sedan den senaste tidens upptrappning av konflikten med Azerbajdzjan. Det finns en nedstämdhet som blir tydlig i tomma restauranger och bröllop som ställs in.

Alltjämt fortsätter arbetet för en hållbar och rättvis värld hos Armeniens FN-förbund (AUNA). Ett av Armeniens stora utmaningar relaterat till Agenda 2030 är mål nummer fem om jämställdhet. Armenien har näst högst andel könsselektiva aborter i världen, efter Kina. Flickfoster aborteras eftersom flickor anses mindre värda än pojkar. Skiljaktigheter i synen på kön i Armenien märks även i löneklyftan mellan män och kvinnor. Mannen ses som familjens försörjare varpå kvinnan inte bör tjäna mer än sin man, trots att kvinnor i Armenien generellt har högre utbildning än män.[1]

Jämställdhetsperspektivet genomsyrar AUNA:s verksamhet för att säkerställa att dess arbete bidrar till att skapa likvärdiga möjligheter för män och kvinnor. Projektkoordinatorn på AUNA, Inessa Pambukhchyan, berättar att “Ojämställdhet är ett hinder för att nå hållbar utveckling” och att förbundet därför prioriterar aktiviteter på ämnet. Jag fick chansen att följa med på ett fältbesök till AUNA:s ungdomsgrupp i Ayrum, beläget i Tavush-regionen, då en workshop om genus och jämställdhet anordnades. Workshopen leddes av en genus-expert som genom en föreläsning och praktiska övningar uppmuntrade ungdomar att diskutera och reflektera kring könsideal och fördomar.

Vidare driver AUNA ett forskningsprojekt om kvinnors entreprenörskap. Arbetet leds av ungdomar som utbildats i forskningsmetodik och datainsamling. Naira Baghdasar leder forskningsarbetet och förklarar att “Syftet är att synliggöra kvinnors innovation på landsbygden och att uppmärksamma bristen på liknande forskning i Armenien”. Jag känner mig hedrad över möjligheten att få bidra till sammanställningen av denna betydelsefulla forskningsrapport.

Elin Malmqvist, Internationell praktikant, Armenien


[1] Mer information om jämställdhetsutmaningar i Armenien finns här

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer