fbpx
Workshop arrangerad av AUNA, FN-förbundet i Armenien
11 oktober, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Armenien: Hållbar utveckling kräver jämställdhet

Efter två veckor i Jerevan har jag bemästrat konsten att korsa gatan lika självsäkert som lokalbefolkningen, och jag blir inte längre lika andfådd av att gå de 97 trappstegen upp till min lägenhet. Stämningen i staden är förändrad sedan den senaste tidens upptrappning av konflikten med Azerbajdzjan. Det finns en nedstämdhet som blir tydlig i tomma restauranger och bröllop som ställs in.

Alltjämt fortsätter arbetet för en hållbar och rättvis värld hos Armeniens FN-förbund (AUNA). Ett av Armeniens stora utmaningar relaterat till Agenda 2030 är mål nummer fem om jämställdhet. Armenien har näst högst andel könsselektiva aborter i världen, efter Kina. Flickfoster aborteras eftersom flickor anses mindre värda än pojkar. Skiljaktigheter i synen på kön i Armenien märks även i löneklyftan mellan män och kvinnor. Mannen ses som familjens försörjare varpå kvinnan inte bör tjäna mer än sin man, trots att kvinnor i Armenien generellt har högre utbildning än män.[1]

Jämställdhetsperspektivet genomsyrar AUNA:s verksamhet för att säkerställa att dess arbete bidrar till att skapa likvärdiga möjligheter för män och kvinnor. Projektkoordinatorn på AUNA, Inessa Pambukhchyan, berättar att “Ojämställdhet är ett hinder för att nå hållbar utveckling” och att förbundet därför prioriterar aktiviteter på ämnet. Jag fick chansen att följa med på ett fältbesök till AUNA:s ungdomsgrupp i Ayrum, beläget i Tavush-regionen, då en workshop om genus och jämställdhet anordnades. Workshopen leddes av en genus-expert som genom en föreläsning och praktiska övningar uppmuntrade ungdomar att diskutera och reflektera kring könsideal och fördomar.

Vidare driver AUNA ett forskningsprojekt om kvinnors entreprenörskap. Arbetet leds av ungdomar som utbildats i forskningsmetodik och datainsamling. Naira Baghdasar leder forskningsarbetet och förklarar att “Syftet är att synliggöra kvinnors innovation på landsbygden och att uppmärksamma bristen på liknande forskning i Armenien”. Jag känner mig hedrad över möjligheten att få bidra till sammanställningen av denna betydelsefulla forskningsrapport.

Elin Malmqvist, Internationell praktikant, Armenien


[1] Mer information om jämställdhetsutmaningar i Armenien finns här

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer