fbpx

Senaste nytt från Svenska FN-förbundet

Prenumerera på nyheter

PRESSKONTAKT OCH PRESSRUM

Koll & kommentar

2024-06-12
news.un.org
2024-06-12
fn.se
2024-06-04
news.un.org
2024-05-24
www.bbc.co.uk
2024-05-21
www.icc-cpi.int
2024-05-17
news.un.org
2024-05-07
x.com
2024-04-18
www.unfpa.org
2024-04-16
news.un.org
2024-04-12
www.un.org

Nyhetsarkivet

  • Allt
  • Blogg
  • Debattartiklar
  • Nyheter
  • Pressmeddelanden
  • Världshorisont

Tanzania: Stor ära och stort ansvar att vara Tanzanias ungdomsrepresentanter i FN

22 september, 2023 / Internationella praktikanters blogg

FN-förbundet i Tanzania har under våren 2023 påbörjat programmet The African UN Youth Delegate Program. Programmet syftar till att öka representationen av unga från globala syd i FN. Projektet genomförs

Läs mer

Tanzania: Kizwalo Simbila kämpar för att stärka mental hälsa

21 september, 2023 / Internationella praktikanters blogg

“Jag har upplevt ångest”. “Jag vet vad jag ska göra när jag känner ångestkänslor”. “Jag har pratat med någon om min ångest”. Post-it lappar som visar ordet “Yes” eller “No”

Läs mer

Tanzania: Lokala lösningar kan stärka samhällets förmåga att hantera klimatförändringar

28 augusti, 2023 / Internationella praktikanters blogg

I Tanzania märks klimatförändringarnas påverkan på samhället tydligt. Louise berättar om FN-förbundet i Tanzanias arbete för att stärka samhällets förmåga att hantera dem.

Läs mer

Georgien: Youth for Women’s Right och reflektioner från deltagaren Kristi

17 augusti, 2023 / Internationella praktikanters blogg

I sitt sista blogginlägg för praktikperioden skriver Josefin om FN-förbundet i Georgiens arbete med att utbilda unga om kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Läs mer

HBTQ-personers situation i Georgien

15 juni, 2023 / Internationella praktikanters blogg

Vi går in i juni, pridemånaden, och Josefin passar därför på att uppmärksamma HBTQ-personers situation i Georgien.

Läs mer

Georgien: ”Womens History Month” och utmaningar med jämställdhet  

15 juni, 2023 / Internationella praktikanters blogg

Svenska FN-förbundets praktikant Josefin berättar om Georgiens utmaningar med jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Läs mer

Tanzania: Ny biståndspolitik påverkar civilsamhället

15 maj, 2023 / Internationella praktikanters blogg

FN-förbundet i Tanzania jobbar för att stärka civilsamhället och lyfta civilbefolkningens röster, speciellt med fokus på marginaliserade grupper. Deras aktiviteter har nu påverkats av den svenska regeringens nedskärningar i biståndsbudgeten.

Läs mer

Georgien: Politisk turbulens efter kritiserat lagförslag

03 april, 2023 / Internationella praktikanters blogg

Josefin är en av vårens internationella praktikanter och är nu på plats i Georgien. Första tiden har dock följts av politisk turbulens efter ett kritiserat lagförslag.

Läs mer

Tanzania: Tanzania skriver hållbar historia gällande Agenda 2030

13 januari, 2023 / Internationella praktikanters blogg

Genom sin nationella plattform för hållbar utveckling med över 300 anslutna civilsamhällesorganisationer arbetar FN-förbundet i Tanzania med att samordna genomförandet av de globala målen i civilsamhället.

Läs mer

Prenumerera på nyheter

PRESSKONTAKT OCH PRESSRUM