fbpx

Senaste nytt från Svenska FN-förbundet

Prenumerera på nyheter

  • Allt
  • Blogg
  • Debattartiklar
  • Nyheter
  • Pressmeddelanden
  • Världshorisont

Tanzania: Tanzania skriver hållbar historia gällande Agenda 2030

13 januari, 2023 / Internationella praktikanters blogg

Genom sin nationella plattform för hållbar utveckling med över 300 anslutna civilsamhällesorganisationer arbetar FN-förbundet i Tanzania med att samordna genomförandet av de globala målen i civilsamhället.

Läs mer

Georgien: En höst med många upplevelser

22 december, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Maja Soomägi, en av våra internationella praktikanter i Georgien, åker hem med blandade känslor efter höstens praktik.

Läs mer

Tanzania: FN-förbundet kämpar för Tanzanias framtid

22 december, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Malin Håkansson har spenderat fyra månader i Tanzania och ser hoppfullt på Tanzanias framtid när hon blickar tillbaka.

Läs mer

Georgien: unga samlas för att diskutera könsbaserat våld

21 december, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Min tid i Georgien och i rollen som praktikant på FN-förbundet i Georgien (UNAG) börjar närma sig sitt slut. När jag reflekterar tillbaka över de senaste fyra månaderna råder det

Läs mer

Tanzania: FN-förbundet ger personer med funktionsnedsättningar kunskaper för att kräva rättigheter 

20 december, 2022 / Internationella praktikanters blogg

När de globala målen antogs 2015 lovade världsledare att ingen skulle lämnas utanför i arbetet för en hållbar värld. FN-förbundet i Tanzania har identifierat ungdomar, kvinnor och personer med funktionsnedsättning som extra utsatta grupper och arbetar för att förändra detta.

Läs mer

Georgien: Jämställdhet genomsyrar UNAG:s arbete

01 december, 2022 / Internationella praktikanters blogg

2017 ratificerade Georgien Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. En del har hänt sen dess men det är lång väg kvar. Georgiens FN-förbund jobbar med jämställdhet genom att till exempel utveckla en Gender Task Force.

Läs mer

Georgien: En ny generation kräver nya normer

17 november, 2022 / Internationella praktikanters blogg

De senaste tre decennierna har Georgien avancerat avsevärt inom jämställdhet. Trots framstegen kvarstår dock betydande utmaningar i frågan. UNAG:s arbete för att främja jämställdhet och förändra skadliga normer och attityder utgör en del i ett långt maratonlopp för samhällsförändring.

Läs mer

Armenien: Fred är ett av de viktigaste hållbarhetsmålen

14 november, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Som ung vuxen idag känner jag en stor framtidsoro kopplad till klimatförändringarna. I Armenien mötte jag ungdomar som delade denna oro och som engagerade sig för att vara en del av rörelsen för positiv förändring.

Läs mer

Tanzania: Ungas röster är viktigare än någonsin för Tanzanias samhällsutveckling

09 november, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Förra veckan lämnade vi Dar es Salaam för att åka till Arusha och delta i CSO Week, en
vecka där civilsamhällsorganisationer möts för att diskutera utmaningar och metoder för att
säkerställa att hela befolkningen involveras i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Prenumerera på nyheter