fbpx
10 december, 2019 / Debattartiklar

FN-samarbetet ett stöd för rättigheter – även i Sverige

När världsorganisationen under nästa år fyller 75 står flera frågor av intresse för Sverige på dagordningen, skriver sex FN-relaterade organisationer i Aftonbladet på internationella dagen för mänskliga rättigheter.

På internationella dagen för mänskliga rättigheter för ett år sedan uppmärksammade vi, företrädare för FN-relaterade organisationer i Sverige, att den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna fyllde 70 år. Vi pekade på en rad framgångar men varnade samtidigt för att våra gemensamma rättigheter står under hot i en rad länder.

De mänskliga rättigheterna är fortfarande ifrågasatta och inte
minst kvinnor, unga och minoritetsgrupper är utsatta. Runt om i världen riktas
hot mot organisationer som arbetar för rättigheter för bland annat
hbtq-personer och personer med funktionsvariation. Samtidigt demonstrerar
tusentals människor världen runt med krav på medborgerliga fri- och
rättigheter. FN har flera gånger uppmanat regeringar att avstå från att svara
med våld och i stället delta i fredlig dialog.

Även i Sverige debatteras rättighetsfrågor, klimatet, jämställdheten, barns situation, migrationen och hotet från populistiska och extremistiska rörelser – allt detta är frågor som diskuteras i FN under det kommande året då världsorganisationen också fyller 75.

FN:s barnkonvention är den mest spridda
av de nio kärnkonventionerna. Sverige låg i bräschen för konventionens
tillkomst 1989 och riksdagen beslutade förra året att den 30-årsjubilerande
konventionstexten ska bli svensk lag från den 1 januari 2020. Det är ett
erkännande av barns rättigheter. Vi ser fram emot att inkorporeringen och den
fortsatta transformeringen av barnkonventionen blir praktisk verklighet för
alla barn i Sverige.

Mål 5 i Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling kräver jämställdhet mellan kvinnor och män. Riksdagen har flera
gånger skärpt lagen mot barnäktenskap och kvinnlig könsstympning är sedan många
år förbjuden. Om Sverige ska nå mål 5 krävs att flickor också i praktiken
skyddas från dessa skadliga traditioner. Under nästa år hålls också FN-möten om
uppföljning av kvinnokonferensen i Peking 1995 och om resolution 1325 om
kvinnors deltagande i fredsprocesser.

Efter decennier av sjunkande konfliktnivå ökar oron i världen. I Syrien, Afghanistan och Sydsudan har
världssamfundet inte levt upp till sin skyldighet att skydda civila från krig
och konflikt. Ovärderliga kulturskatter har förstörts och rekordmånga människor
befinner sig på flykt.

Migrationen
präglar den politiska debatten.
Inom såväl akademin som politiken pågår en diskussion om hur
flyktingskap respektive migration av ekonomiska skäl och klimatskäl ska
hanteras – samtidigt som grundläggande rättigheter värnas. Redan i nästa vecka
arrangeras ett FN-möte i Genève om bland annat ansvarsfördelning, utbildning
och arbete för flyktingar samt lösningar på flyktingskapet genom återvändande,
överföring till annat land eller integration.I flera europeiska länder
växer populistiska och extremistiska rörelser och i januari granskas Sverige i
FN:s rasdiskrimineringskommitté. 

En miljard människor har lyfts ur extrem fattigdom de senaste 25
åren.
Att inte lämna någon utanför är ett övergripande
mål för Agenda 2030. Årets Human Development Report diskuterar olika former av
ojämlikhet och dess påverkan på mänsklig utveckling. I Sverige använder sig en
klar majoritet av landets drygt 300 kommuner och regioner av Agenda 2030 och de
globala målen för att förbättra livskvaliteten för invånarna.

Samarbetet mellan 193 länder i FN har inneburit stora framgångar
på en rad områden, inte minst för människors fri- och rättigheter. Emellanåt
görs försök att misstänkliggöra MR-arbetet och FN:s uppgift som stödjare och
granskare. Vi uppmanar regeringar, organisationer och enskilda att försvara
dessa rättigheter och gemensamt ta tillbaka initiativet i debatten. På det
sättet kan vi försvara de rättigheter som FN och dess medlemsländer har tagit
fram.

Vi lever i en orolig tid och motsättningar försvårar det
internationella samarbetet. Trots det konstaterar vi att företrädare för alla
världens länder gång på gång återkommer till FN och den unika arena som
världsorganisationen utgör. FN:s 75-årsjubileum under 2020 är ett tillfälle för
medlemsländerna att öka sina ansträngningar på en rad områden, att samarbeta
konstruktivt och att anta utmaningen att inleda världens största dialog om vår
gemensamma framtid. Att försvara grundläggande fri- och rättigheter är en
central uppgift i det arbetet.

Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet
Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige
Mats Djurberg, generalsekreterare Svenska Unescorådet
Monica Green, ordförande UN Women Sverige
Henrik M. Nordentoft, regional representant UNHCR
Carolina Given-Sjölander, tf Sverigerepresentant UNDP

Läs artikeln på Aftonbladets webbplats.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer