FN-elevförening

På den här sidan hittar du allt material som riktar sig specifikt till FN-elevföreningarna på våra FN-skolor.

Nyhetsbrev

Två gånger per termin skickar vi ut ett nyhetsbrev till elever som är engagerade i en FN-elevförening. I nyhetsbrevet finns det exempelvis tips på aktiviteter och information om viktiga händelser. Vill du prenumerera? Mejla terese.johansson@fn.se

Handbok för FN-elevföreningar

Handboken innehåller tips på arbetsordning, aktiviteter och annat matnyttigt för er som driver en FN-elevförening. Handbok för elevföreningar.

Etiska riktlinjer för FN-elevföreningar

Här hittar ni Svenska FN-förbundets etiska riktlinjer. Syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra de förväntningar som ställs på anställda, förbundsstyrelseledamöter, volontärer och andra som i olika sammanhang representerar FN-förbundet, t.ex. FN-elevföreningar på FN-skolor. Uppförandekoden bidrar till ett gott arbetsklimat samt skapar förtroende för FN-förbundet som aktör inom det civila samhället.

Aktion FN

Aktion FN-paket skickas ut fyra gånger per år till FN-skolorna. Du hittar allt digitalt material under puffen för Aktion FN.

Aktivitetstips

Nedan hittar ni aktivitetstips som är färdiga förslag på aktiviteter utöver de Aktion FN-paket som skickas ut till skolorna fyra gånger per år.

Mänskliga rättigheter och demokrati

Låna en utställning om projektet Flicka 
Filmvisning om Projekt flicka 
Sätt ner foten mot rasism
Rasism och diskriminering- filmvisning av Svenne
Engagemangspaket – verktyg och tips i arbetet med mänskliga rättigheter

Utveckling och fattigdomsbekämpning

Låna en utställning om projektet Skolmat
Projektet Skolmat-kunskapens äpple
Filmvisning om projektet Skolmat

Fred, säkerhet och nedrustning

Minor – Lend your leg
10 tips för engagemang – FN-förbundet om den globala flyktingsituationen