fbpx

Projekthandbok för Globala målen

Det är tillsammans vi gör skillnad

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är det största projektet världen någonsin har antagit. Det är 17 globala mål som ska bidra till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringen och skapa en värld där alla lever i fredliga och rättvisa samhällen. Det är en agenda för alla världens länder, men också för dig och mig. För att vi ska uppnå agendan så måste fler känna till den. Vi behöver informera, inspirera och engagera ännu fler så att vi tillsammans kan nå målen. Vår röst och kraft är viktig i det arbetet. Genom att arrangera aktiviteter kan vi tillsammans göra skillnad!

Varför ska du engagera dig?

  • Tillsammans kan vi göra mer – genom utåtriktade aktiviteter får fler upp ögonen för viktiga globala frågor och vill vara med och bidra till att göra skillnad.
  • Genom att engagera er och vara en tydlig röst för en bättre värld kan vi växa och få fler medlemmar i FN-förbundet.
  • Sist men inte minst – det är både roligt, lärorikt och ger både viktig erfarenhet och nya vänner!

Projekthandboken

För att få tillgång till projekthandboken måste du vara medlem i Svenska FN-förbundet, vara en av våra ambassadörer för de globala målen och/eller vara aktiv i din FN-skolas FN-elevförening. Se kontaktpersoner nedan för att få lösenord.

Projekthandboken har tagits fram för att inspirera medlemmar i Svenska FN-förbundet att göra sina röster hörda. Genom att bedriva projekt kopplade till de globala målen kan alla bidra till att fler får kunskap om målen så att de kan uppnås till år 2030.

Ett projekt är en tidsbegränsad aktivitet med ett tydligt syfte och mål. Det handlar om att en idé föds som sedan förbereds, genomförs, utvärderas och avslutas.

Det finns saker som är bra att tänka på innan du genomför ett projekt och det är här projekthandboken kommer in i bilden. I projekthandboken hittar du sex vanliga steg för att arbeta i projektform och en idébank med olika typer av aktiviteter att antingen kopiera rakt av eller hämta inspiration ifrån.

Malin Swartling, kontaktperson för Svenska FN-förbundets ungdomsambassadörer
Terese Johansson, kontaktperson för elever FN-skola