fbpx

Aktiviteter för mänskliga rättigheter

Här hittar ni material för att uppmärksamma och stå upp för de mänskliga rättigheterna. 

Stå upp för jämställdhet

Trots att jämställdhet är en mänsklig rättighet är det långt ifrån självklart. Varje dag nekas flickor skolgång, tvingas in i barnäktenskap, utsätts för könsstympning, våld och övergrepp. Att satsa på jämställhet är ett av de bästa sätten för att bekämpa fattigdom och skapa utveckling. När flickor och kvinnor får tillgång till utbildning och stöd, så påverkas samhället i en positiv riktning. För alla. Svenska FN-förbundets projekt Flicka handlar om att stärka flickors rättigheter och egenmakt. Var med och arrangera en aktivitet för att stå upp för jämställdhet.

Faktablad om flickors rättigheter

Fakta om projektet Flicka och FN:s arbete för flickors rättigheter

Material om projektet Flicka

Här hittar ni filmer på tema flickor och kvinnors rättigheter

Filmaffisch för att arrangera filmfestivalen Her right my fight

Popcorn-strut att skriva ut samt affisch med QR-kod för försäljning av popcorn till förmån för projektet Flicka

Affisch att skriva ut som fotovägg för olika event

Sociala medier-kit för att uppmärksamma vikten av jämställdhet

Länk till Instagramfilter med budskapen: Her right my fight, Jag kräver jämställdhet, Så här ser en jämställdhetsaktivist ut, This is what a feminist looks like. Öppna länken på en telefon med Instagram installerat (se till att Instagram är uppdaterat med senaste versionen). Ni kan även söka på ordet Jämställdhet bland filter på Instagram.

Stå upp för de mänskliga rättigheterna och dess försvarare

I dag ser vi ett krympande demokratiskt utrymme, vilket hotar de mänskliga rättigheterna och dess försvarare. Ett levande och starkt civilsamhälle med skydd för yttrandefrihet, åsiktsfrihet, mötesfrihet och pressfrihet är en förutsättning för demokrati, vilket aldrig kan tas för givet, inte heller i Sverige. Arrangera en aktivitet på skolan för att uppmärksamma de mänskliga rättigheterna och dess försvarare. 

Faktabladet 10 fakta om mänskliga rättigheter

Affisch för att marknadsföra aktionen

Bild till Instagram- megafon

Bild till Instagram – munkavel

Stå upp för rätten att bestämma över sin egen kropp

Var och en av oss har rätt att bestämma över vår egen kropp. Trots detta rapporterar FN:s befolkningsfond att närmare hälften av världens kvinnor idag nekas rätten att säga nej till sex, bestämma val av partner och om eller när en vill skaffa barn. Inte förrän varje människas kroppsliga integritet respekteras kan vi uppnå en jämställd, rättvis och fredlig värld. Var med och stå upp för rätten att bestämma över sin egen kropp genom att arrangera en aktivitet på er skola.

Faktabladet ”10 fakta om jämställdhet”.

Affisch för att marknadsföra er aktivitet.

Instagrambild för att marknadsföra er aktivitet.

Arrangera en utställning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter: Affisch med uppmaning att lämna in bidrag till utställningen. Samt Affisch som pdf för att marknadsföra utställningen. Sociala medier-kit för att marknadsföra utställningen: Instagram-bild samt Facebook-bild.

Stå upp mot rasism

Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s
rasdiskrimineringskonvention är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter
oavsett etnicitet, kön eller identitet. Trots det utsätts många för trakasserier och hatbrott på
grund av sin etnicitet. Ingen får diskrimineras eller utsättas för trakasserier, varken fysiskt eller
online. Var med och ta ställning mot rasism genom att arrangera en aktivitet på skolan.

Affisch för att marknadsföra er aktion

Affischen Fight racism som ger konkreta tips på hur vi kan agera mot rasism

Sociala medier-kit från FN-förbundet med bild till Facebookomslagsbild till Facebook och bild till Instagram

Sociala medier-kit på engelska från Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

Affisch på engelska från Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter 

Stå upp mot hatbrott 

Ett av de områden som Sverige återkommande får kritik för är människors utsatthet för hatbrott, och här glöms
ofta HBTQ-personers särskilda utsatthet bort. HBTQ-personer möts av en utbredd fientlighet av t.ex. rasistiska organisationer och personer. Många HBTQ-personer utsätts även för fysiskt och psykiskt hot och våld inom skolvärlden. Alla människor har rätt till en utbildning fri från våld och diskriminering och en utbildning som främjar respekt för mänskliga fri- och rättigheter. 

Arrangera ett regnbågståg i samband med t.ex Luciafirande på skolan för att uppmärksamma vikten av allas lika värde och rättigheter genom att läsa upp artiklarna i den allmänna deklarationen för mänskliga rättigheter eller genom att läsa upp budskapen på Ljusmanschetter till Regnbågståget. 

Sociala medier-kit för att marknadsföra regnbågståget med bild till Facebookomslagsbild till Facebook och bild till Instagram