Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

För globala målen ht 19

Har skickats v. 43 inför FN-dagen.

För mänskliga rättigheter ht 19

Har skickats v. 47 inför MR-dagen.

För jämställdhet vt 20

Har skickats v. 7 inför Internationella kvinnodagen.

För fred vt 20

Finns digitalt från v. 15 inför FN:s kärnvapennedrustningskonferens.