fbpx
Jaba Devdariani. Foto: Guram Muradovi/Civil.ge
28 november, 2022 / Världshorisont

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Jaba Devdariani är en av grundarna av Georgiens FN-förbund och jobbar som konsult åt åtskilliga internationella organisationer, däribland FN-organ som UNDP. Han har ägnat sig åt demokratifrågor under hela sin karriär, inklusive hur Ryssland agerar för att underminera europeisk demokrati. Anledningarna till den negativa demokratitrenden i Europa i allmänhet, och länder som Polen och Ungern i synnerhet, är komplexa, menar Devdariani: 

– Mycket fokus läggs på Polen och Ungern. Men vad som har skett i dessa länder är bara symptom på ett djupare problem i europeisk demokrati. Förändringar i den socioekonomiska modellen i Europa har gjort att den traditionella uppdelningen mellan vänster och höger inte längre fungerar. 

Tillit till demokrati och politiker går förlorad

– Många upplever att deras sociala och ekonomiska situation har förvärrats och att politiker från etablerade partier inte når upp till medborgarnas förväntningar. Tilliten till demokratiska institutioner går förlorad, vilket leder till att många vänder sig till populistiska partier som ger ouppnåeliga löften om att återställa landet till dess fornstora dagar. När dessa partier sedan får makten tenderar de att nedmontera demokratiska institutioner en efter en. Till slut återstår bara ett skal av demokratiska symboler som parlament och opposition, men som helt saknar demokratiska funktioner, säger Devdariani. 

Att Polen och Ungerns negativa demokratiutveckling har gått fort beror enligt Devdariani på att de är relativt unga demokratier. Men även väletablerade europeiska demokratier visar tecken på att hotas av samma utveckling.  

Rysk desinformation skadar Europeisk demokrati

Ytterligare en faktor som påverkar demokratiutvecklingen är spridningen av desinformation. Ryssland har länge försökt påverka europeisk politik och har varit framgångsrikt i spridandet av desinformation som är ämnad att urholka demokratin.  

– Rysk desinformation skiljer sig från den klassiska totalitära propagandan som de flesta känner till. Ryssland försöker inte mobilisera medborgare i europeiska länder mot ett tydligt politiskt mål. Tvärtom syftar modern desinformation till att demobilisera, det vill säga att få mottagaren att känna hopplöshet och oförmåga att påverka sitt liv, säger Devdariani. 

Rysk desinformation vill få medborgare att tro att “någon annan” – korrupta politiker, USA, eller en hemlig världselit – styr samhället eller hela världen. Problemet är att när man väl köper att “någon annan styr” köper man hela det konspirationiska paketet: 

– Om medborgaren tror att någon annan styr och att den inte kan bestämma någonting i sitt land, oavsett om den röstar eller demonstrerar, blir den demobiliserad och regeringen blir fri från offentligt ansvar. Den typen av desinformationsdriven övertygelse blir allt vanligare.  

Går att vända den negativa trenden

Men det finns hopp om att vända trenden säger Devdariani: 

– Demokratin måste få tillbaka sin udd. Politiker i Europa måste bli bättre på att framhäva att demokrati är det främsta politiska systemet. Staten måste motverka desinformation för att återuppbygga medborgarnas tillit till demokratiska institutioner. 

Enligt Jaba Devdariani har många européer vant sig vid att demokrati är synonymt med staten, och inte en pågående process som alla måste delta i: 

– Demokrati är en process som medborgarna måste tro på för att den ska existera, en process som aldrig går i mål. För att hålla demokratin vid liv måste den premieras kontinuerligt. När medborgare förstår fördelarna med demokrati kommer de värna den. Att påminnas om, tro på och kämpa för demokrati är dess starkaste försvar mot allt som hotar den.  

Är du intresserad av demokratifrågor och vill lära dig mer? Missa inte vårt frukostwebbinarium om demokratin i FN:s medlemsländer och i FN den 6 december klockan 08:30-09:15. Läs mer och anmäl dig här!
——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 4/2022).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Världen måste hålla ihop för Ukraina

02 februari, 2023 / Nyheter

Svenska FN-förbundet riktar kritik mot två FN-experters uttalande om att låta ryska och belarusiska idrottare tävla i OS. Omvärlden måste fortsätta förmå Ryssland att upphöra med sitt brott mot FN-stadgan, säger förbundet.

Läs mer

Lyckat Agenda-2030 projekt i kommuner och regioner avslutas i förtid

30 januari, 2023 / Pressmeddelanden

Projektet Glokala Sverige avslutas i förtid på grund av minskad finansiering från Sida. Två tredjedelar av landets kommuner och samtliga regioner deltar i projektet.

Läs mer

Större framsteg när jämställdhet kopplas till klimatanpassning 

11 januari, 2023 / Världshorisont

Liberia är ett av många länder där den tidigare svenska regeringens feministiska utrikespolitik omvandlats till konkreta projekt. Martin Demmelmaier, medlem i FN-förbundet, var i våras i landet i tre månader och utförde fältstudier för både ett examensarbete och för Sveriges ambassad. Projektet undersökte hur feministisk utrikespolitik kan samverka med klimatresilient utveckling och resulterade i konkreta förslag för ambassadens arbete. 

Läs mer

Vi måste få besked om biståndspolitiken

10 januari, 2023 / Debattartiklar

Regeringen måste inleda en dialog med civilsamhället om hur vi tillsammans ska verka för effektivt, långsiktigt och transparent bistånd, skriver sjutton organisation i Svenska Dagbladet.

Läs mer

Gott nytt 1998!

28 december, 2022 / Blogg

Årsskifte och nyårsfestande stundar, men för oss fredsvänner måste 2022 sägas ha varit ett riktigt dåligt år. Jag tänker förstås på Putins folkrättsvidriga invasion av Ukraina, men också på många

Läs mer

Dags skrota BNP? Nya mått för välstånd behövs 

27 december, 2022 / Världshorisont

Miljö- och klimatkris parallellt med ökande fattigdom och social oro gör att BNP som mått på välstånd har spelat ut sin roll, menar många. Världshorisont har tittat närmare på några nya sätt att mäta.

Läs mer

FN och en världsordning i krig och fred

22 december, 2022 / Blogg

Kriget i Ukraina är det yttersta uttrycket för nödvändigheten att hålla fast vid den regelbaserade världsordningen, skriver Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet, i en betraktelse över det gångna året.

Läs mer

6 700 namn mot Rysslands krig

21 december, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet lämnade på onsdagen en lista med över 6 700 namn mot kriget i Ukraina till Rysslands ambassad i Stockholm. Demonstrationerna utanför ambassaden har pågått hela året och återupptas den 11 januari.

Läs mer

Iran utesluts ur FN:s kvinnokommission

15 december, 2022 / Nyheter

FN:s ekonomiska och sociala råd Ecosoc har beslutat att dra in Irans medlemskap i FN:s kvinnokommission.

Läs mer