fbpx
Jaba Devdariani. Foto: Guram Muradovi/Civil.ge
28 november, 2022 / Världshorisont

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Jaba Devdariani är en av grundarna av Georgiens FN-förbund och jobbar som konsult åt åtskilliga internationella organisationer, däribland FN-organ som UNDP. Han har ägnat sig åt demokratifrågor under hela sin karriär, inklusive hur Ryssland agerar för att underminera europeisk demokrati. Anledningarna till den negativa demokratitrenden i Europa i allmänhet, och länder som Polen och Ungern i synnerhet, är komplexa, menar Devdariani: 

– Mycket fokus läggs på Polen och Ungern. Men vad som har skett i dessa länder är bara symptom på ett djupare problem i europeisk demokrati. Förändringar i den socioekonomiska modellen i Europa har gjort att den traditionella uppdelningen mellan vänster och höger inte längre fungerar. 

Tillit till demokrati och politiker går förlorad

– Många upplever att deras sociala och ekonomiska situation har förvärrats och att politiker från etablerade partier inte når upp till medborgarnas förväntningar. Tilliten till demokratiska institutioner går förlorad, vilket leder till att många vänder sig till populistiska partier som ger ouppnåeliga löften om att återställa landet till dess fornstora dagar. När dessa partier sedan får makten tenderar de att nedmontera demokratiska institutioner en efter en. Till slut återstår bara ett skal av demokratiska symboler som parlament och opposition, men som helt saknar demokratiska funktioner, säger Devdariani. 

Att Polen och Ungerns negativa demokratiutveckling har gått fort beror enligt Devdariani på att de är relativt unga demokratier. Men även väletablerade europeiska demokratier visar tecken på att hotas av samma utveckling.  

Rysk desinformation skadar Europeisk demokrati

Ytterligare en faktor som påverkar demokratiutvecklingen är spridningen av desinformation. Ryssland har länge försökt påverka europeisk politik och har varit framgångsrikt i spridandet av desinformation som är ämnad att urholka demokratin.  

– Rysk desinformation skiljer sig från den klassiska totalitära propagandan som de flesta känner till. Ryssland försöker inte mobilisera medborgare i europeiska länder mot ett tydligt politiskt mål. Tvärtom syftar modern desinformation till att demobilisera, det vill säga att få mottagaren att känna hopplöshet och oförmåga att påverka sitt liv, säger Devdariani. 

Rysk desinformation vill få medborgare att tro att “någon annan” – korrupta politiker, USA, eller en hemlig världselit – styr samhället eller hela världen. Problemet är att när man väl köper att “någon annan styr” köper man hela det konspirationiska paketet: 

– Om medborgaren tror att någon annan styr och att den inte kan bestämma någonting i sitt land, oavsett om den röstar eller demonstrerar, blir den demobiliserad och regeringen blir fri från offentligt ansvar. Den typen av desinformationsdriven övertygelse blir allt vanligare.  

Går att vända den negativa trenden

Men det finns hopp om att vända trenden säger Devdariani: 

– Demokratin måste få tillbaka sin udd. Politiker i Europa måste bli bättre på att framhäva att demokrati är det främsta politiska systemet. Staten måste motverka desinformation för att återuppbygga medborgarnas tillit till demokratiska institutioner. 

Enligt Jaba Devdariani har många européer vant sig vid att demokrati är synonymt med staten, och inte en pågående process som alla måste delta i: 

– Demokrati är en process som medborgarna måste tro på för att den ska existera, en process som aldrig går i mål. För att hålla demokratin vid liv måste den premieras kontinuerligt. När medborgare förstår fördelarna med demokrati kommer de värna den. Att påminnas om, tro på och kämpa för demokrati är dess starkaste försvar mot allt som hotar den.  

Är du intresserad av demokratifrågor och vill lära dig mer? Missa inte vårt frukostwebbinarium om demokratin i FN:s medlemsländer och i FN den 6 december klockan 08:30-09:15. Läs mer och anmäl dig här!
——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 4/2022).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer