Frukostwebbinarium: Vad händer med demokratin i FN:s medlemsländer – och i FN?

Digitalt

Vad händer med demokratin i FN:s medlemsländer – och i FN?

Freedom House rapporterar att demokratin är på tillbakagång – även i västvärlden. Hur ser utvecklingen ut och hur påverkas länder och invånare? Vad händer med samarbetet i organisationer som Förenta Nationerna när demokratin hotas i medlemsländerna? Nummer 4 2022 av FN-förbundets tidning Världshorisont handlar om utmaningarna för demokratin. I samband med att tidningen utkommer i dagarna bjuder vi in till ett samtal om demokratin i FN:s medlemsländer – och i FN.

Datum och tid: 6 december kl. 8.30 – 9.15

Plats: samtalet äger rum digitalt via Zoom. Registrera dig här!

Medverkande: Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Unescorådet
Mats Wingborg, journalist med inriktning på demokratifrågor
Petter Ölmunger, styrelseledamot i Svenska FN-förbundet

Samtalsledare är Cecilia Tengroth, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet.

Varmt välkommen!