fbpx

Vad händer med demokratin i FN:s medlemsländer – och i FN?

Digitalt

Vad händer med demokratin i FN:s medlemsländer – och i FN?

Freedom House rapporterar att demokratin är på tillbakagång – även i västvärlden. Hur ser utvecklingen ut och hur påverkas länder och invånare? Vad händer med samarbetet i organisationer som Förenta Nationerna när demokratin hotas i medlemsländerna? Nummer 4 2022 av FN-förbundets tidning Världshorisont handlar om utmaningarna för demokratin. I samband med att tidningen utkom bjöd vi in vi in till ett samtal om demokratin i FN:s medlemsländer – och i FN.

Medverkande: Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Unescorådet
Mats Wingborg, journalist med inriktning på demokratifrågor
Petter Ölmunger, styrelseledamot i Svenska FN-förbundet

Samtalsledare är Cecilia Tengroth, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet.