fbpx
Unga i Sverige, Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien kommer under 2024 att involveras i aktiviteter kring mångfald och inkludering tack vare ett samarbetsprojekt mellan FN-förbunden i dessa länder. Ungdomarna på bilden har inget med det nya projektet att göra men arbetar på ett företag där mångfald i personalgruppen uppmuntras. Foto: Mostphotos/DOTSHOCK
16 februari, 2024 / Världshorisont

Sju FN-förbund i samarbete för mångfald och inkludering 

I en tid då demokratin i världen är på tillbakagång och ojämlikheten ökar är arbetet för rättvisa, inkludering och mänskliga rättigheter viktigare än någonsin. Under våren drar Svenska FN-förbundet i gång ett nytt projekt i samarbete med sex andra FN-förbund. Syftet är att öka kunskapen om mångfald och inkludering bland unga. 

”Ungdomsengagemang för mångfald och inkludering” är namnet på ett nytt projekt som Svenska FN-förbundet genomför i samarbete med FN-förbunden i Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien. Det går ut på att utbilda ungdomsledare som ska arbeta för att öka kunskapen om dessa frågor bland unga.

– Tanken är att utbilda personer som jobbar med ungdomar i varje land för att de i sin tur ska verka för att öka ungas kunskap i mångfalds- och inkluderingsfrågor. Vi jobbar med både kunskapssökning och utveckling av kapacitet för att hantera utmaningar inom de här frågorna, berättar Pearl Mulkerrins, internationell programansvarig och projektkoordinator på Svenska FN-förbundet.

Projektet finansieras med medel från Erasmus+ – EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott – och startades på initiativ av Sveriges och Georgiens FN-förbund. Varje land har rekryterat mellan två och fem ungdomsledare som under våren 2024 ska tränas i att utbilda andra ungdomar.

– Den första aktiviteten är i mars. Då kommer ungdomsledarna att träffas i Georgien under en vecka för att ta del av föreläsningar och workshops på temat mångfald, inkludering och icke-diskriminering. De får även lära sig om projektledning och hur man skapar egna projektaktiviteter, fortsätter Pearl Mulkerrins.

Kan bli fortsättning

Efter utbildningsveckan följer sex veckor då ungdomsledarna själva ska anordna aktiviteter – fysiskt eller digitalt – för andra unga på olika teman inom mångfald och inkludering. Projektet avslutas med ett studiebesök i Stockholm på Svenska FN-förbundets kansli, där deltagarna kommer att få träffa representanter för civilsamhället och myndigheter som jobbar för att motverka diskriminering. Ungdomsledarna bjuds också in till FN-förbundets årliga ungdomskonferens.

Med planering och genomförande sträcker sig projektet över ett år. Efter utvärdering av resultatet är det möjligt att söka nya medel och det finns en förhoppning att man då ska kunna utöka både projektets längd och antalet deltagande FN-förbund.

– Ett ökat samarbete mellan FN-förbund möjliggör att man kan nå ännu fler och att effekten därmed blir större. Sedan ser ju möjligheterna olika ut för de olika förbunden där en del är mindre och kanske inte har heltidspersonal.

Det långsiktiga målet är att skapa ett mer inkluderande Europa genom att nå ut till ungdomar och öka deras kunskap och möjligheter till påverkan.

– Det må låta klyschigt men ungdomar är trots allt framtiden. Ungdomar blir framtida beslutsfattare och aktörer i samhället. Därför är det viktigt att öka deras kunskap om vikten av mångfald och inkludering men också utveckla deras kapacitet att kunna jobba med frågorna redan nu, säger Pearl Mulkerrins.

– Vi vill också öka utbytet mellan ungdomsledare och ungdomar i olika länder för att skapa större förståelse för utmaningarna i de olika länderna och samtidigt skapa en starkare gemenskap.

Inkluderande rekrytering

Med tanke på projektets tema och syfte har man också strävat efter mångfald bland ungdomsledarna och att rekryteringen i de sju samarbetsländerna ska vara inkluderande. Personer från olika grupper i samhället och i olika typer av utsatthet ska ges möjlighet att delta. 

– Vi vill att utsatta gruppers behov och förslag på lösningar kommer från dem själva för att vi sedan ska kunna förstärka deras röster och föra dem vidare.  

Under det avslutande mötet i Stockholm kommer deltagarna få chans att reflektera över vad de har lärt sig och dela med sig till varandra. Förhoppningen är att de ska kunna utvärdera projektet och diskutera hur man kan fortsätta använda den nya kunskapen framöver. 

– Vi hoppas och tror att de här personerna ska fortsätta jobba med inkluderings- och mångfaldsfrågor i olika delar av Europa, avslutar Pearl Mulkerrins. 

Johannes ska jobba för mångfald och inkludering.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Bred samling till försvar för ICC

20 juni, 2024 / Nyheter

Efter hot och attacker mot Internationella brottmålsdomstolen kräver 93 stater i ett upprop att domstolen och dess personal måste få arbeta utan påtryckningar. Också andra aktörer rycker nu ut till försvar för ICC.

Läs mer

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer