fbpx
15 mars, 2018 / Världshorisont

”Jag vill väcka elevernas engagemang för jämställdhet”

VÄRLDSHORISONT. På FN-skolan Sannarpsgymnasiet i Halmstad är man tydlig med att kvinnors rättigheter är en fråga om alla människors lika värde. Här intervjuas samhällsläraren Måns Hultgren av Miriam Siemsen Rundberg, praktikant på tidningen Världshorisont, om hur skolan arbetar med jämställdhet.

FN-skolan Sannarpsgymnasiet i Halmstad har det bestämts att jämställdhetsfrågor ska tas upp på ett tydligt sätt med eleverna. För samhällsläraren Måns Hultgren var det en välkommen förändring. Efter snart 20 år som lärare upplever han att attityderna kring frågor rörande jämställdhet generellt sett har blivit bättre, men att det finns elever som följer en motsatt utveckling.

– Det är inte en jättestor grupp men den syns och den måste vi jobba mer med. När vi bestämde oss för att vi ville arbeta mer med jämställdhet i skolan hade vi haft det rätt struligt ett tag. Samtidigt som många unga är mindre fördomsfulla än tidigare generationer kunde vi se att det fanns två parallella spår hos våra elever, säger han.

Idag arbetar skolan därför med flera olika projekt för att öka intresset för och kunskapen om jämställdhetsfrågor hos eleverna. Undervisningen har bl a lagts upp så att tredjeårseleverna håller workshops med de yngre eleverna.

En del av arbetet sker även med hjälp av Chimamanda Ngozi Adichies bok ”Alla borde vara feminister” och den lärarhandledning till boken som Svenska FN-förbundet tagit fram. Att de flesta av eleverna uppskattar boken samt att den är relativt tunn och går snabbt att läsa gör att Måns Hultgren gärna använder den.

Samhällsläraren Måns Hultgren från Sannarpsgymnasiet. Foto: Kenneth Svensson

Måns Hultgren är lärare på Sannarpsgymnasiet. Foto: Kenneth Svensson.

– Det som är spännande med Adichies bok är att det finns mycket som eleverna kan relatera till även om den utspelar sig i Nigeria. Sedan är lärarhandledningen bra på att sätta det i ett större sammanhang. Som vad FN gör och vad skollagen säger, menar Måns Hultgren.

– På svenskalektionen skrev eleverna i en av mina klasser brev till sitt framtida jag efter att ha läst boken. Breven läste de sedan upp i ett radioprogram som gjordes i samband med Musikhjälpen. De pratade om jämställdhet utifrån det som de själva hade skrivit i breven. Det var väldigt fint, berättar han vidare.

För Måns är kvinnors rättigheter en fråga om mänskliga rättigheter. Lektionerna han har med eleverna om jämställdhet och feminism relateras därför till samtal om mansnormer, rasism och homofobi.

– Jag hade kommit till ett läge där jag funderade över vad det var vi lärde ut till eleverna. Det är förstås också viktigt att lära sig om vad riksdag och regering gör, men när människor inte vet hur de ska bete sig mot varandra så känns det i någon mening plötsligt mindre viktigt. Det ena ska naturligtvis inte utesluta det andra men jag kände att jag hade hamnat på fel spår.

Skolan har en viktig roll i att forma unga för framtiden och kan vara avgörande för att nå de elever som inte får med sig ett jämställdhetsperspektiv hemifrån, menar han vidare.

– Vi har ett tydligt uppdrag och tar inte hemmet upp de här frågorna så finns vi här för att göra det. Givetvis har staten och kommunen också ett ansvar i att verka inkluderande och att utbilda sin personal i de här frågorna men vårt ansvar är att erbjuda ungdomar möjligheten att reflektera kring frågorna.

Till sin förvåning har han insett att eleverna inte har pratat särskilt mycket om mänskliga rättigheter, jämställdhet och normer i skolan tidigare. Han får ofta höra från sina elever att de hade velat att det togs upp mycket tidigare.

– Jag har haft bilden av att man på högstadiet inte gör så mycket annat än att prata om värderingar men det är inte alls elevernas uppfattning, snarare tvärtom. Jag vet inte hur det ser ut på andra ställen men jag var förvånad när många frågade varför de inte har fått prata om det här tidigare. I skolan har vi ju en möjlighet att nyansera diskussionen, förtydliga saker och ting och få eleverna att tänka till. Rent demokratiskt har vi som skola dessutom ett uppdrag i att visa vad mänskliga rättigheter innebär och det här kan vara sista chansen för oss att påverka ungdomarna innan de ska ut i samhället.

Text: Miriam Siemsen Rundberg

 

AKTION FN FÖR JÄMSTÄLLDHET

Inför fyra internationella FN-dagar skickar Svenska FN-förbundet ut materialpaket till lärare och elever vid landets FN-skolor för att de ska kunna genomföra ”Aktion FN”. I samband med internationella kvinnodagen den 8 mars genomförs Aktion FN för jämställdhet på skolorna. I år ingick ett särskilt material på temat flickor i konflikt.

Läs mer om FN-skola på fn.se/fnskola!

——————–

Omslag tidningen Världshorisont nr 1 2018Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 1 2018).
Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (230 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och få tidningen Världshorisont hem i brevlådan.

Skaffa medlemskap >

Senaste nytt

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer