15 mars, 2018 / Världshorisont

”Jag vill väcka elevernas engagemang för jämställdhet”

VÄRLDSHORISONT. På FN-skolan Sannarpsgymnasiet i Halmstad är man tydlig med att kvinnors rättigheter är en fråga om alla människors lika värde. Här intervjuas samhällsläraren Måns Hultgren av Miriam Siemsen Rundberg, praktikant på tidningen Världshorisont, om hur skolan arbetar med jämställdhet.

FN-skolan Sannarpsgymnasiet i Halmstad har det bestämts att jämställdhetsfrågor ska tas upp på ett tydligt sätt med eleverna. För samhällsläraren Måns Hultgren var det en välkommen förändring. Efter snart 20 år som lärare upplever han att attityderna kring frågor rörande jämställdhet generellt sett har blivit bättre, men att det finns elever som följer en motsatt utveckling.

– Det är inte en jättestor grupp men den syns och den måste vi jobba mer med. När vi bestämde oss för att vi ville arbeta mer med jämställdhet i skolan hade vi haft det rätt struligt ett tag. Samtidigt som många unga är mindre fördomsfulla än tidigare generationer kunde vi se att det fanns två parallella spår hos våra elever, säger han.

Idag arbetar skolan därför med flera olika projekt för att öka intresset för och kunskapen om jämställdhetsfrågor hos eleverna. Undervisningen har bl a lagts upp så att tredjeårseleverna håller workshops med de yngre eleverna.

En del av arbetet sker även med hjälp av Chimamanda Ngozi Adichies bok ”Alla borde vara feminister” och den lärarhandledning till boken som Svenska FN-förbundet tagit fram. Att de flesta av eleverna uppskattar boken samt att den är relativt tunn och går snabbt att läsa gör att Måns Hultgren gärna använder den.

Samhällsläraren Måns Hultgren från Sannarpsgymnasiet. Foto: Kenneth Svensson

Måns Hultgren är lärare på Sannarpsgymnasiet. Foto: Kenneth Svensson.

– Det som är spännande med Adichies bok är att det finns mycket som eleverna kan relatera till även om den utspelar sig i Nigeria. Sedan är lärarhandledningen bra på att sätta det i ett större sammanhang. Som vad FN gör och vad skollagen säger, menar Måns Hultgren.

– På svenskalektionen skrev eleverna i en av mina klasser brev till sitt framtida jag efter att ha läst boken. Breven läste de sedan upp i ett radioprogram som gjordes i samband med Musikhjälpen. De pratade om jämställdhet utifrån det som de själva hade skrivit i breven. Det var väldigt fint, berättar han vidare.

För Måns är kvinnors rättigheter en fråga om mänskliga rättigheter. Lektionerna han har med eleverna om jämställdhet och feminism relateras därför till samtal om mansnormer, rasism och homofobi.

– Jag hade kommit till ett läge där jag funderade över vad det var vi lärde ut till eleverna. Det är förstås också viktigt att lära sig om vad riksdag och regering gör, men när människor inte vet hur de ska bete sig mot varandra så känns det i någon mening plötsligt mindre viktigt. Det ena ska naturligtvis inte utesluta det andra men jag kände att jag hade hamnat på fel spår.

Skolan har en viktig roll i att forma unga för framtiden och kan vara avgörande för att nå de elever som inte får med sig ett jämställdhetsperspektiv hemifrån, menar han vidare.

– Vi har ett tydligt uppdrag och tar inte hemmet upp de här frågorna så finns vi här för att göra det. Givetvis har staten och kommunen också ett ansvar i att verka inkluderande och att utbilda sin personal i de här frågorna men vårt ansvar är att erbjuda ungdomar möjligheten att reflektera kring frågorna.

Till sin förvåning har han insett att eleverna inte har pratat särskilt mycket om mänskliga rättigheter, jämställdhet och normer i skolan tidigare. Han får ofta höra från sina elever att de hade velat att det togs upp mycket tidigare.

– Jag har haft bilden av att man på högstadiet inte gör så mycket annat än att prata om värderingar men det är inte alls elevernas uppfattning, snarare tvärtom. Jag vet inte hur det ser ut på andra ställen men jag var förvånad när många frågade varför de inte har fått prata om det här tidigare. I skolan har vi ju en möjlighet att nyansera diskussionen, förtydliga saker och ting och få eleverna att tänka till. Rent demokratiskt har vi som skola dessutom ett uppdrag i att visa vad mänskliga rättigheter innebär och det här kan vara sista chansen för oss att påverka ungdomarna innan de ska ut i samhället.

Text: Miriam Siemsen Rundberg

 

AKTION FN FÖR JÄMSTÄLLDHET

Inför fyra internationella FN-dagar skickar Svenska FN-förbundet ut materialpaket till lärare och elever vid landets FN-skolor för att de ska kunna genomföra ”Aktion FN”. I samband med internationella kvinnodagen den 8 mars genomförs Aktion FN för jämställdhet på skolorna. I år ingick ett särskilt material på temat flickor i konflikt.

Läs mer om FN-skola på fn.se/fnskola!

——————–

Omslag tidningen Världshorisont nr 1 2018Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 1 2018).
Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (230 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och få tidningen Världshorisont hem i brevlådan.

Skaffa medlemskap >

Senaste nytt

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer