fbpx
15 mars, 2018 / Världshorisont

”Jag vill väcka elevernas engagemang för jämställdhet”

VÄRLDSHORISONT. På FN-skolan Sannarpsgymnasiet i Halmstad är man tydlig med att kvinnors rättigheter är en fråga om alla människors lika värde. Här intervjuas samhällsläraren Måns Hultgren av Miriam Siemsen Rundberg, praktikant på tidningen Världshorisont, om hur skolan arbetar med jämställdhet.

FN-skolan Sannarpsgymnasiet i Halmstad har det bestämts att jämställdhetsfrågor ska tas upp på ett tydligt sätt med eleverna. För samhällsläraren Måns Hultgren var det en välkommen förändring. Efter snart 20 år som lärare upplever han att attityderna kring frågor rörande jämställdhet generellt sett har blivit bättre, men att det finns elever som följer en motsatt utveckling.

– Det är inte en jättestor grupp men den syns och den måste vi jobba mer med. När vi bestämde oss för att vi ville arbeta mer med jämställdhet i skolan hade vi haft det rätt struligt ett tag. Samtidigt som många unga är mindre fördomsfulla än tidigare generationer kunde vi se att det fanns två parallella spår hos våra elever, säger han.

Idag arbetar skolan därför med flera olika projekt för att öka intresset för och kunskapen om jämställdhetsfrågor hos eleverna. Undervisningen har bl a lagts upp så att tredjeårseleverna håller workshops med de yngre eleverna.

En del av arbetet sker även med hjälp av Chimamanda Ngozi Adichies bok ”Alla borde vara feminister” och den lärarhandledning till boken som Svenska FN-förbundet tagit fram. Att de flesta av eleverna uppskattar boken samt att den är relativt tunn och går snabbt att läsa gör att Måns Hultgren gärna använder den.

Samhällsläraren Måns Hultgren från Sannarpsgymnasiet. Foto: Kenneth Svensson

Måns Hultgren är lärare på Sannarpsgymnasiet. Foto: Kenneth Svensson.

– Det som är spännande med Adichies bok är att det finns mycket som eleverna kan relatera till även om den utspelar sig i Nigeria. Sedan är lärarhandledningen bra på att sätta det i ett större sammanhang. Som vad FN gör och vad skollagen säger, menar Måns Hultgren.

– På svenskalektionen skrev eleverna i en av mina klasser brev till sitt framtida jag efter att ha läst boken. Breven läste de sedan upp i ett radioprogram som gjordes i samband med Musikhjälpen. De pratade om jämställdhet utifrån det som de själva hade skrivit i breven. Det var väldigt fint, berättar han vidare.

För Måns är kvinnors rättigheter en fråga om mänskliga rättigheter. Lektionerna han har med eleverna om jämställdhet och feminism relateras därför till samtal om mansnormer, rasism och homofobi.

– Jag hade kommit till ett läge där jag funderade över vad det var vi lärde ut till eleverna. Det är förstås också viktigt att lära sig om vad riksdag och regering gör, men när människor inte vet hur de ska bete sig mot varandra så känns det i någon mening plötsligt mindre viktigt. Det ena ska naturligtvis inte utesluta det andra men jag kände att jag hade hamnat på fel spår.

Skolan har en viktig roll i att forma unga för framtiden och kan vara avgörande för att nå de elever som inte får med sig ett jämställdhetsperspektiv hemifrån, menar han vidare.

– Vi har ett tydligt uppdrag och tar inte hemmet upp de här frågorna så finns vi här för att göra det. Givetvis har staten och kommunen också ett ansvar i att verka inkluderande och att utbilda sin personal i de här frågorna men vårt ansvar är att erbjuda ungdomar möjligheten att reflektera kring frågorna.

Till sin förvåning har han insett att eleverna inte har pratat särskilt mycket om mänskliga rättigheter, jämställdhet och normer i skolan tidigare. Han får ofta höra från sina elever att de hade velat att det togs upp mycket tidigare.

– Jag har haft bilden av att man på högstadiet inte gör så mycket annat än att prata om värderingar men det är inte alls elevernas uppfattning, snarare tvärtom. Jag vet inte hur det ser ut på andra ställen men jag var förvånad när många frågade varför de inte har fått prata om det här tidigare. I skolan har vi ju en möjlighet att nyansera diskussionen, förtydliga saker och ting och få eleverna att tänka till. Rent demokratiskt har vi som skola dessutom ett uppdrag i att visa vad mänskliga rättigheter innebär och det här kan vara sista chansen för oss att påverka ungdomarna innan de ska ut i samhället.

Text: Miriam Siemsen Rundberg

 

AKTION FN FÖR JÄMSTÄLLDHET

Inför fyra internationella FN-dagar skickar Svenska FN-förbundet ut materialpaket till lärare och elever vid landets FN-skolor för att de ska kunna genomföra ”Aktion FN”. I samband med internationella kvinnodagen den 8 mars genomförs Aktion FN för jämställdhet på skolorna. I år ingick ett särskilt material på temat flickor i konflikt.

Läs mer om FN-skola på fn.se/fnskola!

——————–

Omslag tidningen Världshorisont nr 1 2018Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 1 2018).
Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (230 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och få tidningen Världshorisont hem i brevlådan.

Skaffa medlemskap >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer