fbpx
Åsa Regnér är Årets FN-vän 2021. Foto: UN Women
20 december, 2021 / Världshorisont

Åsa Regnér prisades som Årets FN-vän

Åsa Regnér har länge engagerat sig för kvinnors rättigheter. Som biträdande chef för UN Women i New York har hon framhållit att världens flickor och kvinnor måste få ta del av återhämtningen efter pandemin. Nu har hon fått priset Årets FN-vän.

Åsa Regnér har tidigare varit både generalsekreterare för RFSU, chef för FN:s jämställdhetsenhet UN Women i Bolivia och barn-, äldre- och jämställdhetsminister i regeringen Löfven. Därifrån rekryterades hon 2018 till en post som biträdande chef vid UN Womens huvudkontor i New York. I oktober utsågs hon av Svenska FN-förbundet till Årets FN-vän.

– Allt som jag gjort tidigare har förberett mig för att vara där jag är i dag, konstaterar hon.

Åsa Regnér har stora och tunga frågor på sitt bord. Hon ansvarar för innehållet i jämställhetsfrågorna och politiken – vilka sakfrågor som UN Women ska prioritera och vilken ståndpunkt som ska drivas ­– samt för programarbetet och civilsamhälleskontakter i de 80 länder där UN Women är på plats.

Kvinnorörelsen är nödvändig för politiska beslut

– Vi måste ligga före och driva på – men också se till att medlemsstaterna uppfyller det de redan lovat. När det gäller programarbetet handlar det om att ha rätt profil på de personer som jobbar i varje land, ha rätt frågor i fokus och att förstå det politiska läget, säger hon.

– Kontakten med kvinnorörelsen i varje land är mycket viktig. Det är ett faktum att utan kvinnorörelsen skulle det sällan bli några politiska beslut – så var det även i Sverige en gång i tiden.

Sveriges konsekventa linje kring kvinnors roll i fredsprocesser och feminism under tiden i säkerhetsrådet 2017–2018, bidrog till att flytta fram positionerna för kvinnors rättigheter i FN-sammanhang, menar Åsa Regnér. I ett globalt perspektiv är det dock långt kvar till jämställdhet – och pandemin har ökat kvinnors utsatthet ytterligare.

– Å ena sidan såg vi hur kvinnor räddade livet på människor med sitt outtröttliga arbete i vård och omsorg, skolor, apotek etc. Men det var ett arbete som togs för givet och vi har inte sett att deras stora ansträngningar har belönats med bättre villkor eller högre lön. Andra kvinnor vars jobb försvann från en dag till en annan på grund av pandemin har stått utan försäkringar och andra skyddsnät.

Åsa Regnér är bekymrad över utvecklingen i världen och alla oroligheter som pågår.

– Kvinnor far så fruktansvärt illa i de här konflikterna och det är oerhört viktigt att vi fortsätter stötta dem. För har kvinnor kvar sina löner så blir barn mindre hungriga, byar blir mindre utsatta för terroristers erbjudanden och hela samhällen håller ihop bättre, säger hon.

Viktigt med starkt stöd för FN

Mot bakgrund av världsläget är det viktigt med ett starkt stöd för FN, fortsätter hon.

– När folk omkring mig hört att jag fått pris som Årets FN-vän så är det många som påpekat hur viktigt det är med den här typen av uppmärksamhet kring FN – inte minst just nu när FN:s arbete verkligen behövs mer än någonsin.

– Jag vill tacka FN-förbundet och även alla som bor i Sverige. Att Sverige stödjer FN så konsekvent är viktigt både politiskt, psykologiskt och även ekonomiskt. FN har stora krav på sig och skulle inte kunna leva upp till dem om detta stöd inte fanns.

Tillsammans med andra FN-aktörer i Sverige är FN-förbundet en viktig orsak till det folkliga stödet för FN, framhåller hon:

– Att ni informerar, driver på och håller Sverige ansvarigt för överenskommelser som ingåtts spelar roll för FN:s möjligheter att arbeta i världen!

————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 4/21).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer