Åsa Regnér är Årets FN-vän 2021. Foto: UN Women
20 december, 2021 / Världshorisont

Åsa Regnér prisades som Årets FN-vän

Åsa Regnér har länge engagerat sig för kvinnors rättigheter. Som biträdande chef för UN Women i New York har hon framhållit att världens flickor och kvinnor måste få ta del av återhämtningen efter pandemin. Nu har hon fått priset Årets FN-vän.

Åsa Regnér har tidigare varit både generalsekreterare för RFSU, chef för FN:s jämställdhetsenhet UN Women i Bolivia och barn-, äldre- och jämställdhetsminister i regeringen Löfven. Därifrån rekryterades hon 2018 till en post som biträdande chef vid UN Womens huvudkontor i New York. I oktober utsågs hon av Svenska FN-förbundet till Årets FN-vän.

– Allt som jag gjort tidigare har förberett mig för att vara där jag är i dag, konstaterar hon.

Åsa Regnér har stora och tunga frågor på sitt bord. Hon ansvarar för innehållet i jämställhetsfrågorna och politiken – vilka sakfrågor som UN Women ska prioritera och vilken ståndpunkt som ska drivas ­– samt för programarbetet och civilsamhälleskontakter i de 80 länder där UN Women är på plats.

Kvinnorörelsen är nödvändig för politiska beslut

– Vi måste ligga före och driva på – men också se till att medlemsstaterna uppfyller det de redan lovat. När det gäller programarbetet handlar det om att ha rätt profil på de personer som jobbar i varje land, ha rätt frågor i fokus och att förstå det politiska läget, säger hon.

– Kontakten med kvinnorörelsen i varje land är mycket viktig. Det är ett faktum att utan kvinnorörelsen skulle det sällan bli några politiska beslut – så var det även i Sverige en gång i tiden.

Sveriges konsekventa linje kring kvinnors roll i fredsprocesser och feminism under tiden i säkerhetsrådet 2017–2018, bidrog till att flytta fram positionerna för kvinnors rättigheter i FN-sammanhang, menar Åsa Regnér. I ett globalt perspektiv är det dock långt kvar till jämställdhet – och pandemin har ökat kvinnors utsatthet ytterligare.

– Å ena sidan såg vi hur kvinnor räddade livet på människor med sitt outtröttliga arbete i vård och omsorg, skolor, apotek etc. Men det var ett arbete som togs för givet och vi har inte sett att deras stora ansträngningar har belönats med bättre villkor eller högre lön. Andra kvinnor vars jobb försvann från en dag till en annan på grund av pandemin har stått utan försäkringar och andra skyddsnät.

Åsa Regnér är bekymrad över utvecklingen i världen och alla oroligheter som pågår.

– Kvinnor far så fruktansvärt illa i de här konflikterna och det är oerhört viktigt att vi fortsätter stötta dem. För har kvinnor kvar sina löner så blir barn mindre hungriga, byar blir mindre utsatta för terroristers erbjudanden och hela samhällen håller ihop bättre, säger hon.

Viktigt med starkt stöd för FN

Mot bakgrund av världsläget är det viktigt med ett starkt stöd för FN, fortsätter hon.

– När folk omkring mig hört att jag fått pris som Årets FN-vän så är det många som påpekat hur viktigt det är med den här typen av uppmärksamhet kring FN – inte minst just nu när FN:s arbete verkligen behövs mer än någonsin.

– Jag vill tacka FN-förbundet och även alla som bor i Sverige. Att Sverige stödjer FN så konsekvent är viktigt både politiskt, psykologiskt och även ekonomiskt. FN har stora krav på sig och skulle inte kunna leva upp till dem om detta stöd inte fanns.

Tillsammans med andra FN-aktörer i Sverige är FN-förbundet en viktig orsak till det folkliga stödet för FN, framhåller hon:

– Att ni informerar, driver på och håller Sverige ansvarigt för överenskommelser som ingåtts spelar roll för FN:s möjligheter att arbeta i världen!

————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 4/21).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer