Åsa Regnér är Årets FN-vän 2021. Foto: UN Women
20 december, 2021 / Världshorisont

Åsa Regnér prisades som Årets FN-vän

Åsa Regnér har länge engagerat sig för kvinnors rättigheter. Som biträdande chef för UN Women i New York har hon framhållit att världens flickor och kvinnor måste få ta del av återhämtningen efter pandemin. Nu har hon fått priset Årets FN-vän.

Åsa Regnér har tidigare varit både generalsekreterare för RFSU, chef för FN:s jämställdhetsenhet UN Women i Bolivia och barn-, äldre- och jämställdhetsminister i regeringen Löfven. Därifrån rekryterades hon 2018 till en post som biträdande chef vid UN Womens huvudkontor i New York. I oktober utsågs hon av Svenska FN-förbundet till Årets FN-vän.

– Allt som jag gjort tidigare har förberett mig för att vara där jag är i dag, konstaterar hon.

Åsa Regnér har stora och tunga frågor på sitt bord. Hon ansvarar för innehållet i jämställhetsfrågorna och politiken – vilka sakfrågor som UN Women ska prioritera och vilken ståndpunkt som ska drivas ­– samt för programarbetet och civilsamhälleskontakter i de 80 länder där UN Women är på plats.

Kvinnorörelsen är nödvändig för politiska beslut

– Vi måste ligga före och driva på – men också se till att medlemsstaterna uppfyller det de redan lovat. När det gäller programarbetet handlar det om att ha rätt profil på de personer som jobbar i varje land, ha rätt frågor i fokus och att förstå det politiska läget, säger hon.

– Kontakten med kvinnorörelsen i varje land är mycket viktig. Det är ett faktum att utan kvinnorörelsen skulle det sällan bli några politiska beslut – så var det även i Sverige en gång i tiden.

Sveriges konsekventa linje kring kvinnors roll i fredsprocesser och feminism under tiden i säkerhetsrådet 2017–2018, bidrog till att flytta fram positionerna för kvinnors rättigheter i FN-sammanhang, menar Åsa Regnér. I ett globalt perspektiv är det dock långt kvar till jämställdhet – och pandemin har ökat kvinnors utsatthet ytterligare.

– Å ena sidan såg vi hur kvinnor räddade livet på människor med sitt outtröttliga arbete i vård och omsorg, skolor, apotek etc. Men det var ett arbete som togs för givet och vi har inte sett att deras stora ansträngningar har belönats med bättre villkor eller högre lön. Andra kvinnor vars jobb försvann från en dag till en annan på grund av pandemin har stått utan försäkringar och andra skyddsnät.

Åsa Regnér är bekymrad över utvecklingen i världen och alla oroligheter som pågår.

– Kvinnor far så fruktansvärt illa i de här konflikterna och det är oerhört viktigt att vi fortsätter stötta dem. För har kvinnor kvar sina löner så blir barn mindre hungriga, byar blir mindre utsatta för terroristers erbjudanden och hela samhällen håller ihop bättre, säger hon.

Viktigt med starkt stöd för FN

Mot bakgrund av världsläget är det viktigt med ett starkt stöd för FN, fortsätter hon.

– När folk omkring mig hört att jag fått pris som Årets FN-vän så är det många som påpekat hur viktigt det är med den här typen av uppmärksamhet kring FN – inte minst just nu när FN:s arbete verkligen behövs mer än någonsin.

– Jag vill tacka FN-förbundet och även alla som bor i Sverige. Att Sverige stödjer FN så konsekvent är viktigt både politiskt, psykologiskt och även ekonomiskt. FN har stora krav på sig och skulle inte kunna leva upp till dem om detta stöd inte fanns.

Tillsammans med andra FN-aktörer i Sverige är FN-förbundet en viktig orsak till det folkliga stödet för FN, framhåller hon:

– Att ni informerar, driver på och håller Sverige ansvarigt för överenskommelser som ingåtts spelar roll för FN:s möjligheter att arbeta i världen!

————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 4/21).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Klimatkonferens för unga: Ungas röster lyfts inför Stockholm +50

17 maj, 2022 / Världshorisont


Den 6-8 maj arrangerades en klimatkonferens för unga på Kärsögården i Stockholm. Där samlades ett hundratal ungdomar för att lyssna på föreläsningar, umgås, delta i workshops och hålla FN-rollspel.

Läs mer

Kräv Nato på besked om kärnvapnen!

13 maj, 2022 / Debattartiklar

Som FN-medlem och nedrustningsförespråkare måste Sverige säkerställa rätten att ha en kritisk syn på kärnvapen. Det är en rätt som måste gälla oavsett om Sverige går med i Nato eller inte, skriver Annelie Börjesson i Sydsvenska Dagbladet.  

Läs mer

Stoppa Putins krig mot Ukraina!

09 maj, 2022 / Blogg

Jag har aldrig gillat kärnvapen. I synnerhet har jag inte gillat de ryska. Det kan säkert vara en konsekvens av barndomsminnet av att på hösten 1981 vakna upp till insikten

Läs mer

Så slår biståndsnedskärningarna

29 april, 2022 / Nyheter

Färre insatser för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ungas inflytande – och i värsta fall ännu fler flyktingkatastrofer. FN-förbundets samarbeten med systerförbund i andra länder och många andra projekt hotas om planerna på nedskärningar i biståndet blir verklighet.

Läs mer

Nytt FN-beslut ska försvåra användningen av vetot

27 april, 2022 / Nyheter

Enligt en ny FN-resolution ska generalförsamlingen hädanefter sammankallas senast tio dagar efter att ett veto har lagts i säkerhetsrådet. Beslutet följer på Rysslands veto efter landets invasion av Ukraina.

Läs mer

Rundabordssamtal i Polen – demokrati, mänskliga rättigheter och Ukraina 

26 april, 2022 / Blogg

För en liten tid sedan besökte jag det polska FN-förbundet som har sitt säte i Warszawa. I det måldokument som vår kongress antog 2022 står att en del i vårt

Läs mer

Moder Jords dag 22 april

22 april, 2022 / Nyheter

Den 22 april firas Moder Jords dag. Naturen lider. Haven fylls med plast, extremväder blir allt vanligare och allt fler arter hotas av utrotning. Klimatkrisen, förlusten av biologisk mångfald och avfallsproblemen är tre kriser som behöver lösas.

Läs mer

Biståndsnedskärningar drabbar världens fattiga

20 april, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet kritiserar regeringens vårändringsbudget med aviserad neddragning av biståndsbudgeten med nästan tio miljarder kronor, för att finansiera flyktingmottagande. 

Läs mer

Ryssland utesluts ur MR-rådet – vad innebär det? 

08 april, 2022 / Nyheter

FN:s generalförsamling har röstat för att utesluta Ryssland ur rådet för mänskliga rättigheter. Vad betyder beslutet och har det någon faktisk effekt?  

Läs mer