Högkommissarien för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet talar i FN:s generalförsamling. Foto: UN Photo/Cia Pake.
25 augusti, 2021 / Nyheter

Viktig roll för FN i Afghanistan – medlemmarnas stöd är avgörande

Förra veckans möte om Afghanistan i FN:s säkerhetsråd, MR-chefens larm om människorättsbrott samt FN:s humanitära närvaro visar världsorganisationens betydelse i en krissituation. FN-medlemmarna måste stödja FN, skydda civila från övergrepp och inte överge Afghanistan.

Utvecklingen i Afghanistan efter talibanernas maktövertagande upprör och chockerar en hel värld. Mötet i FN:s säkerhetsråd den 16 augusti, med tal av bland andra FN-chefen António Guterres och Afghanistans FN-ambassadör, var en varningssignal. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet larmade på onsdagen om ökat antal civila dödsoffer, hot mot media och civilsamhället, rekrytering av barnsoldater och utsatthet för etniska och religiösa minoriteter.

– MR-kommissariens uttalande visar att civila, inte minst flickor och kvinnor, drabbas på ett fruktansvärt sätt efter talibanernas maktövertagande, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN har ett tjugotal organisationer på plats i Afghanistan som bland annat levererar humanitär hjälp. UNHCR bistår flyktingar, WFP levererar mat och UNFPA stödjer i samarbete med andra organisationer flickor och kvinnor. WHO förhandlar om att leverera 500 ton medicin och begär ytterligare resurser från omvärlden.

Situationen i Afghanistan tydliggör världsorganisationens roll som aktör i politiska, humanitära och rättighetsfrågor. Nu måste medlemsländerna uppfylla sin skyldighet att skydda civila, stödja hjälparbetet och kräva respekt för mänskliga rättigheter. Om omvärlden lämnar Afghanistan efter den 31 augusti finns risk för förödande konsekvenser för civila och för nya terrorattacker i och utanför landet.

– Den samstämmiga signalen från FN och världens länder till människorna i Afghanistan måste vara: vi kommer att stanna kvar, bistå med hjälp, följa utvecklingen och försvara era mänskliga rättigheter. Talibanerna måste få veta att världen inte kommer att blunda för övergrepp. Tjugo års framsteg får inte vara förgäves, avslutar Annelie Börjesson.

FN:s nyhetssajt UN News om Afghanistan
Information för svenskar som befinner sig i Afghanistan

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Agenda 2030 fyller år – och behöver stöd!

24 september, 2021 / Nyheter

Den 25 september är det sex år sedan världen tog beslut om Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Pandemin har inneburit att vi nu inom nästan samtliga av de globala målen ser en tillbakagång eller stagnation vad gäller utvecklingen globalt. Den senaste rapporten om Sverige resultat visar både framsteg och tillbakagång.

Läs mer

Kärnvapensamtal över generationsgränserna

24 september, 2021 / Världshorisont

Rolf Ekéus är före detta toppdiplomat med fokus på kärnvapenfrågan. Hamza Jamous är aktiv i Uddevalla FN-förening och har engagerat sig i kampen mot kärnvapen. Världshorisont förde samman dem i ett samtal om kärnvapen.

Läs mer

”Antingen är du för eller emot kärnvapen”

22 september, 2021 / Världshorisont

Tariq Rauf, en av världens veteraner inom nedrustning, ser mörkt på framtiden. Med över 30 år av engagemang för nedrustning har han upplevt hur synen på kärnvapen förändrats och hur normer förflyttats. Han är kritisk till Sveriges val att stå utanför FN-avtalet TPNW.

Läs mer

Guterres manar till mer globalt samarbete i ny FN-rapport

20 september, 2021 / Nyheter

Den nya FN-rapporten Our Common Agenda målar upp en bild av att världen står vid ett vägskäl. Ett förnyat multilateralt samarbete är nödvändigt för att hantera de stora globala utmaningarna. Särskilt viktigt är det att integrera unga personer i beslutsprocesserna.

Läs mer

Dubbelt upp för demokratin!

15 september, 2021 / Blogg

I dagarna fyller kvinnors rösträtt i Sverige 100 år. Den 15 september är också internationella dagen för demokrati, skriver Annelie Börjesson och manar på FN-bloggen till försvar för demokratin.

Läs mer

Hammarskjölds liv och gärning

11 september, 2021 / Nyheter

Vi uppmärksammar 60-årsdagen av förre FN-chefen Dag Hammarskjölds bortgång med ett digitalt frukostseminarium som gästas av professor emeritus Ove Bring. Välkommen den 17 september – anmäl dig nu!

Läs mer

Bekämpa rasism med tydlig lag och skärpt tillämpning

09 september, 2021 / Nyheter

Tillämpning av lagstiftning som är tydlig och precis krävs för att bekämpa organiserad rasism, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svält och sexuellt våld hotar Etiopiens kvinnor

03 september, 2021 / Nyheter

Norra Etiopien slits sönder av inbördeskrig. Civilbefolkningen är hårt drabbad av både det väpnade våldet och brist på mat och sjukvård. FN varnar nu för en humanitär katastrof där kvinnor är särskilt utsatta.

Läs mer

Människor i Afghanistan behöver omvärldens hjälp

19 augusti, 2021 / Nyheter

FN:s medlemsländer måste fortsätta att kräva att talibanerna respekterar mänskliga rättigheter och skyddar civila i Afghanistan. Särskilt uppmärksamhet måste ägnas situationen för flickor och kvinnor.

Läs mer