Högkommissarien för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet talar i FN:s generalförsamling. Foto: UN Photo/Cia Pake.

Förra veckans möte om Afghanistan i FN:s säkerhetsråd, MR-chefens larm om människorättsbrott samt FN:s humanitära närvaro visar världsorganisationens betydelse i en krissituation. FN-medlemmarna måste stödja FN, skydda civila från övergrepp och inte överge Afghanistan.

Utvecklingen i Afghanistan efter talibanernas maktövertagande upprör och chockerar en hel värld. Mötet i FN:s säkerhetsråd den 16 augusti, med tal av bland andra FN-chefen António Guterres och Afghanistans FN-ambassadör, var en varningssignal. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet larmade på onsdagen om ökat antal civila dödsoffer, hot mot media och civilsamhället, rekrytering av barnsoldater och utsatthet för etniska och religiösa minoriteter.

– MR-kommissariens uttalande visar att civila, inte minst flickor och kvinnor, drabbas på ett fruktansvärt sätt efter talibanernas maktövertagande, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN har ett tjugotal organisationer på plats i Afghanistan som bland annat levererar humanitär hjälp. UNHCR bistår flyktingar, WFP levererar mat och UNFPA stödjer i samarbete med andra organisationer flickor och kvinnor. WHO förhandlar om att leverera 500 ton medicin och begär ytterligare resurser från omvärlden.

Situationen i Afghanistan tydliggör världsorganisationens roll som aktör i politiska, humanitära och rättighetsfrågor. Nu måste medlemsländerna uppfylla sin skyldighet att skydda civila, stödja hjälparbetet och kräva respekt för mänskliga rättigheter. Om omvärlden lämnar Afghanistan efter den 31 augusti finns risk för förödande konsekvenser för civila och för nya terrorattacker i och utanför landet.

– Den samstämmiga signalen från FN och världens länder till människorna i Afghanistan måste vara: vi kommer att stanna kvar, bistå med hjälp, följa utvecklingen och försvara era mänskliga rättigheter. Talibanerna måste få veta att världen inte kommer att blunda för övergrepp. Tjugo års framsteg får inte vara förgäves, avslutar Annelie Börjesson.

FN:s nyhetssajt UN News om Afghanistan
Information för svenskar som befinner sig i Afghanistan

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Parfym, bunkrar och FN-rollspel

07 november, 2022 / Blogg

Förra veckan var vi på besök i Albanien och deras FN-förbund. Det grundades 2016 men är redan en nyckelaktör i civilsamhället för att stärka unga i arbetet för en demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, fred och hållbar utveckling.

Läs mer

FN-skola firar 15 år

30 oktober, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundets verksamhet FN-skola fyller 15 år i höst. Certifieringen stärker gymnasieskolors engagemang för globala frågor och nio skolor som har varit med sedan starten 2007 kan nu fira jubileum.

Läs mer