fbpx
5 juni, 2022 / Nyheter

Världsmiljödagen 5 juni

Den 5 juni är det världsmiljödagen, en av FN:s internationella dagar, som instiftades under i samband med Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Världsmiljödagen skapades för att informera om och mobilisera kring aktuella miljöfrågor och årets tema är en enda jord. Temat ska belysa vikten av att leva i samklang med naturen och att vi ställer om till grönare livsstilar. Temat blir högst aktuellt i ett läge när vi står inför en trippel planetär kris av klimatförändringar, föroreningar och förlust av biologisk mångfald.

Idag är den mänskliga påverkan den drivande orsaken för klimatförändringar, vilket har en direkt påverkan på människor, djur och ekosystem. Flera områden av världen kommer att vara obeboeliga för människor och djur till följd av extrema temperaturer och naturkatastrofer. Föroreningar är globalt den största orsaken till sjukdomar och den största anledningen till att människor dör i förtid. Föroreningarna orsakas bland annat av trafik, kemikalieanvändning och industrier men även av skogsbränder och mögel. Planetens myllrande liv finns tack vare den biologiska mångfalden på jorden. Biologisk mångfald är avgörande för ekosystemtjänster som förser jorden med syre, vattenrening och livsmedel. När miljöer förändras och försvinner så försvinner också den biologiska mångfalden som vi människor, djur och natur är beroende av för vår överlevnad.

För att skydda oss, djur, natur och vår planet behöver kraftansträngningar ske hos enskilda personer, näringslivet och politiken. Som individ kan man ställa om till en grönare livsstil genom att äta mindre kött och köpa mer ekologiska livsmedel, flyga och konsumera mindre samt bedriva arbete för att få sina lokalpolitiker att uppmärksamma och uppnå Agenda2030. Globalt behöver miljöarbetet accelerera för att vi ska kunna undvika de mest förödande konsekvenserna av vår miljöpåverkan.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer