fbpx
8 oktober, 2014 / Nyheter

UTBILDNING: NR 1 PÅ BOKMÄSSAN!

Den 25-28 september medverkade FN-familjen på Bokmässan i Göteborg. FN-montern hade många besökare och flera kom och lyssnade på våra seminarier. I montern kunde besökarna bland annat delta i en omröstning om vilka nya utvecklingsmål som de anser vara viktiga i det fortsatta arbetet med att ta fram en ny global utvecklingsagenda i FN, s.k. post-2015.

Drygt 3 500 mässbesökare deltog i omröstningen. Stort tack till alla er! FN-familjen kommer att förvalta era dryga 10 000 röster i vårt fortsatta arbete inom ramen för post-2015 arbetet.

I topp kom utbildningsmålet, som närmare 17 procent av besökarna ansåg vara allra viktigast för en hållbar global utveckling, och på andra plats kom nya krafttag mot klimatförändringen, med 14 procent. Även tillgång till rent vatten och sanitet, jämställdhet mellan män och kvinnor och frihet från diskriminering och förföljelse fick stor andel av rösterna, över 10 procent vardera.

Många är överens om vikten av utbildning för en hållbar utveckling i världen. Utbildningsmålet är i topp även på FN:s MyWorld-omröstning – där alla kan göra sin röst hörd gällande vilka mål som ska ställas upp i den nya utvecklingsagendan.

(Var gärna med och rösta på: http://vote.myworld2015.org ).

FN-familjen välkomnar denna positiva trend, men vill även lyfta fram betydelsen av att ställa tydliga och skarpa krav på kvalitet i de kommande hållbarhetsmålen. T.ex. så har millenniemål 2, målet för universell grundskolegång för alla, blivit kritiserat för att bara gälla kvantiteten, dvs. hur många barn som skrivs in i skolan. I det nya utvecklingsmålet för utbildning behövs tydliga riktlinjer för att alla barn som skrivs in i skolan också får gå klart sin utbildning. Även delmål för att utbilda fler lärare, utrusta skolorna bättre m.m. behövs i den nya utvecklingsagendan.

Att ta krafttag mot klimatförändringen prioriterades också högt av besökarna, och kom på andra plats på Bokmässan. Men klimathotet verkar inte att tas på lika stort allvar i omröstningen på MyWorld. I dag ligger klimatfrågan sist i omröstningen, vilket är oroande.

FN-familjen menar att klimathotet måste tas på största allvar och ingå som ett mål i den nya globala utvecklingsagenden.

Sverige måste även internationellt vara pådrivande för att förhandlingarna om FN:s klimatkonvention och uppföljaren till Kyotoprotokollet i Paris nästa år blir framgångsrika och leder till en ny bindande överrenskommelse. Att ha ett globalt klimat perspektiv är en förutsättning för en hållbar utveckling i världen under de kommande 15 åren, fram till 2030, den period inom vilken de nya hållbarhetsmålen ska gälla.

Internationella torgetFå besökare i FN-montern lade sina röster på ansvarsfullt ledarskap eller på bättre transporter och vägar, något som också skiljer sig från den globala omröstningen på MyWorld – där dessa ligger högt. Kanske tar vi i Sverige ledarskap och infrastruktur för givet, eller glömmer bort att bra transporter och vägar är en förutsättning för att barn ska kunna ta sig till och från skolan och för att alla människor bland annat ska kunna ta sig till sjukhus och arbetsplatser. Ett ansvarfullt ledarskap är grunden för att ett stabilt och hållbart samhälle ska kunna byggas upp och fortleva – ett samhälle där invånarna kan lita på sina politiker och där korruption inte är en del av vardagen.

Avslutningsvis är det viktigt att betona att alla utvecklingsmål hänger samman och tillsammans utgör grunden för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

FN-familjen vill även tacka alla som besökte oss i FN-montern på Bokmässan, och önskar er välkomna igen nästa år!

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Nytt samarbete med FN-förbundet i Albanien

24 maj, 2023 / Nyheter

En delegation från Albaniens FN-förbund besökte i veckan Svenska FN-förbundets kansli i Stockholm för att signera ett samarbetsavtal mellan organisationerna. Svenska FN-förbundets internationella programansvariga, Mikaela Engwall, berättar om det nya partnerskapet.

Läs mer

FN-hjälp mot alla odds

16 maj, 2023 / Nyheter

I Afghanistan har talibanstyret förbjudit kvinnor att arbeta i internationella hjälpinsatser. Beslutet innebär ytterligare inskränkningar av kvinnors rättigheter i landet. Läs om hur FN bedriver humanitär verksamhet i en av världens svåraste situationer.

Läs mer

Unga i FN vill ha färre tal och mer dialog

11 maj, 2023 / Världshorisont

Dagens unga är morgondagens beslutsfattare. I rapporten ”Our common agenda” lyfter FN:s generalsekreterare António Guterres fram vikten av att lyssna till, och arbeta med, unga. Men hur väl är FN rustat för att låta unga tar mer plats i rummet? Och blir de lyssnade till?

Läs mer

Öppet brev till Sveriges statsminister

02 maj, 2023 / Nyheter

Omkring 40 organisationer skriver ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson om framtiden för Institutet för mänskliga rättigheter. Läs brevet här!

Läs mer

Glokala Sverige avslutades 30 april

02 maj, 2023 / Nyheter

Den 30 april 2023 avslutades samverkansprojektet Glokala Sverige. Samtliga 21 regioner och 189 kommuner deltog i projektet vid nedläggningen. Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige har pågått sedan 2018 med finansiering

Läs mer

Edik kämpar för ett demokratiskt samhälle 

30 april, 2023 / Världshorisont

20-årige Edik Kamalian är engagerad i det georgiska FN-förbundet UNAG. Han är en av många unga georgier som i mars i år tillsammans genom omfattande protester lyckades stoppa en lag som skulle ha fört landet i auktoritär riktning. 

Läs mer

Mänskliga rättigheter i föränderliga tider

28 april, 2023 / Blogg

Det är på många sätt en besynnerlig tid vi lever i. De snabba svängningarna i politiken och i världen är något vi alla märker av på olika sätt. Ett område som utmanas är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Ny rapport: Arbetsgrupp presenterar förslag för stärkt FN-samarbete

19 april, 2023 / Nyheter

Världens länder behöver agera på sex områden för att stärka det globala samarbetet. Det säger en rådgivande högnivågrupp under ledning av Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfven och Liberias tidigare president Ellen Johnson Sirleaf.

Läs mer

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer