8 oktober, 2014 / Nyheter

UTBILDNING: NR 1 PÅ BOKMÄSSAN!

Den 25-28 september medverkade FN-familjen på Bokmässan i Göteborg. FN-montern hade många besökare och flera kom och lyssnade på våra seminarier. I montern kunde besökarna bland annat delta i en omröstning om vilka nya utvecklingsmål som de anser vara viktiga i det fortsatta arbetet med att ta fram en ny global utvecklingsagenda i FN, s.k. post-2015.

Drygt 3 500 mässbesökare deltog i omröstningen. Stort tack till alla er! FN-familjen kommer att förvalta era dryga 10 000 röster i vårt fortsatta arbete inom ramen för post-2015 arbetet.

I topp kom utbildningsmålet, som närmare 17 procent av besökarna ansåg vara allra viktigast för en hållbar global utveckling, och på andra plats kom nya krafttag mot klimatförändringen, med 14 procent. Även tillgång till rent vatten och sanitet, jämställdhet mellan män och kvinnor och frihet från diskriminering och förföljelse fick stor andel av rösterna, över 10 procent vardera.

Många är överens om vikten av utbildning för en hållbar utveckling i världen. Utbildningsmålet är i topp även på FN:s MyWorld-omröstning – där alla kan göra sin röst hörd gällande vilka mål som ska ställas upp i den nya utvecklingsagendan.

(Var gärna med och rösta på: http://vote.myworld2015.org ).

FN-familjen välkomnar denna positiva trend, men vill även lyfta fram betydelsen av att ställa tydliga och skarpa krav på kvalitet i de kommande hållbarhetsmålen. T.ex. så har millenniemål 2, målet för universell grundskolegång för alla, blivit kritiserat för att bara gälla kvantiteten, dvs. hur många barn som skrivs in i skolan. I det nya utvecklingsmålet för utbildning behövs tydliga riktlinjer för att alla barn som skrivs in i skolan också får gå klart sin utbildning. Även delmål för att utbilda fler lärare, utrusta skolorna bättre m.m. behövs i den nya utvecklingsagendan.

Att ta krafttag mot klimatförändringen prioriterades också högt av besökarna, och kom på andra plats på Bokmässan. Men klimathotet verkar inte att tas på lika stort allvar i omröstningen på MyWorld. I dag ligger klimatfrågan sist i omröstningen, vilket är oroande.

FN-familjen menar att klimathotet måste tas på största allvar och ingå som ett mål i den nya globala utvecklingsagenden.

Sverige måste även internationellt vara pådrivande för att förhandlingarna om FN:s klimatkonvention och uppföljaren till Kyotoprotokollet i Paris nästa år blir framgångsrika och leder till en ny bindande överrenskommelse. Att ha ett globalt klimat perspektiv är en förutsättning för en hållbar utveckling i världen under de kommande 15 åren, fram till 2030, den period inom vilken de nya hållbarhetsmålen ska gälla.

Internationella torgetFå besökare i FN-montern lade sina röster på ansvarsfullt ledarskap eller på bättre transporter och vägar, något som också skiljer sig från den globala omröstningen på MyWorld – där dessa ligger högt. Kanske tar vi i Sverige ledarskap och infrastruktur för givet, eller glömmer bort att bra transporter och vägar är en förutsättning för att barn ska kunna ta sig till och från skolan och för att alla människor bland annat ska kunna ta sig till sjukhus och arbetsplatser. Ett ansvarfullt ledarskap är grunden för att ett stabilt och hållbart samhälle ska kunna byggas upp och fortleva – ett samhälle där invånarna kan lita på sina politiker och där korruption inte är en del av vardagen.

Avslutningsvis är det viktigt att betona att alla utvecklingsmål hänger samman och tillsammans utgör grunden för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

FN-familjen vill även tacka alla som besökte oss i FN-montern på Bokmässan, och önskar er välkomna igen nästa år!

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Almedalen: Håll löftena om svenskt FN-stöd!

01 juli, 2022 / Nyheter

Alla riksdagspartier står bakom FN-samarbetet och sex av åtta partier stödjer enprocentsmålet för biståndet, enligt en enkät i Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont. I en osäker värld med konflikter, pandemi och klimathot måste politikerna hålla sina löften om stöd till världsorganisationen, säger FN-förbundet som medverkar under Almedalsveckan.

Läs mer

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer