fbpx
8 oktober, 2014 / Nyheter

UTBILDNING: NR 1 PÅ BOKMÄSSAN!

Den 25-28 september medverkade FN-familjen på Bokmässan i Göteborg. FN-montern hade många besökare och flera kom och lyssnade på våra seminarier. I montern kunde besökarna bland annat delta i en omröstning om vilka nya utvecklingsmål som de anser vara viktiga i det fortsatta arbetet med att ta fram en ny global utvecklingsagenda i FN, s.k. post-2015.

Drygt 3 500 mässbesökare deltog i omröstningen. Stort tack till alla er! FN-familjen kommer att förvalta era dryga 10 000 röster i vårt fortsatta arbete inom ramen för post-2015 arbetet.

I topp kom utbildningsmålet, som närmare 17 procent av besökarna ansåg vara allra viktigast för en hållbar global utveckling, och på andra plats kom nya krafttag mot klimatförändringen, med 14 procent. Även tillgång till rent vatten och sanitet, jämställdhet mellan män och kvinnor och frihet från diskriminering och förföljelse fick stor andel av rösterna, över 10 procent vardera.

Många är överens om vikten av utbildning för en hållbar utveckling i världen. Utbildningsmålet är i topp även på FN:s MyWorld-omröstning – där alla kan göra sin röst hörd gällande vilka mål som ska ställas upp i den nya utvecklingsagendan.

(Var gärna med och rösta på: http://vote.myworld2015.org ).

FN-familjen välkomnar denna positiva trend, men vill även lyfta fram betydelsen av att ställa tydliga och skarpa krav på kvalitet i de kommande hållbarhetsmålen. T.ex. så har millenniemål 2, målet för universell grundskolegång för alla, blivit kritiserat för att bara gälla kvantiteten, dvs. hur många barn som skrivs in i skolan. I det nya utvecklingsmålet för utbildning behövs tydliga riktlinjer för att alla barn som skrivs in i skolan också får gå klart sin utbildning. Även delmål för att utbilda fler lärare, utrusta skolorna bättre m.m. behövs i den nya utvecklingsagendan.

Att ta krafttag mot klimatförändringen prioriterades också högt av besökarna, och kom på andra plats på Bokmässan. Men klimathotet verkar inte att tas på lika stort allvar i omröstningen på MyWorld. I dag ligger klimatfrågan sist i omröstningen, vilket är oroande.

FN-familjen menar att klimathotet måste tas på största allvar och ingå som ett mål i den nya globala utvecklingsagenden.

Sverige måste även internationellt vara pådrivande för att förhandlingarna om FN:s klimatkonvention och uppföljaren till Kyotoprotokollet i Paris nästa år blir framgångsrika och leder till en ny bindande överrenskommelse. Att ha ett globalt klimat perspektiv är en förutsättning för en hållbar utveckling i världen under de kommande 15 åren, fram till 2030, den period inom vilken de nya hållbarhetsmålen ska gälla.

Internationella torgetFå besökare i FN-montern lade sina röster på ansvarsfullt ledarskap eller på bättre transporter och vägar, något som också skiljer sig från den globala omröstningen på MyWorld – där dessa ligger högt. Kanske tar vi i Sverige ledarskap och infrastruktur för givet, eller glömmer bort att bra transporter och vägar är en förutsättning för att barn ska kunna ta sig till och från skolan och för att alla människor bland annat ska kunna ta sig till sjukhus och arbetsplatser. Ett ansvarfullt ledarskap är grunden för att ett stabilt och hållbart samhälle ska kunna byggas upp och fortleva – ett samhälle där invånarna kan lita på sina politiker och där korruption inte är en del av vardagen.

Avslutningsvis är det viktigt att betona att alla utvecklingsmål hänger samman och tillsammans utgör grunden för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

FN-familjen vill även tacka alla som besökte oss i FN-montern på Bokmässan, och önskar er välkomna igen nästa år!

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer