fbpx

Den 25-28 september medverkade FN-familjen på Bokmässan i Göteborg. FN-montern hade många besökare och flera kom och lyssnade på våra seminarier. I montern kunde besökarna bland annat delta i en omröstning om vilka nya utvecklingsmål som de anser vara viktiga i det fortsatta arbetet med att ta fram en ny global utvecklingsagenda i FN, s.k. post-2015.

Drygt 3 500 mässbesökare deltog i omröstningen. Stort tack till alla er! FN-familjen kommer att förvalta era dryga 10 000 röster i vårt fortsatta arbete inom ramen för post-2015 arbetet.

I topp kom utbildningsmålet, som närmare 17 procent av besökarna ansåg vara allra viktigast för en hållbar global utveckling, och på andra plats kom nya krafttag mot klimatförändringen, med 14 procent. Även tillgång till rent vatten och sanitet, jämställdhet mellan män och kvinnor och frihet från diskriminering och förföljelse fick stor andel av rösterna, över 10 procent vardera.

Många är överens om vikten av utbildning för en hållbar utveckling i världen. Utbildningsmålet är i topp även på FN:s MyWorld-omröstning – där alla kan göra sin röst hörd gällande vilka mål som ska ställas upp i den nya utvecklingsagendan.

(Var gärna med och rösta på: http://vote.myworld2015.org ).

FN-familjen välkomnar denna positiva trend, men vill även lyfta fram betydelsen av att ställa tydliga och skarpa krav på kvalitet i de kommande hållbarhetsmålen. T.ex. så har millenniemål 2, målet för universell grundskolegång för alla, blivit kritiserat för att bara gälla kvantiteten, dvs. hur många barn som skrivs in i skolan. I det nya utvecklingsmålet för utbildning behövs tydliga riktlinjer för att alla barn som skrivs in i skolan också får gå klart sin utbildning. Även delmål för att utbilda fler lärare, utrusta skolorna bättre m.m. behövs i den nya utvecklingsagendan.

Att ta krafttag mot klimatförändringen prioriterades också högt av besökarna, och kom på andra plats på Bokmässan. Men klimathotet verkar inte att tas på lika stort allvar i omröstningen på MyWorld. I dag ligger klimatfrågan sist i omröstningen, vilket är oroande.

FN-familjen menar att klimathotet måste tas på största allvar och ingå som ett mål i den nya globala utvecklingsagenden.

Sverige måste även internationellt vara pådrivande för att förhandlingarna om FN:s klimatkonvention och uppföljaren till Kyotoprotokollet i Paris nästa år blir framgångsrika och leder till en ny bindande överrenskommelse. Att ha ett globalt klimat perspektiv är en förutsättning för en hållbar utveckling i världen under de kommande 15 åren, fram till 2030, den period inom vilken de nya hållbarhetsmålen ska gälla.

Internationella torgetFå besökare i FN-montern lade sina röster på ansvarsfullt ledarskap eller på bättre transporter och vägar, något som också skiljer sig från den globala omröstningen på MyWorld – där dessa ligger högt. Kanske tar vi i Sverige ledarskap och infrastruktur för givet, eller glömmer bort att bra transporter och vägar är en förutsättning för att barn ska kunna ta sig till och från skolan och för att alla människor bland annat ska kunna ta sig till sjukhus och arbetsplatser. Ett ansvarfullt ledarskap är grunden för att ett stabilt och hållbart samhälle ska kunna byggas upp och fortleva – ett samhälle där invånarna kan lita på sina politiker och där korruption inte är en del av vardagen.

Avslutningsvis är det viktigt att betona att alla utvecklingsmål hänger samman och tillsammans utgör grunden för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

FN-familjen vill även tacka alla som besökte oss i FN-montern på Bokmässan, och önskar er välkomna igen nästa år!

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer