fbpx
8 oktober, 2014 / Nyheter

UTBILDNING: NR 1 PÅ BOKMÄSSAN!

Den 25-28 september medverkade FN-familjen på Bokmässan i Göteborg. FN-montern hade många besökare och flera kom och lyssnade på våra seminarier. I montern kunde besökarna bland annat delta i en omröstning om vilka nya utvecklingsmål som de anser vara viktiga i det fortsatta arbetet med att ta fram en ny global utvecklingsagenda i FN, s.k. post-2015.

Drygt 3 500 mässbesökare deltog i omröstningen. Stort tack till alla er! FN-familjen kommer att förvalta era dryga 10 000 röster i vårt fortsatta arbete inom ramen för post-2015 arbetet.

I topp kom utbildningsmålet, som närmare 17 procent av besökarna ansåg vara allra viktigast för en hållbar global utveckling, och på andra plats kom nya krafttag mot klimatförändringen, med 14 procent. Även tillgång till rent vatten och sanitet, jämställdhet mellan män och kvinnor och frihet från diskriminering och förföljelse fick stor andel av rösterna, över 10 procent vardera.

Många är överens om vikten av utbildning för en hållbar utveckling i världen. Utbildningsmålet är i topp även på FN:s MyWorld-omröstning – där alla kan göra sin röst hörd gällande vilka mål som ska ställas upp i den nya utvecklingsagendan.

(Var gärna med och rösta på: http://vote.myworld2015.org ).

FN-familjen välkomnar denna positiva trend, men vill även lyfta fram betydelsen av att ställa tydliga och skarpa krav på kvalitet i de kommande hållbarhetsmålen. T.ex. så har millenniemål 2, målet för universell grundskolegång för alla, blivit kritiserat för att bara gälla kvantiteten, dvs. hur många barn som skrivs in i skolan. I det nya utvecklingsmålet för utbildning behövs tydliga riktlinjer för att alla barn som skrivs in i skolan också får gå klart sin utbildning. Även delmål för att utbilda fler lärare, utrusta skolorna bättre m.m. behövs i den nya utvecklingsagendan.

Att ta krafttag mot klimatförändringen prioriterades också högt av besökarna, och kom på andra plats på Bokmässan. Men klimathotet verkar inte att tas på lika stort allvar i omröstningen på MyWorld. I dag ligger klimatfrågan sist i omröstningen, vilket är oroande.

FN-familjen menar att klimathotet måste tas på största allvar och ingå som ett mål i den nya globala utvecklingsagenden.

Sverige måste även internationellt vara pådrivande för att förhandlingarna om FN:s klimatkonvention och uppföljaren till Kyotoprotokollet i Paris nästa år blir framgångsrika och leder till en ny bindande överrenskommelse. Att ha ett globalt klimat perspektiv är en förutsättning för en hållbar utveckling i världen under de kommande 15 åren, fram till 2030, den period inom vilken de nya hållbarhetsmålen ska gälla.

Internationella torgetFå besökare i FN-montern lade sina röster på ansvarsfullt ledarskap eller på bättre transporter och vägar, något som också skiljer sig från den globala omröstningen på MyWorld – där dessa ligger högt. Kanske tar vi i Sverige ledarskap och infrastruktur för givet, eller glömmer bort att bra transporter och vägar är en förutsättning för att barn ska kunna ta sig till och från skolan och för att alla människor bland annat ska kunna ta sig till sjukhus och arbetsplatser. Ett ansvarfullt ledarskap är grunden för att ett stabilt och hållbart samhälle ska kunna byggas upp och fortleva – ett samhälle där invånarna kan lita på sina politiker och där korruption inte är en del av vardagen.

Avslutningsvis är det viktigt att betona att alla utvecklingsmål hänger samman och tillsammans utgör grunden för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

FN-familjen vill även tacka alla som besökte oss i FN-montern på Bokmässan, och önskar er välkomna igen nästa år!

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer