Rättigheterna för Sveriges urfolk, samerna, måste prioriteras.
9 augusti, 2021 / Nyheter

Urfolksdagen: Lämna ingen utanför!

Inflytande och minskade klyftor är temat för FN-dagen för världens urfolk. För Sverige kvarstår uppgiften att ansluta sig till ILO:s konvention 169 och säkerställa samernas rättigheter.

Att inte lämna någon utanför är temat för årets FN-dag för världens urfolk den 9 augusti. I Sverige har rättsväsendet på senare tid understrukit vikten av att samerna garanteras sina rättigheter.

Förra årets domslut i Högsta domstolen i det så kallade Girjas-målet innebar ett viktigt erkännande av samernas rättigheter gentemot staten. HD pekade på sedvana och urminneshävd vilket har stöd i internationella bestämmelser om urfolks rättigheter. Det understryker åter behovet av att Sverige efter drygt trettio års motstånd undertecknar och ratificerar ILO-konventionens 169 om urfolks landrättigheter.

ILO 169 har varit en återkommande fråga i Svenska FN-förbundets parallellrapporter om mänskliga rättigheter till FN. Det har i sin tur återspeglats i FN:s rekommendationer till svenska regeringar under de senaste femton åren.

Över 70 procent av världens befolkning lever i länder där inkomstskillnaderna ökar. Att utradera fattigdom i alla dess former och minska ojämlikheten är grundläggande uppgift i Agenda 2030 med de globala målen förhållbar utveckling. Hela samhället har en gemensam uppgift att forma ett nytt socialt kontrakt som lever upp till devisen ”Vi, de förenade nationernas folk” som inleder FN-stadgan.

De ökande klyftorna mellan människor och behovet av ett nytt socialt kontrakt understryks av coronapandemin. Över hela världen talas det nu om att återuppbygga en mer jämlik och hållbar värld som bygger på deltagande och partnerskap som uppmuntrar lika möjligheter, frihet och värdighet för alla, skriver FN på urfolksdagen.

FN-deklarationen om urfolks rättigheter
ILO:s konvention 169 om urfolks rättigheter

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Pandemi, krig och klimatkris – arbetet i FN fortsätter

20 juli, 2022 / Blogg

Så är årets HLPF (High Level Political Forum) om hållbar utveckling över. Konferensen hålls varje sommar i FN:s högkvarter i New York och vid varje tillfälle rapporterar drygt 40 medlemsländer om sitt arbete med Agenda 2030 och de globala målen.

Läs mer

Ukrainakriget visar på behov av starkare domstol mot krigsförbrytelser

17 juli, 2022 / Nyheter

20-årsjubilerande krigsförbrytardomstolen ICC har en viktig roll att spela, inte minst i Ukrainakriget. Men det är ett rättssystem som behöver förstärkningar, säger Svenska FN-förbundet på Internationella straffrättsdagen 17 juli.

Läs mer

Att strypa tillgången till abort riskerar kvinnors liv

11 juli, 2022 / Blogg

Idag, den 11 juli, uppmärksammas världsbefolkningsdagen och året då världens befolkning förväntas nå hela 8 miljarder. Mina tankar går spontant till situationen för de som utgör mer än hälften av denna siffra – nämligen kvinnor och flickor.

Läs mer

HLPF 2022: Världen är långt ifrån halvvägs till målen

08 juli, 2022 / Nyheter

Årets högnivåmöte för Agenda 2030, High Level Political Forum (HLPF), öppnade i New York den 5 juli. För första gången sedan 2019 träffas delegaterna fysiskt. Utbildning, jämställdhet, tillstånden för ekosystemen i hav och land samt partnerskap och genomförande är i fokus under årets möte. Men istället för att vara halvvägs mot målen går utvecklingen inom många områden åt fel håll.

Läs mer

Almedalen: Håll löftena om svenskt FN-stöd!

01 juli, 2022 / Nyheter

Alla riksdagspartier står bakom FN-samarbetet och sex av åtta partier stödjer enprocentsmålet för biståndet, enligt en enkät i Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont. I en osäker värld med konflikter, pandemi och klimathot måste politikerna hålla sina löften om stöd till världsorganisationen, säger FN-förbundet som medverkar under Almedalsveckan.

Läs mer

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer