fbpx
Rättigheterna för Sveriges urfolk, samerna, måste prioriteras.
9 augusti, 2021 / Nyheter

Urfolksdagen: Lämna ingen utanför!

Inflytande och minskade klyftor är temat för FN-dagen för världens urfolk. För Sverige kvarstår uppgiften att ansluta sig till ILO:s konvention 169 och säkerställa samernas rättigheter.

Att inte lämna någon utanför är temat för årets FN-dag för världens urfolk den 9 augusti. I Sverige har rättsväsendet på senare tid understrukit vikten av att samerna garanteras sina rättigheter.

Förra årets domslut i Högsta domstolen i det så kallade Girjas-målet innebar ett viktigt erkännande av samernas rättigheter gentemot staten. HD pekade på sedvana och urminneshävd vilket har stöd i internationella bestämmelser om urfolks rättigheter. Det understryker åter behovet av att Sverige efter drygt trettio års motstånd undertecknar och ratificerar ILO-konventionens 169 om urfolks landrättigheter.

ILO 169 har varit en återkommande fråga i Svenska FN-förbundets parallellrapporter om mänskliga rättigheter till FN. Det har i sin tur återspeglats i FN:s rekommendationer till svenska regeringar under de senaste femton åren.

Över 70 procent av världens befolkning lever i länder där inkomstskillnaderna ökar. Att utradera fattigdom i alla dess former och minska ojämlikheten är grundläggande uppgift i Agenda 2030 med de globala målen förhållbar utveckling. Hela samhället har en gemensam uppgift att forma ett nytt socialt kontrakt som lever upp till devisen ”Vi, de förenade nationernas folk” som inleder FN-stadgan.

De ökande klyftorna mellan människor och behovet av ett nytt socialt kontrakt understryks av coronapandemin. Över hela världen talas det nu om att återuppbygga en mer jämlik och hållbar värld som bygger på deltagande och partnerskap som uppmuntrar lika möjligheter, frihet och värdighet för alla, skriver FN på urfolksdagen.

FN-deklarationen om urfolks rättigheter
ILO:s konvention 169 om urfolks rättigheter

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför. FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och finns

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer

Förändring på förbundskansliet

07 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets styrelse kommenterar förändringen i kansliledningen.

Läs mer