fbpx
Rättigheterna för Sveriges urfolk, samerna, måste prioriteras.
9 augusti, 2021 / Nyheter

Urfolksdagen: Lämna ingen utanför!

Inflytande och minskade klyftor är temat för FN-dagen för världens urfolk. För Sverige kvarstår uppgiften att ansluta sig till ILO:s konvention 169 och säkerställa samernas rättigheter.

Att inte lämna någon utanför är temat för årets FN-dag för världens urfolk den 9 augusti. I Sverige har rättsväsendet på senare tid understrukit vikten av att samerna garanteras sina rättigheter.

Förra årets domslut i Högsta domstolen i det så kallade Girjas-målet innebar ett viktigt erkännande av samernas rättigheter gentemot staten. HD pekade på sedvana och urminneshävd vilket har stöd i internationella bestämmelser om urfolks rättigheter. Det understryker åter behovet av att Sverige efter drygt trettio års motstånd undertecknar och ratificerar ILO-konventionens 169 om urfolks landrättigheter.

ILO 169 har varit en återkommande fråga i Svenska FN-förbundets parallellrapporter om mänskliga rättigheter till FN. Det har i sin tur återspeglats i FN:s rekommendationer till svenska regeringar under de senaste femton åren.

Över 70 procent av världens befolkning lever i länder där inkomstskillnaderna ökar. Att utradera fattigdom i alla dess former och minska ojämlikheten är grundläggande uppgift i Agenda 2030 med de globala målen förhållbar utveckling. Hela samhället har en gemensam uppgift att forma ett nytt socialt kontrakt som lever upp till devisen ”Vi, de förenade nationernas folk” som inleder FN-stadgan.

De ökande klyftorna mellan människor och behovet av ett nytt socialt kontrakt understryks av coronapandemin. Över hela världen talas det nu om att återuppbygga en mer jämlik och hållbar värld som bygger på deltagande och partnerskap som uppmuntrar lika möjligheter, frihet och värdighet för alla, skriver FN på urfolksdagen.

FN-deklarationen om urfolks rättigheter
ILO:s konvention 169 om urfolks rättigheter

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer