UNFPA:s befolkningsrapport 2014 lanserades på Utrikesdepartementet i Stockholm på tisdagen. Svenska FN-förbundet deltog tillsammans med RFSU och LSU.

Den senaste befolkningsrapporten, ”State of the world population”, från UNFPA fokuserar på ungdomars roll i världen och den kraft de utgör. I dag finns 1,8 miljarder barn och ungdomar mellan 10 och 24 år i världen. Det är den största generationen unga genom tiderna. Under eftermiddagen lyfte såväl panellister som talare upp den utmaning – och den möjlighet – som det innebär.

Björn Andersson från UNFPA underströk i sitt anförande vikten av att lyssna på ungdomar och det var med glädje han lyssnade på panelens reflektioner och tankar om den rapport som UNFPA tillägnar åldersgruppen. Panelen, Albert Askeljung och Sophia Tuwesdotter från FN-förbundet samt Anna Dahl (RFSU) och Joanna Blossner (LSU), diskuterade under eftermiddagen unga som aktörer. Ungdomar engagerar sig och brinner för att skapa positiv förändring, men det gäller att de får de förutsättningar som krävs för bidra till förändring. Processen med att ta fram en ny utvecklingsagenda, post 2015, togs upp, där ungdomar har blivit inbjudna och har fått vara delaktiga. Det är en unik och inkluderande process där man har fått tillfälle att arbeta även med frågor som ses som kontroversiella. Frågor som ses av särskild vikt för Sverige att driva i just den här processen är de så kallade motvindsfrågorna, där sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter behöver inkluderas i den nya utvecklingsagendan.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer