fbpx
Riksdagshuset i Stockholm. Foto: Erich Westendarp/Pixabay
14 februari, 2024 / Nyheter

Ukraina och Gaza i centrum för utrikespolitisk debatt

Regeringen presenterade på onsdagen årets utrikespolitiska deklaration. FN-förbundet välkomnar åtgärder mot krigsförbrytelser i Ukraina och kräver återupptaget bistånd till Gaza.

På onsdagen hölls den utrikespolitiska debatten i Sveriges riksdag. Av årets utrikespolitiska deklaration framgår att regeringen ser FN-samarbetet som centralt samtidigt som den regelbaserade världsordningen, folkrätten och respekten för FN-stadgan framhålls.

Svenska FN-förbundet välkomnar utrikesminister Tobias Billströms utfästelser om fortsatt stöd till ansvarsutkrävande för de tiotusentals misstänkta krigsbrott som har begåtts under Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina.

– Internationell rättsskipning och stöd till det ukrainska rättsväsendet är centralt. Sveriges regering bör fortsatt verka för en tribunal som kan ställa Rysslands president Putin inför rätta också för aggressionsbrottet mot Ukraina. En sådan tribunal bör förankras i FN:s generalförsamling. Sverige bör också verka för att stärka Internationella brottmålsdomstolen, bl a genom att täppa till de kryphål som gör att de som begår aggressionsbrott kan slippa stå till svars där, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

I den utrikespolitiska debatten nämnde flera talare den katastrofala humanitära situationen i Gaza som har påtalats av många, inte minst FN:s hjälporganisationer.

– Regeringens pausade stöd till UNRWA måste återupptas. Organisationen har en unik och enormt betydelsefull roll i arbetet för att hjälpa utsatta civila i Gaza. Tusentals anställda och en miljon behövande ska inte straffas för att ett litet antal individer kan ha agerat förkastligt, säger Annelie Börjesson.

I debatten påtalades också att klimatfrågan fick begränsat utrymme i årets utrikespolitiska deklaration.

– Konflikter, pandemi och klimathot har försvårat arbetet med Agenda 2030 och de globala målen. Världens länder behöver presentera konkreta åtgärder, inte minst på klimatområdet, vid sommarens högnivåmöte och höstens framtidstoppmöte i FN säger Annelie Börjesson.

– Sveriges regering borde också uttala sitt stöd för Internationella domstolens prövning av om de otillräckliga åtgärderna mot klimatförändringarna står i strid med de mänskliga rättigheterna, avslutar Annelie Börjesson.

Regeringens utrikespolitiska deklaration

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer