Sveriges klimat- och miljöminister Per Bolund vid FN:s miljöförsamling UNEA.
25 februari, 2021 / Nyheter

Tre kriser i fokus vid FN-miljömöte

Den 22-23 februari möttes världens länder digitalt vid den första delen av FN:s miljöförsamling, UNEA. FN-förbundet deltog i mötet där klimatkrisen, den biologiska mångfalden och föroreningar stod i fokus.

Svenska FN-förbundet deltog den 22-23 februari i den inledande digitala delen av FN:s miljöförsamling, UNEA. Mötet, som fortsätter i fysisk form 2022, ska stärka arbetet för bättre balans mellan människa och natur för att uppnå de globala målen. Tre miljörelaterade och sammanlänkade kriser står i fokus för de strategiska dokument som antogs: klimatkrisen, den biologiska mångfalden och föroreningar.

– Vi har ett viktigt år framför oss för att vända de tre naturrelaterade kriserna, sa FN:s generalsekreterare António Guterres i sitt inledningsanförande.

FN-chefen var tydlig med att ord inte räcker utan de måste följas av tydliga handlingsplaner och åtaganden. Han fick medhåll av miljöförsamlingens ordförande, den norske klimat- och miljöministern Sveinung Rotevatn, som underströk vikten av öka takten i det globala miljöarbetet.

Miljöministrarnas dialog präglades av insikten att planetens och människans hälsa är sammankopplade och att pandemin är både ett hot och en möjlighet att starta en grön återhämtning. Mötesordförande Rotevatn såg det stora intresset för dialogen, som samlade 87 ministrar och höga representanter, som en tydlig signal om att världen vill arbeta med frågorna. Länder som absorberar mer växthusgaser än de avger markerade att länder som släpper ut mer växthusgaser än de absorberar måste genomföra sina finansiella åtaganden.

Miljökonferens i Stockholm
Klimat- och miljöminister Per Bolund presenterade den planerade konferens, Stockholm +50, som Sverige har erbjudit sig att stå värd för i juni 2022. Bolund lyfte också vikten av klimatomställning och berättade att Sverige, tillsammans med Indien, har lanserat ett initiativ för industriell omställning för länder och företag som vill gå i bräschen för att bli fossilfria senast 2050.

När den andra delen av miljöförsamlingen hålls i Nairobi, Kenya, nästa år firar också FN:s miljöorgan UNEP 50 år. UNEP bildades i samband med FN:s konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972. FN-förbundet var med i pionjärarbetet för civilsamhällets deltagande.

– Krafttag behövs för att förhindra att ekosystem och klimat kollapsar. FN:s miljöförsamling är världens främsta organ för miljöbeslut och en oerhört viktig plattform för världens länder. Gemensamt och målmedvetet arbete krävs på en rad områden för att komma tillrätta med den oreda som mänskligheten har orsakat, säger Annelie Börjesson, FN-förbundets ordförande som deltog i mötet.

Den indiska miljöaktivisten Afroz Shah från Mumbai sa att vi behöver göra mer än prata, att få berättar vad de har gjort och att om vi inte börjar samarbeta och genomföra det vi pratar om så kommer vi inte att lösa problemen. En av utmaningarna på miljöområdet är de många separata initiativen och satsningarna från länder och andra aktörer.

– Engagemang för dessa avgörande utmaningar är positivt. Samtidigt behöver vi undvika stuprör och samlas kring färre och starkare initiativ. FN måste genom UNEP få en tydlig ledarskapsroll, säger FN-förbundets vice ordförande Niklas Carlsson som också deltog i mötet.

Dagarna före FN:s miljöförsamling lanserade UNEP rapporten ”Making peace with nature”.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Kvinnors rättigheter hotas i Turkiet

09 april, 2021 / Nyheter

Genom att försämra kvinnors rättigheter fjärmar sig Turkiet från det europeiska och globala samarbetet, säger Svenska FN-förbundet. Flera FN-organisationer riktar skarp kritik mot Turkiet efter att landet lämnat Istanbulkonventionen mot våld mot kvinnor.

Läs mer

Alltför långsamt Agenda 2030-arbete i Europa

09 april, 2021 / Nyheter

Även i Europa sätter coronapandemin käppar i hjulet för arbetet med Agenda 2030. Redan före pandemin gick arbetet för långsamt, framkom det när medlemmarna i FN:s regionala kommission samlades inför sommarens uppföljningsmöte i New York.

Läs mer

Att minnas ett folkmord och stoppa ett nytt

07 april, 2021 / Blogg

Det bästa sättet att hedra offren för folkmordet i Rwanda är att förhindra att liknande händelser inträffar igen, skriver FN-förbundets seniore rådgivare i freds- och säkerhetsfrågor Jens Petersson på FN-bloggen.

Läs mer

”Att se helheten är nyckeln till lärande om hållbar utveckling”

06 april, 2021 / Världshorisont

Hållbarhetsforskaren David Collste har följt det globala arbetet med hållbar utveckling sedan 2012. Han har bland annat deltagit i FN-förhandlingarna som ledde fram till Agenda 2030. Nyligen bidrog han till framtagandet av det nya breddade Human Development Index som tar hänsyn till att vi nu befinner oss i antropocen, en tidsålder där människan styr planetens utveckling.

Läs mer

Livsviktigt arbete mot minor

02 april, 2021 / Nyheter

Internationella dagen mot minor den 4 april: FN:s minröjningsorganisation Unmas utvecklar nya metoder för att hantera hotet från coronapandemin.

Läs mer

Drivkraft och flexibilitet på landets FN-skolor

01 april, 2021 / Blogg

Engagemanget börjar i en FN-elevförening på en gymnasieskola nära dig, skriver Josephine Bergmark, tidigare praktikant på FN-förbundets skolverksamhet, på FN-bloggen.

Läs mer

FN måste skydda civila i Myanmar

31 mars, 2021 / Pressmeddelanden

Demonstranterna i Myanmar som vädjar om skydd för civila måste få FN:s hjälp att stoppa våldet, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet, inför onsdagens möte i FN:s säkerhetsråd.

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling

24 mars, 2021 / Världshorisont

Lärande för hållbar utveckling är en förutsättning för att Sverige ska kunna nå de globala målen. Men trots ökat intresse och större förståelse för frågorna saknas samordning och ett tydligt politiskt ledarskap. Det anser några av aktörerna som Världshorisont har talat med.

Läs mer

Oklar Agenda 2030-utveckling i Sverige

19 mars, 2021 / Nyheter

Utvecklingen i Sverige står och stampar men biståndet har närapå dubblerats sedan 2015. Så kan läget summeras fem år efter att Agenda 2030 beslutades, men innan konsekvenserna av pandemin har hunnit leta sig in i statistiken. SCB lanserade i veckan sin senaste lägesrapport.

Läs mer