fbpx
Sveriges klimat- och miljöminister Per Bolund vid FN:s miljöförsamling UNEA.
25 februari, 2021 / Nyheter

Tre kriser i fokus vid FN-miljömöte

Den 22-23 februari möttes världens länder digitalt vid den första delen av FN:s miljöförsamling, UNEA. FN-förbundet deltog i mötet där klimatkrisen, den biologiska mångfalden och föroreningar stod i fokus.

Svenska FN-förbundet deltog den 22-23 februari i den inledande digitala delen av FN:s miljöförsamling, UNEA. Mötet, som fortsätter i fysisk form 2022, ska stärka arbetet för bättre balans mellan människa och natur för att uppnå de globala målen. Tre miljörelaterade och sammanlänkade kriser står i fokus för de strategiska dokument som antogs: klimatkrisen, den biologiska mångfalden och föroreningar.

– Vi har ett viktigt år framför oss för att vända de tre naturrelaterade kriserna, sa FN:s generalsekreterare António Guterres i sitt inledningsanförande.

FN-chefen var tydlig med att ord inte räcker utan de måste följas av tydliga handlingsplaner och åtaganden. Han fick medhåll av miljöförsamlingens ordförande, den norske klimat- och miljöministern Sveinung Rotevatn, som underströk vikten av öka takten i det globala miljöarbetet.

Miljöministrarnas dialog präglades av insikten att planetens och människans hälsa är sammankopplade och att pandemin är både ett hot och en möjlighet att starta en grön återhämtning. Mötesordförande Rotevatn såg det stora intresset för dialogen, som samlade 87 ministrar och höga representanter, som en tydlig signal om att världen vill arbeta med frågorna. Länder som absorberar mer växthusgaser än de avger markerade att länder som släpper ut mer växthusgaser än de absorberar måste genomföra sina finansiella åtaganden.

Miljökonferens i Stockholm
Klimat- och miljöminister Per Bolund presenterade den planerade konferens, Stockholm +50, som Sverige har erbjudit sig att stå värd för i juni 2022. Bolund lyfte också vikten av klimatomställning och berättade att Sverige, tillsammans med Indien, har lanserat ett initiativ för industriell omställning för länder och företag som vill gå i bräschen för att bli fossilfria senast 2050.

När den andra delen av miljöförsamlingen hålls i Nairobi, Kenya, nästa år firar också FN:s miljöorgan UNEP 50 år. UNEP bildades i samband med FN:s konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972. FN-förbundet var med i pionjärarbetet för civilsamhällets deltagande.

– Krafttag behövs för att förhindra att ekosystem och klimat kollapsar. FN:s miljöförsamling är världens främsta organ för miljöbeslut och en oerhört viktig plattform för världens länder. Gemensamt och målmedvetet arbete krävs på en rad områden för att komma tillrätta med den oreda som mänskligheten har orsakat, säger Annelie Börjesson, FN-förbundets ordförande som deltog i mötet.

Den indiska miljöaktivisten Afroz Shah från Mumbai sa att vi behöver göra mer än prata, att få berättar vad de har gjort och att om vi inte börjar samarbeta och genomföra det vi pratar om så kommer vi inte att lösa problemen. En av utmaningarna på miljöområdet är de många separata initiativen och satsningarna från länder och andra aktörer.

– Engagemang för dessa avgörande utmaningar är positivt. Samtidigt behöver vi undvika stuprör och samlas kring färre och starkare initiativ. FN måste genom UNEP få en tydlig ledarskapsroll, säger FN-förbundets vice ordförande Niklas Carlsson som också deltog i mötet.

Dagarna före FN:s miljöförsamling lanserade UNEP rapporten ”Making peace with nature”.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer