fbpx
Sveriges klimat- och miljöminister Per Bolund vid FN:s miljöförsamling UNEA.
25 februari, 2021 / Nyheter

Tre kriser i fokus vid FN-miljömöte

Den 22-23 februari möttes världens länder digitalt vid den första delen av FN:s miljöförsamling, UNEA. FN-förbundet deltog i mötet där klimatkrisen, den biologiska mångfalden och föroreningar stod i fokus.

Svenska FN-förbundet deltog den 22-23 februari i den inledande digitala delen av FN:s miljöförsamling, UNEA. Mötet, som fortsätter i fysisk form 2022, ska stärka arbetet för bättre balans mellan människa och natur för att uppnå de globala målen. Tre miljörelaterade och sammanlänkade kriser står i fokus för de strategiska dokument som antogs: klimatkrisen, den biologiska mångfalden och föroreningar.

– Vi har ett viktigt år framför oss för att vända de tre naturrelaterade kriserna, sa FN:s generalsekreterare António Guterres i sitt inledningsanförande.

FN-chefen var tydlig med att ord inte räcker utan de måste följas av tydliga handlingsplaner och åtaganden. Han fick medhåll av miljöförsamlingens ordförande, den norske klimat- och miljöministern Sveinung Rotevatn, som underströk vikten av öka takten i det globala miljöarbetet.

Miljöministrarnas dialog präglades av insikten att planetens och människans hälsa är sammankopplade och att pandemin är både ett hot och en möjlighet att starta en grön återhämtning. Mötesordförande Rotevatn såg det stora intresset för dialogen, som samlade 87 ministrar och höga representanter, som en tydlig signal om att världen vill arbeta med frågorna. Länder som absorberar mer växthusgaser än de avger markerade att länder som släpper ut mer växthusgaser än de absorberar måste genomföra sina finansiella åtaganden.

Miljökonferens i Stockholm
Klimat- och miljöminister Per Bolund presenterade den planerade konferens, Stockholm +50, som Sverige har erbjudit sig att stå värd för i juni 2022. Bolund lyfte också vikten av klimatomställning och berättade att Sverige, tillsammans med Indien, har lanserat ett initiativ för industriell omställning för länder och företag som vill gå i bräschen för att bli fossilfria senast 2050.

När den andra delen av miljöförsamlingen hålls i Nairobi, Kenya, nästa år firar också FN:s miljöorgan UNEP 50 år. UNEP bildades i samband med FN:s konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972. FN-förbundet var med i pionjärarbetet för civilsamhällets deltagande.

– Krafttag behövs för att förhindra att ekosystem och klimat kollapsar. FN:s miljöförsamling är världens främsta organ för miljöbeslut och en oerhört viktig plattform för världens länder. Gemensamt och målmedvetet arbete krävs på en rad områden för att komma tillrätta med den oreda som mänskligheten har orsakat, säger Annelie Börjesson, FN-förbundets ordförande som deltog i mötet.

Den indiska miljöaktivisten Afroz Shah från Mumbai sa att vi behöver göra mer än prata, att få berättar vad de har gjort och att om vi inte börjar samarbeta och genomföra det vi pratar om så kommer vi inte att lösa problemen. En av utmaningarna på miljöområdet är de många separata initiativen och satsningarna från länder och andra aktörer.

– Engagemang för dessa avgörande utmaningar är positivt. Samtidigt behöver vi undvika stuprör och samlas kring färre och starkare initiativ. FN måste genom UNEP få en tydlig ledarskapsroll, säger FN-förbundets vice ordförande Niklas Carlsson som också deltog i mötet.

Dagarna före FN:s miljöförsamling lanserade UNEP rapporten ”Making peace with nature”.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer