Sveriges klimat- och miljöminister Per Bolund vid FN:s miljöförsamling UNEA.

Den 22-23 februari möttes världens länder digitalt vid den första delen av FN:s miljöförsamling, UNEA. FN-förbundet deltog i mötet där klimatkrisen, den biologiska mångfalden och föroreningar stod i fokus.

Svenska FN-förbundet deltog den 22-23 februari i den inledande digitala delen av FN:s miljöförsamling, UNEA. Mötet, som fortsätter i fysisk form 2022, ska stärka arbetet för bättre balans mellan människa och natur för att uppnå de globala målen. Tre miljörelaterade och sammanlänkade kriser står i fokus för de strategiska dokument som antogs: klimatkrisen, den biologiska mångfalden och föroreningar.

– Vi har ett viktigt år framför oss för att vända de tre naturrelaterade kriserna, sa FN:s generalsekreterare António Guterres i sitt inledningsanförande.

FN-chefen var tydlig med att ord inte räcker utan de måste följas av tydliga handlingsplaner och åtaganden. Han fick medhåll av miljöförsamlingens ordförande, den norske klimat- och miljöministern Sveinung Rotevatn, som underströk vikten av öka takten i det globala miljöarbetet.

Miljöministrarnas dialog präglades av insikten att planetens och människans hälsa är sammankopplade och att pandemin är både ett hot och en möjlighet att starta en grön återhämtning. Mötesordförande Rotevatn såg det stora intresset för dialogen, som samlade 87 ministrar och höga representanter, som en tydlig signal om att världen vill arbeta med frågorna. Länder som absorberar mer växthusgaser än de avger markerade att länder som släpper ut mer växthusgaser än de absorberar måste genomföra sina finansiella åtaganden.

Miljökonferens i Stockholm
Klimat- och miljöminister Per Bolund presenterade den planerade konferens, Stockholm +50, som Sverige har erbjudit sig att stå värd för i juni 2022. Bolund lyfte också vikten av klimatomställning och berättade att Sverige, tillsammans med Indien, har lanserat ett initiativ för industriell omställning för länder och företag som vill gå i bräschen för att bli fossilfria senast 2050.

När den andra delen av miljöförsamlingen hålls i Nairobi, Kenya, nästa år firar också FN:s miljöorgan UNEP 50 år. UNEP bildades i samband med FN:s konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972. FN-förbundet var med i pionjärarbetet för civilsamhällets deltagande.

– Krafttag behövs för att förhindra att ekosystem och klimat kollapsar. FN:s miljöförsamling är världens främsta organ för miljöbeslut och en oerhört viktig plattform för världens länder. Gemensamt och målmedvetet arbete krävs på en rad områden för att komma tillrätta med den oreda som mänskligheten har orsakat, säger Annelie Börjesson, FN-förbundets ordförande som deltog i mötet.

Den indiska miljöaktivisten Afroz Shah från Mumbai sa att vi behöver göra mer än prata, att få berättar vad de har gjort och att om vi inte börjar samarbeta och genomföra det vi pratar om så kommer vi inte att lösa problemen. En av utmaningarna på miljöområdet är de många separata initiativen och satsningarna från länder och andra aktörer.

– Engagemang för dessa avgörande utmaningar är positivt. Samtidigt behöver vi undvika stuprör och samlas kring färre och starkare initiativ. FN måste genom UNEP få en tydlig ledarskapsroll, säger FN-förbundets vice ordförande Niklas Carlsson som också deltog i mötet.

Dagarna före FN:s miljöförsamling lanserade UNEP rapporten ”Making peace with nature”.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Parfym, bunkrar och FN-rollspel

07 november, 2022 / Blogg

Förra veckan var vi på besök i Albanien och deras FN-förbund. Det grundades 2016 men är redan en nyckelaktör i civilsamhället för att stärka unga i arbetet för en demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, fred och hållbar utveckling.

Läs mer

FN-skola firar 15 år

30 oktober, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundets verksamhet FN-skola fyller 15 år i höst. Certifieringen stärker gymnasieskolors engagemang för globala frågor och nio skolor som har varit med sedan starten 2007 kan nu fira jubileum.

Läs mer

Skarp kritik mot Iran i brev till ambassadör

27 oktober, 2022 / Nyheter

I ett öppet brev till Irans ambassadör i Sverige fördömer Svenska FN-förbundet våldet mot demonstranter och kräver en oberoende utredning av Mahsa Aminis död.

Läs mer